Directora E. Raquel Gómez Paredes
Vicedirector Jordi Martínez Palomino
Cap d'estudis Rafael Insa Lisarde
Secretaria Laura Fayos Verdiguier
CONTACTE
Directora 46022580@edu.gva.es
Vicedirector j.martinezpalomino@edu.gva.es
Cap d'estudis r.insalisarde@edu.gva.es
Secretaria l.fayosverdiguier@edu.gva.es

DISPONIBILITAT DE L'EQUIP DIRECTIU