Menjador

NOTÍCIES DE MENJADOR

Menjador escolar 2024/2025

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 30 de juny de 2024 | Comentaris tancats a Menjador escolar 2024/2025
Publicado en , ,

Inscripció, reserva de plaça

Totes les famílies que estiguen interessades en què els seus fills/as utilitzen el menjador escolar en el curs 2023/2024, hauran de presentar la sol·licitud al centre, com tots els anys. És molt important que es reserve la plaça en el col·legi perquè, ateses les sol·licituds que hi haja, es contractaran els monitors/as necessaris i es confeccionaran els grups de menjador. Això vol dir que, una vegada que els grups estiguen configurats, si no s’ha reservat plaça, serà difícil poder fer ús del menjador escolar si no hi ha places de sobres encara que tinga beca concedida.

Seguint les instruccions de seguretat de les administracions educatives i el nostre pla de sostenibilitat, s’ha de fomentar la no circulació de paper en la mesura que siga possible, per la qual cosa enguany s’ha tornat a habilitar la presentació d’esta sol·licitud mitjançant un formulari que podeu emplenar fent clic en el següent enllaç o través del codi QR. La novetat d’este curs és que, el formulari et pregunta inicialment si el xiquet o xiqueta que apuntarem al menjador ja va utilitzar este servici durant este curs. Si això és així i les dades es mantenen, no hem de tornar a donar les dades. Si el xiquet o xiqueta és nou o nova, o hem canviat alguna dada com els dies d’assistència, els telèfons de contacte o el número de compte, introduïm les noves dades.

SOL·LICITUD/RESERVA DE PLAÇA EN EL MENJADOR ESCOLAR
2024/2025

El primer termini per a sol·licitar plaça en el menjador escolar del CEIP Sagrats Cors serà fins al 26 de juliol, este dia inclòs dins del termini.
Recordem que, per a qualsevol dubte, podeu cridar al centre al telèfon 96 690 42 70 en horari de 9.30 a 13 hores i preguntar per Amparo Puertas (directora del centre).
Si preferiu la consulta via correu electrònic, tenim un compte exclusiu per al menjador: servicios.colegioredovan@hotmail.com

Ajudes de menjador 24/25

Divendres passat 28 de juny de 2024 es van publicar les convocatòries de les ajudes de menjador per al curs 2024/2025. El text de la convocatòria es pot llegir en el següent enllaç:

AJUDES DE MENJADOR

Segons les instruccions d’esta convocatòria, es poden donar dos casos a l’hora de sol·licitar la beca per a este curs: que siga la primera vegada que ho sol·licitem o que ja ho hàgem sol·licitat l’any anterior.

1. SI JA VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA PER AL CURS 2023/2024

1.1. En este cas, si tinc accés a la WEB FAMÍLIA, puc entrar en la web família dels meus fills/as i, en l’apartat de TRÀMITS, puc veure l’esborrany. Si les meues circumstàncies no han canviat respecte al curs passat, vam confirmar l’esborrany, s’imprimeix, es firma (per tots dos progenitors), i s’entrega en el col·legi. Sol·licitar CITA PRÈVIA per a entregar l’esborrany de la beca de menjador firmat.

Tutorial per a descarregar l’esborrany (encara que correspon al curs 2022/2023, el procediment no ha canviat)

https://youtube.com/watch?v=5p6fvvkfigs%3Ffeature%3Doembed

1.2. Si no tinc accés a la web família, puc cridar al col·legi, al telèfon 966904270 o escriure un correu a servicios.colegioredovan@hotmail.com escrivint com a assumpte “Sol·licitud esborrador beca menjador”. Al mateix temps que se sol·licita, se li donarà una cita perquè vinga a arreplegar-ho. Ho hauran de firmar tots dos progenitors i després entregar-ho en el centre firmat.

