Ajudes de menjador i transport 22/23

El 7 de juny de 2022, es van publicar les convocatòries de les ajudes de menjador i transport per al curs 2022/2023. Els textos de totes dues convocatòries es poden llegir en els següents enllaços:

AJUDES DE MENJADOR

AJUDES DE TRANSPORT

Segons les instruccions d’aquesta convocatòria, es poden donar dos casos a l’hora de sol·licitar la beca per a aquest curs: que siga la primera vegada que ho sol·licitem o que ja ho hàgem sol·licitat l’any anterior.

1. SI JA VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA PER AL CURS 2021/2022

1.1. En aquest cas, si tinc accés a la WEB FAMÍLIA, puc entrar en la web família dels meus fills/as i, en l’apartat de TRÀMITS, puc veure l’esborrany. Si les meues circumstàncies no han canviat respecte al curs passat, vam confirmar l’esborrany, s’imprimeix, se signa (per tots dos progenitors), i s’entrega en el col·legi. Sol·licitar CITA PRÈVIA per a entregar l’esborrany de la beca de menjador signat.

Tutorial per a descarregar l’esborrany (encara que correspon al curs anterior, el procediment no ha canviat)

https://youtu.be/5p6fvvkfigs

1.2. Si no tinc accés a la web família, puc cridar al col·legi, al telèfon 966904270 o escriure un correu a servicios.colegioredovan@hotmail.com escrivint com a assumpte “Sol·licitud esborrador beca menjador”. Al mateix temps que se sol·licita, se li donarà una cita perquè vinga a recollir-ho. Ho hauran de signar tots dos progenitors i després entregar-ho en el centre signat.

2. SI EL CURS PASSAT NO VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA DE MENJADOR

En aquest cas cal emplenar la sol·licitud i aportar tota la documentació que es demana per a formalitzar-la. L’enllaç a la sol·licitud és el següent:

SOL·LICITUD D’AJUDA MENJADOR

SOL·LICITUD D’AJUDA TRANSPORT

Acompanyant a la sol·licitud, cal aportar la documentació següent per a demostrar les circumstàncies al·legades.

 • Cal portar fotocòpies dels DNI/NIE dels sol·licitants (que són els pares/mares de l’alumnat). Si només disposen de passaport, hauran de presentar també Informe dels Serveis Socials en el qual conste la situació econòmica de la família, manifestant-se la conveniència de la concessió de l’ajuda.
 • Fotocòpies del llibre de família, tant dels pares/mares com de tots els fills/as.
 • Si s’al·lega la condició de família monoparental: Títol de família monoparental en vigor. I si no ho tinguera: Lliure família, Certificat de defunció, Sentència judicial ferma, conveni regulador i,
  obligatòriament, Certificat municipal de convivència o Informe dels Serveis Socials o Certificat d’empadronament col·lectiu). Aclariment: Es considerarà membre de la unitat familiar el nou cònjuge o persona que convisca en el domicili i que mantinga una relació d’afectivitat, encara que aquesta no estiga regularitzada. I per tant ja no serà família monoparental.
 • Si s’al·lega la condició de família nombrosa: Títol o carnets en vigor. Si està emés per la Generalitat Valenciana,no és necessari entregar-ho.
 • Si s’al·lega discapacitat física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans, igual o superior al 33%: Certificació de reconeixement de grau de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.
 • Si s’al·lega desocupació laboral del pare i de la mare (dels dos) sense percebre cap prestacions ni subsidis per aquest concepte: No aportaran res, només marcaran la casella en la sol·licitud.
 • Si l’alumnat per al qual se sol·licita l’ajuda és Fill/a de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del metge especialista o del centre penitenciari.
 • Per a orfe/a absolut/a: Llibre de família.

Us recordem que el sol·licitar la beca no pressuposa que l’alumnat es puga quedar a menjar en el menjador. Prèviament cal sol·licitar plaça en el menjador del col·legi perquè es contracten els monitors suficients per a atendre l’alumnat. Per a accedir al formulari per a realitzar aquesta sol·licitud de plaça, feu clic en el següent enllaç:

Reserva de plaça de menjador

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 8 de juny al 6 de juliol de 2022


Qualsevol dubte o pregunta, podeu cridar al col·legi en horari de 9 a 13 hores 96 690 42 70, o enviar un correu a l’adreça servicios.colegioredovan@hotmail.com

Més informació, en la pàgina de Conselleria:

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

Fa costat al nostre col·le

ENS UNIM A LA INICIATIVA D’AMAZON UNCLICPARAELCOLE.ES UN ANY MÉS. TU TAMBÉ POTS UNIR-TE.

SI ETS CLIENT D’AMAZON, POTS FER QUE AMB CADA COMPRA QUE REALITZES, AMAZON APORTARÀ UN PERCENTATGE ECONÒMIC AL CENTRE QUE DESPRÉS SERÀ CANVIAT PER MATERIAL ESCOLAR O ACTIVITATS PER AL CENTRE.

