Menú del mes

Menjador escolar 2024/2025

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 30 de juny de 2024 | Comentaris tancats a Menjador escolar 2024/2025

Inscripció, reserva de plaça

Totes les famílies que estiguen interessades en què els seus fills/as utilitzen el menjador escolar en el curs 2023/2024, hauran de presentar la sol·licitud al centre, com tots els anys. És molt important que es reserve la plaça en el col·legi perquè, ateses les sol·licituds que hi haja, es contractaran els monitors/as necessaris i es confeccionaran els grups de menjador. Això vol dir que, una vegada que els grups estiguen configurats, si no s’ha reservat plaça, serà difícil poder fer ús del menjador escolar si no hi ha places de sobres encara que tinga beca concedida.

Seguint les instruccions de seguretat de les administracions educatives i el nostre pla de sostenibilitat, s’ha de fomentar la no circulació de paper en la mesura que siga possible, per la qual cosa enguany s’ha tornat a habilitar la presentació d’esta sol·licitud mitjançant un formulari que podeu emplenar fent clic en el següent enllaç o través del codi QR. La novetat d’este curs és que, el formulari et pregunta inicialment si el xiquet o xiqueta que apuntarem al menjador ja va utilitzar este servici durant este curs. Si això és així i les dades es mantenen, no hem de tornar a donar les dades. Si el xiquet o xiqueta és nou o nova, o hem canviat alguna dada com els dies d’assistència, els telèfons de contacte o el número de compte, introduïm les noves dades.

SOL·LICITUD/RESERVA DE PLAÇA EN EL MENJADOR ESCOLAR
2024/2025

El primer termini per a sol·licitar plaça en el menjador escolar del CEIP Sagrats Cors serà fins al 26 de juliol, este dia inclòs dins del termini.
Recordem que, per a qualsevol dubte, podeu cridar al centre al telèfon 96 690 42 70 en horari de 9.30 a 13 hores i preguntar per Amparo Puertas (directora del centre).
Si preferiu la consulta via correu electrònic, tenim un compte exclusiu per al menjador: servicios.colegioredovan@hotmail.com

Ajudes de menjador 24/25

Divendres passat 28 de juny de 2024 es van publicar les convocatòries de les ajudes de menjador per al curs 2024/2025. El text de la convocatòria es pot llegir en el següent enllaç:

AJUDES DE MENJADOR

Segons les instruccions d’esta convocatòria, es poden donar dos casos a l’hora de sol·licitar la beca per a este curs: que siga la primera vegada que ho sol·licitem o que ja ho hàgem sol·licitat l’any anterior.

1. SI JA VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA PER AL CURS 2023/2024

1.1. En este cas, si tinc accés a la WEB FAMÍLIA, puc entrar en la web família dels meus fills/as i, en l’apartat de TRÀMITS, puc veure l’esborrany. Si les meues circumstàncies no han canviat respecte al curs passat, vam confirmar l’esborrany, s’imprimeix, es firma (per tots dos progenitors), i s’entrega en el col·legi. Sol·licitar CITA PRÈVIA per a entregar l’esborrany de la beca de menjador firmat.

Tutorial per a descarregar l’esborrany (encara que correspon al curs 2022/2023, el procediment no ha canviat)

https://youtube.com/watch?v=5p6fvvkfigs%3Ffeature%3Doembed

1.2. Si no tinc accés a la web família, puc cridar al col·legi, al telèfon 966904270 o escriure un correu a servicios.colegioredovan@hotmail.com escrivint com a assumpte “Sol·licitud esborrador beca menjador”. Al mateix temps que se sol·licita, se li donarà una cita perquè vinga a arreplegar-ho. Ho hauran de firmar tots dos progenitors i després entregar-ho en el centre firmat.

