PROJECTE LIFE: TECMINE

Beatriz Olmo Gilabert, coordinadora del projecte, va exposar en primer lloc per a què necessitem la mineria i la problemàtica generada pels impactes ambientals de l’extracció de minerals. El projecte LIFE TECMINE és un projecte Europeu que pretén provar i avaluar la viabilitat i idoneïtat de diferents tècniques de restauració en àrees mineres de l’àmbit mediterrani, des de la perspectiva de la sostenibilitat ambiental, tècnica i social.

A més de mostrar una altra manera de restaurar les mines, també ens va presentar unes unitats didàctiques i material divulgatiu preparat per a tots els nivells no universitaris: infantil, primària i secundària, en els quals s’inclouen activitats diverses com la construcció d’una maqueta, geodas o un circuit elèctric, tallers creatius (manualitats), xicotets experiments per a descobrir les propietats d’alguns minerals (sepiolita, pluja àcida), cerques d’informació entorn de les aplicacions de minerals, o com preparar una exposició o visitar una mina.
Us animem a consultar els materials didàctics ací.
Si voleu tindre més informació o participar des del vostre centre educatiu en el projecte podeu dirigir-vos a la coordinadora del projecte olmo.bea@vaersa.org