ACÍ ES POT VEURE EL QUE VAM PODER ADQUIRIR EN LA CAMPANYA DEL CURS PASSAT:


SI NO ERES CLIENT D’AMAZON PERÒ ESTÀS INTERESSAT A COL·LABORAR, POTS REGISTRAR-TE I CREAR-TE UN COMPTE.

LES INSTRUCCIONS ESTAN EN ACCEDIR A LA PÀGINA UNCLICPARAELCOLE.ES. A MÉS, FENT CLIC EN LA SEGÜENT IMATGE, PODREU VEURE QUINES SÓN LES INSTRUCCIONS PER A PARTICIPAR PAS A PAS.

MOLTES GRÀCIES PER ENDAVANT!!

Ajudes de menjador i transport

Ahir, 14 de juny de 2021, va eixir la convocatòria de les ajudes de menjador per al curs 2021/2022. Els textos de totes dues convocatòries es poden llegir en els següents enllaços:

AJUDES DE MENJADOR

AJUDES DE TRANSPORT

Segons les instruccions d’aquesta convocatòria, es poden donar dos casos a l’hora de sol·licitar la beca per a aquest curs: que siga la primera vegada que ho sol·licitem o que ja ho hàgem sol·licitat l’any anterior.

1. SI JA VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA PER Al CURS 2020/2021

1.1. En aquest cas, si tinc accés a la WEB FAMÍLIA, puc entrar en la web família dels meus fills/as i, en l’apartat de TRÀMITS, puc veure l’esborrany. Si les meues circumstàncies no han canviat respecte al curs passat, vam confirmar l’esborrany, s’imprimeix, se signa (per tots dos progenitors), i s’entrega en el col·legi. Sol·licitar CITA PRÈVIA per a entregar l’esborrany de la beca de menjador signat.

Tutorial per a descarregar l’esborrany

1.2. Si no tinc accés a la web família, puc cridar al col·legi, al telèfon 966904270 o escriure un correu a servicios.colegioredovan@hotmail.com escrivint com a assumpte “Sol·licitud esborrador beca menjador”. Al mateix temps que se sol·licita, se li donarà una cita perquè vinga a recollir-ho. Ho hauran de signar tots dos progenitors i després entregar-ho en el centre signat.

2. SI EL CURS PASSAT NO VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA DE MENJADOR

En aquest cas cal emplenar la sol·licitud i aportar tota la documentació que es demana per a formalitzar-la. L’enllaç a la sol·licitud és el següent:

SOL·LICITUD D’AJUDA MENJADOR / TRANSPORT

Acompanyant a la sol·licitud, cal aportar la documentació següent per a demostrar les circumstàncies al·legades.

 • Cal portar fotocòpies dels DNI/NIE dels sol·licitants (que són els pares/mares de l’alumnat). Si només disposen de passaport, hauran de presentar també Informe dels Serveis Socials en el qual conste la situació econòmica de la família, manifestant-se la conveniència de la concessió de l’ajuda.
 • Fotocòpies del llibre de família, tant dels pares/mares com de tots els fills/as.
 • Si s’al·lega la condició de família monoparental: Títol de família monoparental en vigor. I si no ho tinguera: Lliure família, Certificat de defunció, Sentència judicial ferma, conveni regulador i,
  obligatòriament, Certificat municipal de convivència o Informe dels Serveis Socials o Certificat d’empadronament col·lectiu). Aclariment: Es considerarà membre de la unitat familiar el nou cònjuge o persona que convisca en el domicili i que mantinga una relació d’afectivitat, encara que aquesta no estiga regularitzada. I per tant ja no serà família monoparental.
 • Si s’al·lega la condició de família nombrosa: Títol o carnets en vigor. Si està emés per la Generalitat Valenciana,no és necessari entregar-ho.
 • Si s’al·lega discapacitat física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans, igual o superior al 33%: Certificació de reconeixement de grau de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.
 • Si s’al·lega desocupació laboral del pare i de la mare (dels dos) sense percebre cap prestacions ni subsidis per aquest concepte: No aportaran res, només marcaran la casella en la sol·licitud.
 • Si l’alumnat per al qual se sol·licita l’ajuda és Fill/a de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del metge especialista o del centre penitenciari.
 • Per a orfe/a absolut/a: Llibre de família.

Us recordem que el sol·licitar la beca no pressuposa que l’alumnat es puga quedar a menjar en el menjador. Prèviament cal sol·licitar plaça en el menjador del col·legi perquè es contracten els monitors suficients per a atendre l’alumnat. Per a accedir al formulari per a realitzar aquesta sol·licitud de plaça, feu clic en el següent enllaç:

Reserva de plaça de menjador

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Trobem també dos terminis de presentació:

 1. Per a l’alumnat que ja està matriculat en el col·legi durant aquest curs 2020/2021: del 15 de juny al 30 de juny.
 2. Per a l’alumnat que serà nou alumne del centre durant el curs 2021/2022: del 15 de juny al 16 de juliol.