2. SI EL CURS PASSAT NO VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA DE MENJADOR

En este cas cal emplenar la sol·licitud i aportar tota la documentació que es demana per a formalitzar-la. L’enllaç a la sol·licitud és el següent:

SOL·LICITUD D’AJUDA MENJADOR

Acompanyant a la sol·licitud, cal aportar la documentació següent per a demostrar les circumstàncies al·legades.

 • Cal portar fotocòpies dels DNI/NIE dels sol·licitants (que són els pares/mares de l’alumnat). Si només disposen de passaport, hauran de presentar també Informe dels Servicis Socials en el qual conste la situació econòmica de la família, manifestant-se la conveniència de la concessió de l’ajuda.
 • Fotocòpies del llibre de família, tant dels pares/mares com de tots els fills/as.
 • Si s’al·lega la condició de família monoparental: Títol de família monoparental en vigor. I si no ho tinguera: Lliure família, Certificat de defunció, Sentència judicial ferma, conveni regulador i, obligatòriament, Certificat municipal de convivència o Informe dels Servicis Socials o Certificat d’empadronament col·lectiu). Aclariment: Es considerarà membre de la unitat familiar el nou cònjuge o persona que convisca en el domicili i que mantinga una relació d’afectivitat, encara que esta no estiga regularitzada. I per tant ja no serà família monoparental.
 • Si s’al·lega la condició de família nombrosa: Títol o carnets en vigor. Si està emés per la Generalitat Valenciana,no és necessari entregar-ho.
 • Si s’al·lega discapacitat física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans, igual o superior al 33%: Certificació de reconeixement de grau de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.
 • Si s’al·lega desocupació laboral del pare i de la mare (dels dos) sense percebre cap prestacions ni subsidis per este concepte: No aportaran res, només marcaran la casella en la sol·licitud.
 • Si l’alumnat per al qual se sol·licita l’ajuda és Fill/a de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del metge especialista o del centre penitenciari.
 • Per a orfe/a absolut/a: Llibre de família.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE BEQUES MENJADOR I TRANSPORT

De l’1 al 26 de juliol de 2024


Qualsevol dubte o pregunta, podeu cridar al col·legi en horari de 9.30 a 13 hores 96 690 42 70, o enviar un correu a l’adreça servicios.colegioredovan@hotmail.com

Més informació, en la pàgina de Conselleria:

Reserva de plaça de menjador 2023/2024

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 26 de juny de 2023 | Comentaris tancats a Reserva de plaça de menjador 2023/2024
Publicado en , ,

Totes les famílies que estiguen interessades en què els seus fills/as utilitzen el menjador escolar en el curs 2023/2024, hauran de presentar la sol·licitud al centre, com tots els anys. És molt important que es reserve la plaça en el col·legi perquè, ateses les sol·licituds que hi haja, es contractaran els monitors/as necessaris i es confeccionaran els grups de menjador. Això vol dir que, una vegada que els grups estiguen configurats, si no s’ha reservat plaça, serà difícil poder fer ús del menjador escolar si no hi ha places de sobres encara que tinga beca concedida..

Seguint les instruccions de seguretat de les administracions educatives, s’ha de fomentar la no circulació de paper en la mesura que siga possible, per la qual cosa enguany s’ha tornat a habilitar la presentació d’aquesta sol·licitud mitjançant un formulari que podeu emplenar fent clic en el següent enllaç o través del codi QR. La novetat d’aquest curs és que, el formulari et pregunta inicialment si el xiquet o xiqueta que apuntarem al menjador ja va utilitzar aquest servei durant aquest curs. Si això és així i les dades es mantenen, no hem de tornar a donar les dades. Si el xiquet o xiqueta és nou o nova, o hem canviat alguna dada com els dies d’assistència, els telèfons de contacte o el número de compte, introduïm les noves dades.

