Consell escolar

El consell escolar de centre és l'òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Components del Consell Escolar de centre

EQUIP DIRECTIU

Mª Amparo Puertas Galiana

Mª Amparo Jiménez Carbonell

Antonio Marcos Marcos

2019

Mª Amparo Jiménez Carbonell

Jose Mª Galiana Serna

Rubén Ferrer Lorente - vacant ocupada per Eva Somovilla Ferrer (2019)

Mª José Escudero Martínez

REPRESENTANTS PROFESSORAT

2021

Virginia Lucas Illán

Mª Teresa Carrillo Ortigosa

Adolfo Arronis Ruiz

2019

Sonia Carrillo Calderón

Rosendo Mas García

Carmina Ortuño Cases

Jennifer Mª Aguilar Barberá

REPRESENTANTS FAMÍLIES

 

AMPA - Inmaculada Pérez García

2021

Ana Marco Vegara

Mª Carmen Poveda Martínez

Mª Rosario Martínez Martínez

Ana Mª Martínez Pino

REPRESENTANTS ALUMNAT 2021/2022

Alberto Martínez Guirao - 6ºA

Diego Plantalech Gil - 5 °C

Akram Shaimi El Khaldi - 6ºA

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Dª Rebeca Martínez Rufete

Acords del Consell Escolar

Un extracte dels acords adoptats en el si del consell escolar, sense que incloga dades de caràcter personal, s'exposarà en els mitjans de difusió del centre (pàgina web i tauler d'anuncis).

Article 28, apartat 12 del Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l'organització i el funcionament de els centres públics que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil o d'Educació Primària.