2. SI EL CURS PASSAT NO VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA DE MENJADOR

En este cas cal emplenar la sol·licitud i aportar tota la documentació que es demana per a formalitzar-la. L’enllaç a la sol·licitud és el següent:

SOL·LICITUD D’AJUDA MENJADOR

Acompanyant a la sol·licitud, cal aportar la documentació següent per a demostrar les circumstàncies al·legades.

  • Cal portar fotocòpies dels DNI/NIE dels sol·licitants (que són els pares/mares de l’alumnat). Si només disposen de passaport, hauran de presentar també Informe dels Servicis Socials en el qual conste la situació econòmica de la família, manifestant-se la conveniència de la concessió de l’ajuda.
  • Fotocòpies del llibre de família, tant dels pares/mares com de tots els fills/as.
  • Si s’al·lega la condició de família monoparental: Títol de família monoparental en vigor. I si no ho tinguera: Lliure família, Certificat de defunció, Sentència judicial ferma, conveni regulador i, obligatòriament, Certificat municipal de convivència o Informe dels Servicis Socials o Certificat d’empadronament col·lectiu). Aclariment: Es considerarà membre de la unitat familiar el nou cònjuge o persona que convisca en el domicili i que mantinga una relació d’afectivitat, encara que esta no estiga regularitzada. I per tant ja no serà família monoparental.
  • Si s’al·lega la condició de família nombrosa: Títol o carnets en vigor. Si està emés per la Generalitat Valenciana,no és necessari entregar-ho.
  • Si s’al·lega discapacitat física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans, igual o superior al 33%: Certificació de reconeixement de grau de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.
  • Si s’al·lega desocupació laboral del pare i de la mare (dels dos) sense percebre cap prestacions ni subsidis per este concepte: No aportaran res, només marcaran la casella en la sol·licitud.
  • Si l’alumnat per al qual se sol·licita l’ajuda és Fill/a de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del metge especialista o del centre penitenciari.
  • Per a orfe/a absolut/a: Llibre de família.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE BEQUES MENJADOR I TRANSPORT

De l’1 al 26 de juliol de 2024


Qualsevol dubte o pregunta, podeu cridar al col·legi en horari de 9.30 a 13 hores 96 690 42 70, o enviar un correu a l’adreça servicios.colegioredovan@hotmail.com

Més informació, en la pàgina de Conselleria:

Menú juny

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 8 de juny de 2024 | Comentaris tancats a Menú juny

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense lactosa

Menú sense fruita seca

Menú sense ou

Menú sense llegums

Menú sense gluten

Menú maig

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 2 de maig de 2024 | Comentaris tancats a Menú maig

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense lactosa

Menú sense fruita seca

Menú sense ou

Menú sense llegums

Menú abril

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 7 d'abril de 2024 | Comentaris tancats a Menú abril

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense lactosa

Menú sense fruita seca

Menú sense gluten

Menú sense ou

Menú sense llegums

Menú març

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 1 de març de 2024 | Comentaris tancats a Menú març

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense lactosa

Menú sense fruita seca

Menú sense gluten

Menú sense ou

Menú sense llegums

Menú febrer

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 1 de febrer de 2024 | Comentaris tancats a Menú febrer

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense lactosa

Menú sense fruita seca

Menú sense gluten

Menú sense ou

Menú gener

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 10 de gener de 2024 | Comentaris tancats a Menú gener

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense lactosa

Menú sense fruita seca

Menú sense gluten

Menú sense ou

Menú desembre

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 4 de desembre de 2023 | Comentaris tancats a Menú desembre

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense lactosa

Menú sense fruita seca

Menú sense gluten

Menú sense ou

Menú novembre

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 2 de novembre de 2023 | Comentaris tancats a Menú novembre

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense lactosa

Menú sense fruita seca

Menú sense gluten

Menú sense ou

Menú setembre

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 9 de setembre de 2023 | Comentaris tancats a Menú setembre

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense gluten

Menú sense lactosa

Menú sense peix

Menú sense fruita seca