MODELS DE DOCUMENT DE LLIURAMENT DE LLIBRES

Si no recordes exactament els llibres que se't van entregar o tens dubtes, ací tens el model de Document de lliurament de llibres del CEIP Sagrats Cors. Selecciona el del teu nivell i pots acabar d'emplenar-lo amb les dades personals del xiquet/a. El NIA es pot consultar en la web família.

OGC.ac6ae5e7487b2b30e49780afb1e4469d?pid=1.7&rurl=https%3A%2F%2Fwww.memoryfoamtalk.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Farrow-down1.gif&ehk=LTKAhfj9SHZw9TbmVT3fZ%2Boy0D5E8kF3j77wz6jQtz8%3D

LLISTATS DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

Ací pots trobar els llistats de llibres proposats pel professorat.

Els llistats de material escolar es publicaran al setembre de 2023.

Banc de llibres – Informació – Instruccions

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 11 de juny de 2024 | Comentaris tancats a Banc de llibres – Informació – Instruccions
Publicado en ,

El CEIP Sagrats Cors és un centre de titularitat de la Generalitat Valenciana i, per tant, és participant en el Banc de Llibres. Per tant, totes les famílies de l’alumnat de Primària poden realitzar la sol·licitud per a participar en el programa.

Què he de fer per a participar en el Banc de Llibres?

Tot depén del curs en el qual es matricule l’alumnat per al curs 2024/2025, però el tràmit és molt senzill: cal entregar en el centre la Sol·licitud de participació en el programa Banc de llibres, el Document de lliurament de llibres i el lot dels  llibres que pertanguen al Banc de llibres.

  • Si l’alumnat començarà els estudis de 1r Primària en el curs 2024/2025, les famílies no han de presentar el Document de lliurament de llibres perquè este alumnat no té llibres per a entregar, només fan la Sol·licitud. Com és el primer any, a més, el centre el gestiona perquè no es quede fora del programa cap família, realitzem la inscripció “d’ofici”. Les tutores entregaran esta sol·licitud a les famílies perquè la firmen en la tutoria de final de curs. Quan ja estiga generat el xec-lliure (possiblement finals de juliol o primers de setembre), se citarà a les famílies i se’ls entregarà el xec-lliure. Si no ha firmat la sol·licitud amb les tutores, la poden firmar en eixe moment.
  • Si l’alumnat cursarà 2n de Primària, com ja estan en el Banc de Llibres des de 1r de Primària, no han de realitzar cap tràmit, només esperar que el centre els cride per a arreplegar el xec-lliure.
  • Si l’alumnat passarà a 3r de Primària, NO HAN DE FER RES. Al setembre el centre els avisarà per a entregar-los el lot de llibres del nivell de 3r de Primària. L’alumnat que passarà a 3r de Primària, solament haurà d’entregar en el centre el Document de lliurament de llibres si tenen intenció de renunciar a participar en el programa i preferixen comprar els lots complets de llibres pel seu compte. Juntament amb el Document de lliurament no cal entregar cap llibre però sí que es marcaria la casella de “Renúncia”.
Exemple de com es marca la renúncia a pertànyer al Banc de llibres
  • Si l’alumnat promociona a 4t, 5é, 6é de Primària, o a 1r de l’ESO, han d’entregar el Document de lliurament de llibres i el lot que van rebre al setembre en les mateixes condicions en les quals li ho van donar: sense res escrit a l’interior, folrat i amb etiqueta blanca on pose només el número de lot, no el nom de l’alumne/a. Si algun llibre s’ha perdut o s’ha desbaratat o ha sigut escrit a l’interior amb boli, s’ha banyat o tacat o té alguna pàgina trencada o similars circumstàncies que impossibiliten la seua reutilització, la família haurà de reposar-ho per a continuar participant en el programa, ja que és requisit indispensable per a participar en el Banc de llibres el lliurament d’un lot complet de llibres en bon estat.

Quan he d’entregar els llibres i el Document de lliurament d’estos?

L’alumnat ha anat entregant els llibres als tutors/as al llarg del curs, per la qual cosa ara durant els mesos de juny i juliol, només hem de comprovar que estava tot ben entregat i haurem de reposar aquells llibres que hàgem entregat bruts, trencats, mullats, tacats o escrits en el seu interior.


Què he de fer si em vaig donar de baixa o no he participat amb anterioritat en el Banc de llibres?

Cal entregar en el centre la Sol·licitud i el Document de lliurament de llibres i el lot de llibres corresponent. L’enllaç al Document de lliurament de llibres és el següent:

DOCUMENT DE LLIURAMENT DE LLIBRES

L’enllaç a la SOL·LICITUD  (actiu des de l’11 de juny),  ho trobarem en la pàgina de la Conselleria d’Educació en l’apartat corresponent per a les famílies i que posa sol·licitud. La podrem emplenar de manera manual o de manera informàtica, ja que és un document pdf autorellenable. Després l’hem d’entregar en el centre on es vaja a matricular en el curs 2024/2025, bé per correu electrònic, 03007947.secretaria@edu.gva.es o bé presentant-ho en el centre cridant prèviament per a sol·licitar cita.


Qui em dona la Sol·licitud i el Document de lliurament de llibres?

El centre li gestiona la Sol·licitud a l’alumnat que realitzarà els estudis de 1r de Primària en el curs 2024/2025.

En la resta de nivells, a través de l’alumnat, també han rebut el Document de lliurament de llibres per a entregar-lo firmat. Una vegada entregat, la continuïtat en el programa el gestionen els responsables del programa, ja que cal revisar l’estat dels lots i comprovar que totes les dades són correctes.

L’enllaç a la SOL·LICITUD  (actiu des de l’11 de juny),  ho trobarem en la pàgina de la Conselleria d’Educació en l’apartat corresponent per a les famílies i que posa sol·licitud. La podrem emplenar de manera manual o de manera informàtica, ja que és un document pdf autorellenable. Després l’hem d’entregar en el centre on es vaja a matricular en el curs 2024/2025, bé per correu electrònic, 03007947.secretaria@edu.gva.es o bé presentant-ho en el centre cridant prèviament per a sol·licitar cita.


Quins llibres són els que em donaran amb el lot de llibres?

En esta mateixa pàgina web s’ha publicat el document amb els llibres que tot l’alumnat ha de tindre per a poder treballar correctament, independentment si són o no del Banc de Llibres. En l’apartat de l’esquerra en esta mateixa pàgina trobaran estos mateixos llistats per al curs que acaba 2023/2024. Els llibres que no entren en el lot del Banc de llibres són aquells en els quals, necessàriament, cal escriure en el seu interior:

  • Activity Book d’anglés
  • Activity Book de música
  • Llibre de Plàstica “Arts and Crafts”

I si no vull continuar participant en el Banc de llibres?

Ningú està obligat a participar en alguna cosa que no li interesse. Per tant, si en algun moment volem deixar de participar en el Banc de llibres, hem d’entregar el Document de lliurament de llibres, però esta vegada marcant la casella de “Renuncie”. Juntament amb el Document de lliurament de llibres també cal entregar el lot de llibres que se li va entregar al setembre en bon estat.


Qui em resol els dubtes en este tema?

Si després de llegir estes instruccions, encara queden dubtes o li ha sorgit algun imprevist que no sapiem com solucionar, pose’s en contacte amb el centre. La coordinadora del Banc de llibres és la directora Amparo Puertas Galiana, que podrà atendre les famílies mitjançant cita prèvia. També es pot enviar un missatge al correu bancodelibrosredovan@gmail.com indicant en l’assumpte “Dubte banc de llibres”.