INFORMACIÓ GENERAL DE LA JORNADA  
  TÍTOL   JORNADA DE FORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DE L’ALUMNAT EN CENTRES DOCENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  FINALITAT   Explicar les característiques formals i de contingut de la convocatòria dels PREMIS SAPIÈNCIA 22
  MODALITAT   En línia: Plataforma WEBEX per al seguiment de les sessionsPlataforma MOODLE per al repositori dels continguts de la jornada
  HORES   8 hores
  SESSIONS   16 i 23 de febrer 2 i 9 de març
  HORARI DE LES SESSIONS   De 16:00 a 18:00 hores
  PERSONES DESTINATÀRIES   Professorat en actiu en 4r. d’ESO i BATXILLERAT de totes les àrees, dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana
  INSCRIPCIÓ   Del 7 al 14 de febrer, ambdós inclosos NO CAL CONFIRMACIÓ La inscripció es realitzarà bé través de l’enllaç que apareixerà al correu electrònic que s’enviarà als centres per tal de fer-ne la difusió, bé a través de la pàgina web dels Premis Sapiència 2022. TAMBÉ HO PODEU TROBAR AL FINAL D'AQUESTA PÀGINA
  PROGRAMA  
  SESSIONS   CONTINGUTS   PONENTS
          16/02/2022   Presentació i característiques convocatòria Premis Sapiència.   Instruccions per a participar en Sapiència 22.   Elaboració de la memòria i del vídeo de presentació.   Inclou sessió pràctica sobre com elaborar vídeos de presentació.
Presentació a càrrec de Sr. Carlos Sánchez Heras Subdirector General de Formació del Professorat

Personal responsable de la convocatòria dels Premis Sapiència 22.

Personal tècnic de l’àmbit de les TIC aplicades a l’educació de la SDGFP

    23/02/2022   Proposta de guió per a la tutorització d’un projecte d’investigació.   Subdirecció General de Formació del Professorat. Assessories del CEFIRE específic CTEM.
    02/03/2022   El Mètode Científic aplicat a les distintes àrees temàtiques.   Professorat investigador de les distintes àrees temàtiques, membres del jurat de Sapiència 21.
      09/03/2022   Exemplificar les pràctiques més significatives i rellevants que han estat realitzades en convocatòries anteriors. Exposar les dificultats, entrebancs i els beneficis i la significativitat formativa que ha comportat la realització del projecte d’investigació.   Professorat tutor que ha participat en altres convocatòries   Alumnat que ha participat en altres convocatòries.

Enllaç a la inscripció