Qualsevol dubte o pregunta, podeu cridar al col·legi en horari de 9 a 13 hores 96 690 42 70, o enviar un correu a l’adreça servicios.colegioredovan@hotmail.com

Més informació, en la pàgina de Conselleria:

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

Reserva de plaça de menjador

Totes les famílies que estiguen interessades en què els seus fills/as utilitzen el menjador escolar en el curs 2022/2023, hauran de presentar la sol·licitud al centre, com tots els anys. És molt important que es reserve la plaça en el col·legi perquè, ateses les sol·licituds que hi haja, es contractaran els monitors/as necessaris i es confeccionaran els grups de menjador. Això vol dir que, una vegada que els grups estiguen configurats, si no s’ha reservat plaça, serà difícil poder fer ús del menjador escolar si no hi ha places de sobres.

Seguint les instruccions de seguretat de les administracions educatives, s’ha de fomentar la no circulació de paper en la mesura que siga possible, per la qual cosa enguany s’ha tornat a habilitar la presentació d’aquesta sol·licitud mitjançant un formulari que podeu emplenar fent clic en el següent enllaç o través del codi QR:

SOL·LICITUD/RESERVA DE PLAÇA EN EL MENJADOR ESCOLAR

El primer termini per a sol·licitar plaça en el menjador escolar del CEIP Sagrats Cors serà fins al 15 de juliol, aquest dia inclòs dins del termini.
Recordem que qualsevol dubte, podeu cridar al centre al telèfon 96 690 42 70 en horari de 9 a 13 hores i preguntar per Amparo Puertas (directora del centre).
Si preferiu la consulta via correu electrònic, tenim un compte exclusiu per al menjador: servicios.colegioredovan@hotmail.com

Admissió curse 2021/2022

Ja està publicat el calendari d’admissió amb els diferents passos a seguir per a demanar plaça en el centre per primera vegada.

Qui ha de participar en aquest procediment?

 • Nascuts/des l’any 2018 – sol·licitud d’accés al primer nivell del segon cicle d’Educació Infantil (3 anys)
 • Nascuts/des l’any 2015 – sol·licitud d’accés al primer nivell d’Educació Primària. L’alumnat que ja està cursant el tercer nivell del segon cicle d’Educació Infantil (5 anys) en el centre, no ha de participar en el procés d’admissió. Només se li demanarà l’informe mèdic que li facen als xiquets i xiquetes de 6 anys en la revisió pertinent.

L’alumnat que passa a l’IES ha de realitzar algun tràmit?

L’alumnat que està matriculat en 6é de Primària en el CEIP Sagrados Corazones i que realitzarà els seus estudis d’Educació Secundària en l’IES Jaime de Sant Àngel no ha de participar en el procés d’admissió perquè el nostre col·legi està adscrit a aquest institut. Sí que hauran de realitzar el procediment d’admissió aquells alumnes que vulguen estudiar la secundària en algun altre institut.

Com serà el procediment?

Encara no han eixit les instruccions precises, però s’ha avançat que es tramitarà de manera electrònica.

Què puc fer si no dispose de connexió a Internet o de dispositiu electrònic des del qual poder fer la sol·licitud?

El centre educatiu habilitarà un punt d’atenció per a les famílies que es troben en aquesta situació. Per a realitzar el tràmit d’admissió en el centre educatiu, cal sol·licitar cita prèvia obligatòriament. L’horari serà de 9.30 a 10.30 hores i de 12 a 13.30 hores. Per a accedir al centre caldrà portar màscara obligatòriament.

Per a demanar cita prèvia, emplenar el següent FORMULARI PER A DEMANAR CITA PRÈVIA.

Fa costat al nostre col·le

ENS UNIM A LA INICIATIVA D’AMAZON UNCLICPARAELCOLE.ES. TU TAMBÉ POTS UNIR-TE. SI ETS CLIENT D’AMAZON, POTS FER QUE AMB CADA COMPRA QUE REALITZES, AMAZON APORTARÀ UN PERCENTATGE ECONÒMIC Al CENTRE QUE DESPRÉS SERÀ CANVIAT PER MATERIAL ESCOLAR O ACTIVITATS PER AL CENTRE.

SI NO ETS CLIENT D’AMAZON PERÒ ESTÀS INTERESSAT A COL·LABORAR, POTS REGISTRAR-TE I CREAR-TE UN COMPTE.

LES INSTRUCCIONS ESTAN EN ACCEDIR A LA PÀGINA UNCLICPARAELCOLE.ES. A MÉS, FENT CLIC EN LA SEGÜENT IMATGE, PODREU VEURE QUINS SÓN ELS PASSOS PER A PARTICIPAR.

 

unclicparaelcole