Itinerari formatiu de programació

El CEFIRE CTEM organitza el Primer Itinerari formatiu de programació dirigit a professorat d'Informàtica que imparteix docència en ESO i Batxillerat. Als continguts de l'assignatura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació hi ha un bloc recurrent que tracta la programació durant l'ESO i el Batxillerat. Des de la creació d'aplicacions senzilles, com a animacions o videojocs, passant per entorns de programació per a dispositius mòbils, per a acabar creant aplicacions de complexitat mitjana en un llenguatge de programació determinat. Aquest itinerari ofereix continguts tècnics així com estratègies per a desenvolupar a la part del currículum relacionada amb la programació en l'optativa d'Informàtica.

L'itinerari de programació està format per un primer curs de 30h de Programació visual amb Scratch, un segon curs de 30h de Programació de dispositius mòbils amb App Inventor i un tercer curs de 40h de Programació en llenguatges d'alt nivell amb Python. La matrícula en cada curs s'ha de realitzar per separat, en cadascun dels cursos que componen l'itinerari complet i la certificació s'obtindrà al juny de 2022, després de finalitzar l'itinerari complet. Es donarà preferència al professorat matriculat en els tres cursos de l'itinerari.

L'ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, en l'article 21 considera els itineraris formatius com el conjunt d'activitats formatives proposat per a la participació de manera activa de tot el personal docent d'una especialitat, nivell, càrrec o grup d'interessos professionals semblances per a la consecució d'uns objectius concrets. Els itineraris i activitats de formació permanent realitzats d'acord amb el que disposa aquesta ordre podran valorar-se en totes aquelles convocatòries, concursos o actes administratius que les consideren com a requisit o mèrit en les seues bases.

Per a motivar el professorat per a completar itineraris, la seua realització completa comportarà com a bonificació un increment sobre la duració en hores del total de les activitats que els componen i es traduirà en una anotació en el Registre de Formació del Professorat d'haver completat l'itinerari, visible des del compte formació.

Programació visual amb Scratch

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 25 d'octubre al 5 de desembre de 2021 i estarà tutoritzat per Rosa Andrés. INSCRIPCIÓ

Programació de dispositius mòbils amb App Inventor

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 24 de gener al 06 de març de 2022 i estarà tutoritzat per Patricia Vallés. INSCRIPCIÓ

Programació en llenguatges d'alt nivell amb Python

El curs de 40 h tindrà lloc en línia del 28 de març al 29 de maig de 2022 i estarà tutoritzat per Paz Segura. INSCRIPCIÓ