Aprenem anglés en aules transformadores. Els projectes interdisciplinaris i les metodologies actives.

Del 8 de febrer al 5 d’abril es realitza el curs semi-presencial 22PL51IN022 – “Aprenem anglés en aules transformadores. Els projectes interdisciplinaris i les metodologies actives“.


Es tracta d’un curs de 30 hores amb 4 sessions presencials en l’Aula del Futur de València, amb la intenció d’aproximar-se al projecte d’Aules Transformadores d’espais i metodologies actives, així com introduir els projectes interdisciplinaris de la Lomloe amb un enfocament plurilingüe. El curs inclou aspectes com l’organització d’espais i metodologies a l’aula d’anglés, el disseny d’un projecte interdisciplinari propi i la posada en comú de les aplicacions didàctiques dels projectes.

Enllaç al curs:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10633832&usuario=formacion

  >   Formació