Treball per àmbits nivell intermedi. Projectes interdisciplinaris STEM per a Secundària en Aules Transformadores

Aquesta és una formació integrada en l’itinerari formatiu de treball per àmbits, i és una de les opcions per a desenvolupar el nivell intermedi. Té l’objectiu orientar i proporcionar recursos per a treballar l’àmbit CTEM, així com afavorir el desenvolupament de projectes interdisciplinaris. Reflexionant, a partir de l’experimentació, sobre les possibilitats de l’aprofitament dels espais i recursos de l’Aula del Futur. Presentant el projecte Aules Transformadores d’Espais i Metodologies.

Per a això s’exemplificaran entorn d’una situació d’aprenentatge en propostes interdisciplinàries CTEM, que empren metodologies actives (ABP, APS, IBL) i ludificació i fan ús de diferents tecnologies per a desenvolupar les activitats d’aprenentatge.

S’ha dissenyat una formació en línia amb quatre sessions presencials (no obligatòries), a l’Aula del Futur (carrer Poeta Bodria 4, València). El treball en línia inclou el disseny de situacions d’aprenentatge per a desenvolupar competències mitjançant la utilització de metodologies actives, espais flexibles i eines TIC d’àmbit CTEM.

La formació comença l’1 de febrer i acaba el 26 d’abril. Té un total de 40 hores.

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10452880&usuario=formacion