ESPAI LLIURE DE VIOLÈNCIES

A l’IES AUSIÀS MARCH de Manises treballem per educar l’alumnat en la CULTURA DEL DIÀLEG I LA PAU.
Desenvolupem molts mitjans per assolir este objectiu:

 • Coordinació d’Igualtat i Convivència
 • Grup de Mediació i Joves Ambaixadors de l’ONU
 • Programa d’Acció Tutorial
 • Tutories entre iguals
 • Apostem pels procediments conciliats amb ànim educatiu que eviten l’expulsió de l’alumnat que ha comés alguna falta lleu.
 • Patis inclusius: zones d’esport, de jocs de taula, de lectura o d’estudi entre d’altres.
 • PEAFS (Projectes d’Esport, Activitat Física i Salut) PIIE (Projectes d’Investigació i Innovació Educativa)
 • Qualsevol assignatura a qualsevol hora del dia.
 • A l’aula, durant els canvis de classes, als esplais i a les excursions.

Gràcies a tot això, i també gràcies a la col·laboració de la majoria de famílies, la convivència al centre està basada en el respecte i el reconeixement de la dignitat de totes les persones: alumnat, professorat, personal del centre i famílies.
Lamentablement però, hi ha algunes persones que no participen d’aquests principis bàsics i necessaris, per al nostre treball, i per a l’educació ètica del nostre alumnat.
Hem patit, recentment, un cert augment d’agressions que considerem inacceptables. De vegades en forma d’insults, amenaces, intimidacions o falses acusacions per part de cert alumnat i algunes famílies. El professorat està treballant, exercint una tasca educativa. No mereixem que ens falten al respecte. Així mateix, el Personal d’Administració i Serveis també es mereix ser considerat ja que la seua tasca és fonamental en la gestió dels centres docents.
Per això, el Claustre, el Consell Escolar, amb representació de tota la comunitat educativa, i l’AMPA de l’IES Ausiàs March de Manises manifesten, amb aquest escrit, el seu rebuig i denúncia d’estos fets. Volem fer un crida a les famílies i a la ciutadania en general, que sabem que no accepta aquest tipus d’actuacions. Ens dirigim per tant a l’opinió pública, perquè tots som comunitat educativa.
No podem consentir que tot el treball que fem als centres educatius per transmetre al nostre alumnat una cultura del diàleg i la pau siga menyspreat.
Hem de seguir treballant per aconseguir que la societat reconega al professorat com autoritat tal i com marca la LLEI 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Autoritat del Professorat.
Per tot això, demanem:

 • Que s’apliquen totes les mesures necessàries per evitar que es produisquen estes situacions. STOP agressions.
 • Que es reforcen les mesures preventives i de protecció als professionals de l’ensenyament.
 • Que les agressions siguen considerades com a delicte contra l’autoritat.
 • Que les administracions educatives i les universitats es comprometen en la formació dels futurs professors i professores per estar preparats davant d’aquestes situacions.
 • Que les administracions educatives, tant autonòmiques com estatals, se sumen no sols a les campanyes contra la violència de gènere sinó també a aquelles per a conscienciar a la societat de la “tolerància zero contra les agressions als professionals educatius”.

Respectar el professorat és cuidar l’Educació perquè esta és cosa de totes i tots i és el bé públic que fa possible una societat millor, més justa i més democràtica.