Estratègies i recursos per al treball en entorns innovadors d’aprenentatge

Aquesta formació està dissenyada com un espai de trobada per a aquells centres que han implementat o estan en procés d’implementar una aula transformadora/aula del futur. La finalitat és proporcionar un lloc on puguen plantejar-se preguntes i compartir solucions, estratègies i experiències.

El format de la formació és en línia, a través de videoconferències a la plataforma TEAMS. Una setmana abans de cada sessió, s’utilitza l’espai Aules per a compartir preguntes en una wiki o plataforma similar. Qualsevol persona podrà contribuir des de la seua experiència responent a les preguntes plantejades. A més, en Aules es disposarà d’un espai per a compartir materials entre centres.

Els objectius d’aquesta formació són els següents:

  1. Facilitar estratègies i eines als equips impulsors dels centres que estan creant o han creat una aula transformadora/aula del futur.
  2. Establir un espai de comunicació i col·laboració entre centres educatius amb interessos similars.
  3. Compartir bones pràctiques en relació amb el treball en entorns innovadors d’aprenentatge, incloent metodologies, organització d’horaris, docència compartida, eines TIC, entorns virtuals d’aprenentatge, programació de projectes interdisciplinars, avaluació del treball de l’alumnat i del projecte, creació de recursos educatius, inclusió de tots els alumnes en aquests entorns, acompanyament socioemocional a l’alumnat i al professorat.
  4. Explorar mitjans de finançament i projectes associats, com PIIE, iMoute, Erasmus+, eTwinning.

Aquest espai de formació pretén reforçar la comunitat educativa, proporcionant un lloc on els centres puguen aprendre els uns dels altres i col·laborar per a millorar la implementació i desenvolupament d’aules transformadores.

  >   Formació