Aules Transformadores (nivel mitjà). Organització i implementació individual

Del 13 de febrer al 14 de maig es realitza al curs de nivell intermedi, dins de la branca de formació individual en el Model d’Aules Transformadores. Aquest curs a distància tindrà una única sessió síncrona, que es podrà realitzar en línia o presencial en una de les seus proposades.


En ell es busca donar eines als participants per a desenvolupar situacions d’aprenentatge seguint les fases de treball de les Eines Transformadores. Es reflexionarà sobre els interessos metodològics i sobre el nivell actual d’innovació per a tindre’ls com a punt de partida per a dissenyar una situació d’aprenentatge innovadora. Aquesta situació es caracteritzarà perquè cada docent la dissenyarà amb una metodologia activa que li interesse, intentant explotar al màxim la tecnologia i els espais dels quals disposa i que pot millorar seguint el model Aules Transformadores.

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10783522&usuario=formacion

  >   Formació