Eleccions al Consell Escolar

Benvolguts, benvolgudes,
Enguany hi haurà eleccions al consell escolar el 23 de novembre.
Teniu la Resolució i accés a tota la informació al web del centre i al de Conselleria.

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres la funció principal del qual és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general i la gestió econòmica entre d’altres.

Vos anime a tots i totes a participar activament del procés, no sols amb els vostres vots, sinó també amb la presentació de candidatures.

Des d’ací, faig una crida a tutors i tutores perquè animen a les famílies a participar-hi de la mateixa manera, amb candidatures i vots, a les reunions que teniu previstes esta setmana.

També caldrà animar a l’alumnat a formar-ne part. Es parlarà d’això a les reunions de coordinació per donar-vos unes orientacions. Volem que l’alumnat que es presente ho faça perquè realment coneix i assumeix quines serien les seues funcions i responsabilitats.

Sobre els Consells Escolars podeu llegir dins del Capítol III del DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, (ROF) en la secció primera, els articles del 26 al 31.

Gràcies per la vostra implicació i col·laboració.

Raquel Gómez, directora de l’IES Ausiàs March

calendari-CE_2023