Consell escolar (Eleccions)

El consell escolar de centre és l’òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Captura de pantalla 2023-10-07 a las 21.15.41 Dia Hora Minut Segon Calendario elecciones consejo escolar

Junta electoral (16 octubre)

VEURE ACTA CONSTITUCIÓ

Censos electorals (18 octubre)

CENSE FAMÍLIES CENS PROFESSORAT

Presenta la teua candidatura al Consell Escolar (23 octubre – 7 novembre)

ACCÉS AL FORMULARI FAMÍLIES ACCÉS AL FORMULARI PROFESSORAT

Llistats provisionals (8 novembre)

CANDIDATURES FAMÍLIES CANDIDATURES PROFESSORAT

Llistats definitius (14 novembre)

CANDIDATURES FAMÍLIES CANDIDATURES PROFESSORAT

Resultats votacions (24 novembre)

ACTA VOTACIÓ FAMÍLIES ACTA VOTACIÓ PROFESSORAT

Contra les decisions de les meses electorals, es podrà presentar reclamació dins dels tres dies lectius següents a la seua adopció davant la corresponent Junta Electoral, que resoldrà en el termini de dos
dies lectius.

Així, es podrà reclamar el resultat d’aquestes votacions fins al dia 28 de novembre.

Resultats – Proclamació de persones triades (29 novembre)

VEURE ACTA PROCLAMACIÓ Nuevo-Oscilando

PERSONAL DOCENT ELECTE

  1. ANTONIA RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ – 42 vots
  2. JOSE Mª GALIANA SERNA – 34 vots
  3. Mª JOSÉ ESCUDERO BAS – 24 vots
  4. Mª GLORIA GARCÍA SERRANO – 20 vots

SUPLENTS

  1. Mª VANESA RUIZ CARRILLO – 18 vots

REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES ELECTES/AS

  1. CARMEN ORTUÑO CASES – 29 vots
  2. Mª TERESA LARROSA OLIVARES – 27 vots
  3. PALOMA MARTÍNEZ ROMERO – 23 vots
  4. Mª ÁNGELES ROS MARTÍNEZ – 19 vots

SUPLENTS

  1. ROSENDO MAS GARCÍA – 18 vots

ALUMNAT ELECTE

(4 DE DESEMBRE)

Plantejament de dubtes sobre el procés

Components del Consell Escolar de centre

EQUIP DIRECTIU (2022-2026)

Mª Amparo Puertas Galiana

Mª Amparo Jiménez Carbonell

Antonio Marcos Marcos

2019

Jose Mª Galiana Serna

Mª José Escudero Martínez

(vacant per membre de l’equip directiu)

(vacant per comissió de serveis)

REPRESENTANTS PROFESSORAT

2021

Virginia Lucas Illán

Mª Teresa Carrillo Ortigosa

Adolfo Arronis Ruiz

2019

Sonia Carrillo Calderón

Rosendo Mas García

Carmina Ortuño Cases

Jennifer Mª Aguilar Barberá

REPRESENTANTS FAMÍLIES

 

AMPA – Inmaculada Pérez García

2021

Ana Marco Vegara

Ana Mª Martínez Pino

Mª Ángeles Giménez dels Galants Ariza (supleix una vacant per renúncia)

(vacant)

REPRESENTANTS ALUMNAT 2023/2024

(A triar pròximament)

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Clara Ezcurra Riera

Acords del Consell Escolar

Un extracte dels acords adoptats en el si del consell escolar, sense que incloga dades de caràcter personal, s’exposarà en els mitjans de difusió del centre (pàgina web i tauler d’anuncis).

Article 28, apartat 12 del Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil o d’Educació Primària.

Extractes

Acords 25 setembre 2023 Expand Acords 13 juliol 2023 Expand Acords 26 abril 2023 Expand Acords 25 gener 2023 Expand Acords 9 novembre 2022 Expand Acords 21 setembre 2022 Expand Acords 28 març 2022 – Ordinari Expand Acords 28 març 2022 – Extraordinari Expand Acords 14 març 2022 Expand Acords 17 febrer 2022 Expand Acords 2 febrer 2022 Expand Acords 26 gener 2022 Expand Acords 16 desembre 2021 Expand Acords 9 desembre 2021 Expand Acords 17 novembre 2021 Expand Acords 10 novembre 2021 Expand Acords 22 setembre 2021 Expand Acords 21 juliol 2021 Expand Acords 14 juliol 2021 Expand Acords 20 maig 2021 Expand Acords 3 febrer 2021 Expand Acords 21 gener 2021 Expand Acords 5 novembre 2020 Expand Acords 15 octubre 2020 Expand Acords 24 setembre 2020 Expand