SOL·LICITUD/RESERVA DE PLAÇA EN EL MENJADOR ESCOLAR
2023/2024

El primer termini per a sol·licitar plaça en el menjador escolar del CEIP Sagrats Cors serà fins al 16 de juliol, aquest dia inclòs dins del termini.
Recordem que, per a qualsevol dubte, podeu cridar al centre al telèfon 96 690 42 70 en horari de 9 a 13 hores i preguntar per Amparo Puertas (directora del centre).
Si preferiu la consulta via correu electrònic, tenim un compte exclusiu per al menjador: servicios.colegioredovan@hotmail.com

Ajudes de menjador i transport 23/24

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 12 de juny de 2023 | Comentaris tancats a Ajudes de menjador i transport 23/24
Publicado en , , ,

La setmana passada es van publicar les convocatòries de les ajudes de menjador i transport per al curs 2023/2024. Els textos de totes dues convocatòries es poden llegir en els següents enllaços:

Segons les instruccions d’aquesta convocatòria, es poden donar dos casos a l’hora de sol·licitar la beca per a aquest curs: que siga la primera vegada que ho sol·licitem o que ja ho hàgem sol·licitat l’any anterior.

1. SI JA VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA PER Al CURS 2022/2023

1.1. En aquest cas, si tinc accés a la WEB FAMÍLIA, puc entrar en la web família dels meus fills/as i, en l’apartat de TRÀMITS, puc veure l’esborrany. Si les meues circumstàncies no han canviat respecte al curs passat, vam confirmar l’esborrany, s’imprimeix, se signa (per tots dos progenitors), i s’entrega en el col·legi. Sol·licitar CITA PRÈVIA per a entregar l’esborrany de la beca de menjador signat.

Tutorial per a descarregar l’esborrany (encara que correspon al curs anterior, el procediment no ha canviat)

https://youtu.be/5p6fvvkfigs

1.2. Si no tinc accés a la web família, puc cridar al col·legi, al telèfon 966904270 o escriure un correu a servicios.colegioredovan@hotmail.com escrivint com a assumpte “Sol·licitud esborrador beca menjador”. Al mateix temps que se sol·licita, se li donarà una cita perquè vinga a recollir-ho. Ho hauran de signar tots dos progenitors i després entregar-ho en el centre signat.

2. SI EL CURS PASSAT NO VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA DE MENJADOR

En aquest cas cal emplenar la sol·licitud i aportar tota la documentació que es demana per a formalitzar-la. L’enllaç a la sol·licitud és el següent:

Acompanyant a la sol·licitud, cal aportar la documentació següent per a demostrar les circumstàncies al·legades.

 • Cal portar fotocòpies dels DNI/NIE dels sol·licitants (que són els pares/mares de l’alumnat). Si només disposen de passaport, hauran de presentar també Informe dels Serveis Socials en el qual conste la situació econòmica de la família, manifestant-se la conveniència de la concessió de l’ajuda.
 • Fotocòpies del llibre de família, tant dels pares/mares com de tots els fills/as.
 • Si s’al·lega la condició de família monoparental: Títol de família monoparental en vigor. I si no ho tinguera: Lliure família, Certificat de defunció, Sentència judicial ferma, conveni regulador i,
  obligatòriament, Certificat municipal de convivència o Informe dels Serveis Socials o Certificat d’empadronament col·lectiu). Aclariment: Es considerarà membre de la unitat familiar el nou cònjuge o persona que convisca en el domicili i que mantinga una relació d’afectivitat, encara que aquesta no estiga regularitzada. I per tant ja no serà família monoparental.
 • Si s’al·lega la condició de família nombrosa: Títol o carnets en vigor. Si està emés per la Generalitat Valenciana,no és necessari entregar-ho.
 • Si s’al·lega discapacitat física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans, igual o superior al 33%: Certificació de reconeixement de grau de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.
 • Si s’al·lega desocupació laboral del pare i de la mare (dels dos) sense percebre cap prestacions ni subsidis per aquest concepte: No aportaran res, només marcaran la casella en la sol·licitud.
 • Si l’alumnat per al qual se sol·licita l’ajuda és Fill/a de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del metge especialista o del centre penitenciari.
 • Per a orfe/a absolut/a: Llibre de família.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE BEQUES MENJADOR I TRANSPORT

