Aules Transformadores i redisseny d’espais per a afavorir la inclusió

El CEFIRE d’Oriola planteja una formació adreçada a tot el professorat. Aquest curs pretén sensibilitzar els docents sobre l’adequació dels espais educatius com a recurs en si mateix, analitzant-ne les bases didàctiques i pedagògiques, portant els seus assistents a repensar-ne l’ús i el disseny.
La finalitat és redissenyar espais educatius que ens porten a eliminar barreres i afavorisquen espais més inclusius, per a això comptarem amb les ponències de l’artista i formador, Siro López.
Dins d’aquesta oportunitat d’espais, trobarem també les Aules Transformadores, que es mostren com una possibilitat d’organització d’espais flexibles, amb mobiliari versàtil i tecnologia punta. Tot això ens portarà a desenvolupar metodologies que afavorisquen un aprenentatge competencial. Coneixerem els seus elements, usos i pràctiques educatives a dur a terme dins d’aquestes.

Finalment, comptarem amb l’intercanvi d’experiències, de diferents centres educatius de la província d’Alacant, que ja han començat el camí en aquest camí.
La formació s’ofereix en la modalitat semipresencial, amb sessions presencials, en línia i treball a la plataforma Aules. Comença el 14 de febrer i finalitza el 28 de març.


http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10444659&idioma=va

  >   Formació