Contacteu amb nosaltres

Formulari de contacte

Formulari general de contacte amb el centre a alguns dels departaments amb els quals es pot contactar. És possible hi realitzar comentaris, queixes, plantejar dubtes, així com aportar sugerències per a millorar.

  • Escriga nom i cognoms.
  • Plantege ací la seua qüestió, queixa o sugerència.
  • Escriga el seu correo on desitja rebre la resposta.
  • Seleccione per a qui és la qüestió o comentari.