Canvi d’any acadèmic en AULES

Us recordem que el canvi d’any acadèmic d’Aules es realitza l’1 de setembre. Mentrestant es pot continuar accedint amb normalitat al contingut de les aules virtuals del curs 21-22. A partir d’aqueixa data tots aqueixos cursos virtuals passaran automàticament a estar “ocultes” a l’alumnat i els seus docents no podran fer modificacions (però sí que traure còpies de seguretat). També, exclusivament a partir d’aqueixa data, els docents podran generar les seues noves aules del curs 22/23 en la mesura en la qual els seus horaris es troben disponibles a Itaca. De la mateixa manera, es realitzaran d’ofici les aules virtuals d’FP semipresencial i dels centres adscrits al sabor ED.

Podeu utilitzar el sabor “Docent” per a crear aules virtuals o emmagatzemar recursos i restaurar-los més tard en qualsevol dels sabors acadèmics, fent còpies de seguretat bé de l’aula virtual, bé del banc de continguts. La còpies de seguretat de les aules virtuals són anonimitzades, no conserven informació sobre alumnes ni tampoc sobre les seues activitats o aportacions en fòrums. La nostra recomanació és restaurar la còpia de seguretat per a assegurar-nos que és correcta i conté la informació que volem amb temps suficient per a corregir qualsevol problema, amb un límit de restauració de 500 MB. També podeu copiar de manera senzilla el contingut de les aules virtuals del 21/22 sobre els nous si es troben en el mateix sabor. Finalment, preguem que s’eliminen de la plataforma les còpies de seguretat que hagen sigut descarregades prèviament.

Finalment, insistim que tots els cursos o aules virtuals corresponents al curs 21-22 seran esborrats en el procés anual d’esborrat que té lloc a partir de GENER de 2023 en tots els sabors docents.

Per a qualsevol problema, podeu utilitzar l’aplicació d’incidències https://gvasai.edu.gva.es/

matenimiento-parada