Aquestes són algunes de les optatives que podries triar:

(Les optatives que s’oferten són orientatives i es podria produïr algún canvi per qüestions, normatives, horàries o de plantilla)

ASSIGNATURES OPTATIVES DE 1r ESO:

ASSIGNATURES OPTATIVES DE 2n ESO
ASSIGNATURES OPTATIVES DE 3r ESO
ASSIGNATURES DE 4t ESO
Itineraris (Triar una assignatura de cadascú dels següents 3 blocs):
  1. Economia  -  Expressió artística  -  Física i Química
  2. Digitalització  -  Formació i orientació laboral  -  Música
  3. Biologia  -  Llatí  -  Tecnologia

Optatives: