Acompanyament a equips docents en el seu procésd’innovació (Nivell 1)

Aquest curs forma part de l’itinerari de formació d’Aules Transformadores, dirigit al professorat que busca capacitar-se en equip amb la finalitat d’iniciar o consolidar un procés d’innovació fonamentat, estable i durador. L’objectiu és millorar les capacitats del professorat en la resposta a les necessitats de l’alumnat, seguint el model pedagògic d’Aules Transformadores i fomentant metodologies actives.

Es tracta d’un curs semipresencial que es pot realitzar sense tenir coneixements previs sobre Aules Transformadores, o únicament amb la informació tractada en les jornades anuals que es realitzen al setembre.

Al llarg de les diferents sessions, s’oferirà suport als equips per aplicar les eines d’Aules Transformadores/Aula del Futur a la seua realitat, interessos i necessitats específiques. Aquest acompanyament serà proporcionat per una assessoria de la Xarxa d’Aules Transformadores, qui realitzarà un seguiment que inclourà, com a mínim, una visita al centre.

Per tant, aquesta formació està dissenyada per a grups de fins a 5 docents d’un mateix centre. Durant el curs, es duran a terme dinàmiques dins del centre, definides pel propi equip de professorat, amb la finalitat d’iniciar un procés d’innovació personalitzat.

  >   Formació