Del 8 de juny al 21 de juny de 2023


Més informació, en la pàgina de Conselleria:

cartel becas comedor-trans 1 cartel becas comedor-trans 2

Resolució definitiva ajudes de menjador

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 23 d'octubre de 2022 | Comentaris tancats a Resolució definitiva ajudes de menjador
Publicado en , , ,

Ja estan disponibles els llistats definitius de les ajudes de menjador sol·licitades durant els mesos de juny i juliol i les noves llistes provisionals de les noves beques sol·licitades per nova matrícula en el centre i per al·legacions a les primeres llestes provisionals.

Aquests llistats definitius, ponene fi a la via administrativa, i en contra es podrà presentar potestativament un recurs de reposició davant la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes des de la publicació, tal com indica la Resolució d’1 de juny de 2022 per la qual es convoquen aquestes ajudes.


LLISTATS. FER CLIC EN EL QUAL ES VULGA CONSULTAR.

SOL·LICITUDS ADMESES – LLISTAT DEFINITIU

SOL·LICITUDS REBUTJADES O EXCLOSES – LLISTAT DEFINITIU

NOVES SOL·LICITUDS ADMESES – LLISTAT PROVISIONAL


IMPORT DE LES AJUDES CONCEDIDES SEGONS PUNTUACIÓ  

A continuació, podem veure una taula on s’indica, per a cada puntuació, l’import concedit per la Conselleria i quant és el total que s’ha d’abonar al centre per l’ús del servei de menjador escolar.

Resolució provisional ajudes de menjador 2023/2024

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 11 de setembre de 2022 | Comentaris tancats a Resolució provisional ajudes de menjador 2023/2024
Publicado en , , ,

Ja estan disponibles els llistats provisionals de les ajudes de menjador sol·licitades durant els mesos de juny i juliol. Les famílies tenen un termini de 10 dies hàbils a partir del dia 11 de setembre (fins al 22 de setembre), per a revisar-les i realitzar les al·legacions que consideren oportunes si creuen que la puntuació obtingudano és la correcta o si la seua sol·licitud ha sigut exclosa.

Hi ha un model de reclamació que es pot obtindre prement ACÍ. També estarà disponible en Secretaria.

Per a realitzar aquestes al·legacions, hauran de sol·licitar cita en Secretaria. Es pot sol·licitar cita prèvia telefonant al centre: 966904270 o emplenant el següent formulari:

https://portal.edu.gva.es/sagradoscorazones/secretaria/#cita


LLISTATS. FER CLIC EN EL QUAL ES VULGA CONSULTAR.

SOL·LICITUDS ADMESES

SOL·LICITUDS REBUTJADES O EXCLOSES

Si la seua sol·licitud ha sigut rebutjada o exclosa, ha de sol·licitar cita en Secretaria per a comprovar quin és l’error que s’ha detectat i perquè els informen de com esmenar-lo.


Import de les ajudes

A continuació, es pot veure la taula on, segons els punts obtinguts, la Conselleria aporta una quantitat econòmica i, per tant, la resta fins a completar el preu del menú serà el que hagen d’abonar les famílies.

Ajudes de menjador i transport 22/23

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 19 de juny de 2022 | Comentaris tancats a Ajudes de menjador i transport 22/23
Publicado en , , ,

El 7 de juny de 2022, es van publicar les convocatòries de les ajudes de menjador i transport per al curs 2022/2023. Els textos de totes dues convocatòries es poden llegir en els següents enllaços:

AJUDES DE MENJADOR

AJUDES DE TRANSPORT

Segons les instruccions d’aquesta convocatòria, es poden donar dos casos a l’hora de sol·licitar la beca per a aquest curs: que siga la primera vegada que ho sol·licitem o que ja ho hàgem sol·licitat l’any anterior.

