Convalidacions i exempcions

L'alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions. Per a més informació, ací us deixem l'enllaç a la web de la Generalitat on l'expliquen tot.