Salutació de la directora

Benvolguda comunitat educativa,

Com cada any al setembre iniciem un nou curs amb noves il·lusions. Algunes persones sou nouvingudes al centre, d’altres ja estàvem ací. Per a tots i totes, els millors desitjos per aquesta nova etapa que encetem.

Vull, en representació del nou equip directiu, donar-vos la més sincera benvinguda a l’IES Ausiàs March, un institut orgullós de ser escola pública. L’Ausiàs ja té 23 anys, un jovenet amb experiència i moltes ganes de viure i de continuar sent un referent cultural per a la vida de Manises.

L’equip directiu s’ha marcat una sèrie d’objectius per a estos pròxims quatre anys que desitgem també siguen els vostres:

 • Volem que la nostra funció siga transformadora cap a una societat més conscient, crítica i lliure. Perquè creiem fermament que no pot haver-hi societat democràtica sense una escola pública forta.
 • Volem que cada membre de la comunitat educativa tinga la confiança per mostrar la seua millor versió. És fonamental enriquir-se amb la diversitat d’altres persones i fer de la inclusió, bandera.
 • Volem que l’”esperit de l’Ausiàs”, és a dir, l’esperit d’equip que ens ha permés treballar i gaudir conjuntament els últims anys amb un objectiu comú, s’estenga a tota la comunitat educativa tot augmentant la implicació i la participació de l’alumnat i les famílies en tots els processos decisius del centre.
 • Volem que este centre educatiu estiga impregnat de la seua «localitat», manisera i valenciana, per poder exportar-la al món i que al mateix temps estiga obert a la internacionalització i l’aprenentatge vital que esta implica.

Ara bé, tot i això, el curs 2023-24 tenim altres reptes més concrets dels quals vos volem fer partíceps:

 • Actualització del Projecte Educatiu del Centre i de les Normes d’Organització i Funcionament amb la participació de la comunitat educativa.
 • Potenciar el nostre equip de Mediació entre professorat, alumnat i famílies perquè la resolució de conflictes de forma pacífica, dialogada i respectuosa on treballar «amb» l’altre i no «contra» l’altre siga el valor principal.
 • Millorar la salut física, emocional i mental fomentant l’esport, els espais de reflexió i l’alimentació saludable.
 • Gaudir del temps lliure durant els patis, amb nous usos dels espais i activitats per a totes i tots. Imaginar i decidir la transformació del pati. Augmentar les zones verdes amb més arbres.
 • Continuar ser referents com a centre impulsor dels Projectes d’Investigació i Innovació Educativa. Enguany serà l’últim del nostre PIIE «Un riu de vida, un riu de diversitat», on treballem en col·laboració amb Ajuntament i entitats perquè el riu Túria es convertisca en una aula més del centre. A més, haurem de pensar en el pròxim projecte.
 • Donar un pas més com a Centre Digital Col·laboratiu. Millor instal·lació de Wi-Fi, nous equips electrònics i utilització per tota la comunitat educativa de les eines digitals proporcionades per Conselleria
 • Instal·lació de planta fotovoltaica a la teulada del nostre centre. Este camí cap a la sostenibilitat ecològica revertirà no sols en beneficis per al nostre centre sinó també per als adjacents.

De segur que altres reptes aniran sorgint pel camí.

Professorat, alumnat, famílies i personal del centre hem de ser una comunitat educativa per gaudir de la cultura, per aprendre i ensenyar, i per preparar el millor dels futurs possibles.

Volem fer-ho, volem fer-ho entre totes i tots i anem a fer-ho!

RAQUEL GÓMEZ PAREDES

Directora del IES Ausiàs March