1. SI JA VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA PER AL CURS 2021/2022

1.1. En aquest cas, si tinc accés a la WEB FAMÍLIA, puc entrar en la web família dels meus fills/as i, en l’apartat de TRÀMITS, puc veure l’esborrany. Si les meues circumstàncies no han canviat respecte al curs passat, vam confirmar l’esborrany, s’imprimeix, se signa (per tots dos progenitors), i s’entrega en el col·legi. Sol·licitar CITA PRÈVIA per a entregar l’esborrany de la beca de menjador signat.

Tutorial per a descarregar l’esborrany (encara que correspon al curs anterior, el procediment no ha canviat)

https://youtu.be/5p6fvvkfigs

1.2. Si no tinc accés a la web família, puc cridar al col·legi, al telèfon 966904270 o escriure un correu a servicios.colegioredovan@hotmail.com escrivint com a assumpte “Sol·licitud esborrador beca menjador”. Al mateix temps que se sol·licita, se li donarà una cita perquè vinga a recollir-ho. Ho hauran de signar tots dos progenitors i després entregar-ho en el centre signat.

2. SI EL CURS PASSAT NO VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA DE MENJADOR

En aquest cas cal emplenar la sol·licitud i aportar tota la documentació que es demana per a formalitzar-la. L’enllaç a la sol·licitud és el següent:

SOL·LICITUD D’AJUDA MENJADOR

SOL·LICITUD D’AJUDA TRANSPORT

Acompanyant a la sol·licitud, cal aportar la documentació següent per a demostrar les circumstàncies al·legades.

 • Cal portar fotocòpies dels DNI/NIE dels sol·licitants (que són els pares/mares de l’alumnat). Si només disposen de passaport, hauran de presentar també Informe dels Serveis Socials en el qual conste la situació econòmica de la família, manifestant-se la conveniència de la concessió de l’ajuda.
 • Fotocòpies del llibre de família, tant dels pares/mares com de tots els fills/as.
 • Si s’al·lega la condició de família monoparental: Títol de família monoparental en vigor. I si no ho tinguera: Lliure família, Certificat de defunció, Sentència judicial ferma, conveni regulador i,
  obligatòriament, Certificat municipal de convivència o Informe dels Serveis Socials o Certificat d’empadronament col·lectiu). Aclariment: Es considerarà membre de la unitat familiar el nou cònjuge o persona que convisca en el domicili i que mantinga una relació d’afectivitat, encara que aquesta no estiga regularitzada. I per tant ja no serà família monoparental.
 • Si s’al·lega la condició de família nombrosa: Títol o carnets en vigor. Si està emés per la Generalitat Valenciana,no és necessari entregar-ho.
 • Si s’al·lega discapacitat física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans, igual o superior al 33%: Certificació de reconeixement de grau de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.
 • Si s’al·lega desocupació laboral del pare i de la mare (dels dos) sense percebre cap prestacions ni subsidis per aquest concepte: No aportaran res, només marcaran la casella en la sol·licitud.
 • Si l’alumnat per al qual se sol·licita l’ajuda és Fill/a de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del metge especialista o del centre penitenciari.
 • Per a orfe/a absolut/a: Llibre de família.

