PAU

INSTRUCCIONS PAU 2020

A L’ALUMNAT DE 2n DE BATXILLERAT 

PER A PRESENTAR-SE A LES PAU

  1. Els qui vulgueu presentar-vos a les PAU heu de fer la inscripció en les proves entre el

22 i 23 de juny per a la convocatòria ordinària de juliol.

Caldrà presentar documents acreditatius (taxes d’inscripció i justificant per redució del preu si és el cas), i fotocòpia del Document d’Identitat en la secretaria del centre.

Telefonar al 961206275 per demanar cita prèvia

2. Taxes d’inscripció:

D’acord amb el que s’estableix en el Decret 170/2019 de 2 d’agost (D.O.C.V. 06-08-19), l’import d’inscripció per a les proves d’Accés és de 78,20 €. Sobre aquest import procedeixen efectuar les següents bonificacions i exempcions, segons els articles 14.3.6 i 14.3.2 de la Llei 20/2017 de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes:

 Disposen de bonificació del 50% de la quota íntegra, és a dir, tenen una taxa reduïda de 39,10 €:

- Beneficiaris de Fam. Nombrosa de cat. General - Beneficiaris de Fam. Monoparental de cat. General

Disposen d’Exempció Total de la taxa:

- Beneficiaris de Fam. Nombrosa de cat. Especial - Beneficiaris de Fam. Monoparental de cat. Especial
- Alumnat afectat per una discapacidad igual o

superior al 33 %

- Alumnat amb Matrícula d’Honor en l’avaluació global de l’etapa de Batxillerat o Premi Extraordinari.
- Alumnat víctima de violència de gènere - Alumnat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació
- Alumnat víctima del terrorisme - Alumnat en situació d’exclusió social

L’alumnat amb taxa reduïda o exempta per alguna d’aquestes causes haurà d’acreditar documentalment la mateixa.

Es recorda que:

- El títol de Família Nombrosa (FN) o de Família Monoparental (FM) haurà d’estar vigent en la data de matrícula de les Proves. No s’admet la Sol·licitud de renovació del títol. Sí que s’admet el Títol Temporal (vigent en el termini de matrícula de les PAU). La Conselleria d'Igualtat i P.I. prorroga fins al 14/03/2021 els títols de FN i FM expedits a la Com. Valenciana que hagen caducat des del 01/06/2019.

- L’exempció per condició de víctima de violència de gènere és acreditable mitjançant resolució judicial amb ordre de protecció a favor de la víctima vigent en el termini de matrícula de les PAU. Aquesta exempció és aplicable tant a la pròpia víctima com als seus fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

3. Ingrés de Taxes:

L’import d’inscripció per a la realització de les proves, es liquidarà mitjançant ingrés o transferència en:

- ENTITAT: BANKIA

- NÚMERO DE COMPTE: 2038 6543 92 6000022653

- CÓDI IBAN: ES15 2038 6543 9260 0002 2653

- BENEFICIARI: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

- En DESCRIPCIÓ, indicar: “Taxes PAU” + <nom i cognoms de l’alumne/a que es presenta a las PAU>.

4. És conveniet llegir-se prèviament els document de Preguntes Freqüents en relació a l’accés i l’admissió a la universitat el curs 2020-2021. (aplicables durant el curs 2019-2020)

5. Caldrà presentar documents acreditatius i fotocòpia del Document d’Identitat en la secretaria del centre. Telefonar al  961206275 per demanar cita prèvia

 CALENDARI PAU 

  • Convocatòria ordinària es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juliol. 
  • Convocatòria extraordinària serà els dies 8, 9 i 10 de setembre.

 Tota la informació que necessiteu ampliar sobre les PAU la trobareu al web específic de Conselleria: http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

 IMPORTANT 

  • L’alumnat ha de concórrer a las Proves aportant DNI, NIE o Passaport, i amb 45 minuts d’antelació al primer examen del primer dia de les PAU.
  • L’alumnat que només es presente a la fase voluntària haurà de presentar-se en la seua Seu de realització de les PAU, amb 45 minuts d'antelació a l'hora del seu primer exercici.
  • El primer dia de les PAU vos donaran a cadascú un joc d’etiquetes adhesives amb un codi de barres que vos identifica. Aquestes etiquetes i l’original del DNI heu de portar-los tots els dies a tots els exàmens.

 DESPRÉS DE LES PAU 

  1. a) Les notes es donen el 17 de juliol partir de les 17h o el 16 de setembre a partir de les 17h. Vosaltres les podreu consultar per internet eixe mateix dia amb les dades de les etiquetes adhesives dels examens i vos les heu d’imprimir.
  1. b) Es poden presentar reclamacions, de manera telemàtica, durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació de les notes (del 17 al 21 de juliol per a l’ordinària, del 17 al 21 de setembre per a l’extraordinària).

Atenció a l’hora de protestar, ja que aquest curs la revisió de qualificació implica una segona correcció i fins i tot una tercera si cal. El millor és que, abans de fer-ho pel vostre compte, consulteu amb la Cap d’Estudis o amb el Director.

  1. c) La preinscripció en la Universitat es fa de manera telemàtica. Una vegada publicats els resultats de la preinscripció cal formalitzar la matrícula en el centre assignat.

IMPORTANT: Si es quedeu en llista d’espera heu d’estar molt atents als webs de les Universitats i/o Facultats on heu reservat plaça per anar confirmat la llista d’espera.

CONSELLS

Cal tindre plans B, C, D…

Així que no descarteu els Cicles Formatius de Grau Superior o els Ensenyaments Artístics Superiors si sou del Batxillerat Artístic o feu Música i/o Dansa.