OFERTA EDUCATIVA

L’IES Ausiàs March compta amb els següents ensenyaments:

ESO

CICLE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, ESPECIALITAT VIDRE I CERÀMICA

BATXILLER

El curs 2021-2022 s’incorporarem al Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) en aplicació de la Llei 4/2018, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.

NOVETATS NORMATIVA LOMLOE

Presentacio_SOA_28_01_2022