Us recordem que el sol·licitar la beca no pressuposa que l’alumnat es puga quedar a menjar en el menjador. Prèviament cal sol·licitar plaça en el menjador del col·legi perquè es contracten els monitors suficients per a atendre l’alumnat. Per a accedir al formulari per a realitzar aquesta sol·licitud de plaça, feu clic en el següent enllaç:

Reserva de plaça de menjador

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 8 de juny al 6 de juliol de 2022


Qualsevol dubte o pregunta, podeu cridar al col·legi en horari de 9 a 13 hores 96 690 42 70, o enviar un correu a l’adreça servicios.colegioredovan@hotmail.com

Més informació, en la pàgina de Conselleria:

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

Ajudes de menjador i transport

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 15 de juny de 2021 | Comentaris tancats a Ajudes de menjador i transport
Publicado en , ,

Ahir, 14 de juny de 2021, va eixir la convocatòria de les ajudes de menjador per al curs 2021/2022. Els textos de totes dues convocatòries es poden llegir en els següents enllaços:

AJUDES DE MENJADOR

AJUDES DE TRANSPORT

Segons les instruccions d’aquesta convocatòria, es poden donar dos casos a l’hora de sol·licitar la beca per a aquest curs: que siga la primera vegada que ho sol·licitem o que ja ho hàgem sol·licitat l’any anterior.

1. SI JA VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA PER Al CURS 2020/2021

1.1. En aquest cas, si tinc accés a la WEB FAMÍLIA, puc entrar en la web família dels meus fills/as i, en l’apartat de TRÀMITS, puc veure l’esborrany. Si les meues circumstàncies no han canviat respecte al curs passat, vam confirmar l’esborrany, s’imprimeix, se signa (per tots dos progenitors), i s’entrega en el col·legi. Sol·licitar CITA PRÈVIA per a entregar l’esborrany de la beca de menjador signat.

Tutorial per a descarregar l’esborrany

1.2. Si no tinc accés a la web família, puc cridar al col·legi, al telèfon 966904270 o escriure un correu a servicios.colegioredovan@hotmail.com escrivint com a assumpte “Sol·licitud esborrador beca menjador”. Al mateix temps que se sol·licita, se li donarà una cita perquè vinga a recollir-ho. Ho hauran de signar tots dos progenitors i després entregar-ho en el centre signat.

2. SI EL CURS PASSAT NO VAIG SOL·LICITAR L’AJUDA DE MENJADOR

En aquest cas cal emplenar la sol·licitud i aportar tota la documentació que es demana per a formalitzar-la. L’enllaç a la sol·licitud és el següent:

SOL·LICITUD D’AJUDA MENJADOR / TRANSPORT

Acompanyant a la sol·licitud, cal aportar la documentació següent per a demostrar les circumstàncies al·legades.

 • Cal portar fotocòpies dels DNI/NIE dels sol·licitants (que són els pares/mares de l’alumnat). Si només disposen de passaport, hauran de presentar també Informe dels Serveis Socials en el qual conste la situació econòmica de la família, manifestant-se la conveniència de la concessió de l’ajuda.
 • Fotocòpies del llibre de família, tant dels pares/mares com de tots els fills/as.
 • Si s’al·lega la condició de família monoparental: Títol de família monoparental en vigor. I si no ho tinguera: Lliure família, Certificat de defunció, Sentència judicial ferma, conveni regulador i,
  obligatòriament, Certificat municipal de convivència o Informe dels Serveis Socials o Certificat d’empadronament col·lectiu). Aclariment: Es considerarà membre de la unitat familiar el nou cònjuge o persona que convisca en el domicili i que mantinga una relació d’afectivitat, encara que aquesta no estiga regularitzada. I per tant ja no serà família monoparental.
 • Si s’al·lega la condició de família nombrosa: Títol o carnets en vigor. Si està emés per la Generalitat Valenciana,no és necessari entregar-ho.
 • Si s’al·lega discapacitat física o psíquica de l’alumne, pare, mare, tutor o germans, igual o superior al 33%: Certificació de reconeixement de grau de discapacitat emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.
 • Si s’al·lega desocupació laboral del pare i de la mare (dels dos) sense percebre cap prestacions ni subsidis per aquest concepte: No aportaran res, només marcaran la casella en la sol·licitud.
 • Si l’alumnat per al qual se sol·licita l’ajuda és Fill/a de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa: Certificat del metge especialista o del centre penitenciari.
 • Per a orfe/a absolut/a: Llibre de família.

