Escola de Pensament Computacional i Intel·ligència Artificial 2021-2022

L'Escola de Pensament Computacional i Intel·ligència Artificial (EPCIA) és un projecte del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que es desenvolupa en col·laboració amb les Conselleries i Departaments d'Educació de les Comunitats i Ciutats Autònomes.

L'objectiu del projecte és oferir recursos educatius oberts, formació, creació de propostes didàctiques i la seua implementació a l'aula, acompanyades d'una investigació de l'impacte en l'aprenentatge de l'alumnat i en la pràctica docent. La primera edició del projecte es va realitzar en el curs escolar 2018/19, amb el nom “Escuela de Pensamiento Computacional” amb les següents temàtiques i destinataris:

 • 5é Primària: Aprén matemàtiques (i molt més) amb el nou Scratch 3 (vídeo RTVE)
 • ESO: Tecnologia creativa amb Arduino (vídeo RTVE)
 • Batxillerat: Programació de robots, drons i cotxes autònoms (vídeo RTVE)

L'edició 2021-2022 de la EPCIA pretén explorar les possibilitats d'oferir als docents participants de qualsevol etapa educativa una àmplia oferta formativa agrupada en cinc àrees:

 1. Pensament computacional desendollat
 2. Programació per blocs
 3. Llenguatges de programació: Python
 4. Intel·ligència artificial
 5. Robòtica

Cadascuna d'aquestes àrees comptarà amb mòduls formatius amb diferents nivells de dificultat. Per a la participació en les diferents àrees de la EPCIA 2021-2022, no serà necessari comptar amb experiència prèvia, ja que cada àrea inclou mòduls formatius de nivells variats de competència. De la mateixa manera, totes les àrees estan obertes a la participació de tots els docents, independentment de la matèria/àrea/mòdul i l'etapa educativa en la qual impartisca docència.

Igual que en edicions anteriors, després del procés de formació, s'implementarà a l'aula la proposta didàctica i s'avaluarà l'impacte del projecte per mitjà d'una investigació:

 1. La fase de formació serà entre el 21/10/2021 i el 28/01/2022.
 2. La fase de posada en pràctica de propostes didàctiques a l'aula començarà el 09/02/2022 i acabarà el 19/05/2022.
 3. La fase d'investigació començarà en 21/10/2021 acabarà en 31/05/2022.

Les persones participants han de valorar i tindre en compte que, en sol·licitar la participació en el projecte, la seua implicació no es limita a la participació en la formació, sinó que serà necessària la creació d'una proposta didàctica per a desenvolupar amb l'alumnat que ocupe, almenys, 5 períodes lectius. Per aquest motiu, és imprescindible que el participant impartisca docència a un grup d'alumnat que siga capaç de desenvolupar la proposta didàctica de la temàtica seleccionada. El professorat participant rebrà un reconeixement de 70 h de formació emés pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Per a poder conéixer el programa complet, l'INTEF ens ha proporcionat un dossier del projecte.

El professorat interessat s'ha d'inscriure a través d'aquest formulari, ampliem termini fins al dia 14 d'octubre de 2021. Ens posarem en contacte amb els participants seleccionats de cada nivell a partir de l'11 d'octubre. Tindran prioritat aquells centres amb almenys dues persones matriculades.