Us recordem que el sol·licitar la beca no pressuposa que l’alumnat es puga quedar a menjar en el menjador. Prèviament cal sol·licitar plaça en el menjador del col·legi perquè es contracten els monitors suficients per a atendre l’alumnat. Per a accedir al formulari per a realitzar aquesta sol·licitud de plaça, feu clic en el següent enllaç:

Reserva de plaça de menjador

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Trobem també dos terminis de presentació:

 1. Per a l’alumnat que ja està matriculat en el col·legi durant aquest curs 2020/2021: del 15 de juny al 30 de juny.
 2. Per a l’alumnat que serà nou alumne del centre durant el curs 2021/2022: del 15 de juny al 16 de juliol.


Qualsevol dubte o pregunta, podeu cridar al col·legi en horari de 9 a 13 hores 96 690 42 70, o enviar un correu a l’adreça servicios.colegioredovan@hotmail.com

Més informació, en la pàgina de Conselleria:

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

Reserva de plaça de menjador

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 8 de juny de 2021 | Comentaris tancats a Reserva de plaça de menjador
Publicado en ,

Totes les famílies que estiguen interessades en què els seus fills/as utilitzen el menjador escolar en el curs 2022/2023, hauran de presentar la sol·licitud al centre, com tots els anys. És molt important que es reserve la plaça en el col·legi perquè, ateses les sol·licituds que hi haja, es contractaran els monitors/as necessaris i es confeccionaran els grups de menjador. Això vol dir que, una vegada que els grups estiguen configurats, si no s’ha reservat plaça, serà difícil poder fer ús del menjador escolar si no hi ha places de sobres.

Seguint les instruccions de seguretat de les administracions educatives, s’ha de fomentar la no circulació de paper en la mesura que siga possible, per la qual cosa enguany s’ha tornat a habilitar la presentació d’aquesta sol·licitud mitjançant un formulari que podeu emplenar fent clic en el següent enllaç o través del codi QR:

SOL·LICITUD/RESERVA DE PLAÇA EN EL MENJADOR ESCOLAR

El primer termini per a sol·licitar plaça en el menjador escolar del CEIP Sagrats Cors serà fins al 15 de juliol, aquest dia inclòs dins del termini.
Recordem que qualsevol dubte, podeu cridar al centre al telèfon 96 690 42 70 en horari de 9 a 13 hores i preguntar per Amparo Puertas (directora del centre).
Si preferiu la consulta via correu electrònic, tenim un compte exclusiu per al menjador: servicios.colegioredovan@hotmail.com

Ajudes de menjador

Per MARIA AMPARO, PUERTAS GALIANA | 16 de novembre de 2020 | Comentaris tancats a Ajudes de menjador
Publicado en
ATENCIÓ!! DISPONIBLES ELS LLISTATS DEFINITIUS DE LES AJUDES DE MENJADOR CONCEDIDES I EXCLOSES.
Els llistats també s’exposaran en el tauler d’anuncis físic del col·legi, però per a consultar-los caldrà demanar cita prèvia.
Si algú necessita realitzar alguna reclamació, perquè no està d’acord amb la puntuació definitiva, ha de demanar cita prèvia per a Secretaria. La reclamació serà en forma de recurs d’alçada davant la llista definitiva i el termini és d’un mes (fins al 21 de novembre).
Per a demanar cita prèvia es poden usar aquests dos mitjans:
– telèfon 966904270
– correu electrònic: servicios.colegioredovan@hotmail.com indicant en l’assumpte del missatge “Reclamació beca menjador”

IMPORT DE LES AJUDES CONCEDIDES SEGONS PUNTUACIÓ
A continuació, podem veure una taula on s’indica, per a cada puntuació, l’import concedit per la Conselleria i quant és el total que s’ha d’abonar al centre per l’ús del servei de menjador escolar.

MESURES COVID-19