Calendari del procediment d’admissió 2023

Ja han eixits les instruccions del procediment d’admissió per al curs 2023/2024. En primer lloc, vegem el calendari.

Del 20 al 28 abril: alumnat que inicia Infantil 2n cicle en el curs 2023/2024 (nascuts en 2020) i alumnat de Primària que vinga al centre per primera vegada o que vulga matricular-se en un centre diferent.

Del 4 al 12 de maig: alumnat que inicia Secundària en el curs 2023/2024 en un IES diferent al de Redován. L’alumnat que cursarà secundària en l’IES de Redován no necessita realitzar procediment d’admissió.

Normativa i instruccions

Menú desembre

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense caqui/persimon

Menú sense lactosa

Menú sense peix

Menú sense fruita seca

Menú sense fruits rojos

Entrades cancel·lades

MITJANÇANT LA PRESENT S’AVISA QUE, PREVISIBLEMENT DURANT LA SETMANA DEL 7 A l’11 DE NOVEMBRE NO ES PODRÀ UTILITZAR L’ENTRADA PRINCIPAL DEL COL·LEGI SITUADA Al CARRER PARE MANJÓN.

COM A ALTERNATIVES, DISPOSAREM DE L’ENTRADA QUE HI HA ENFRONT DE LA PAPERERIA CASELLES PER A l’ALUMNAT D’INFANTIL, I LA PORTA DE L’AUTOBÚS PER A l’ALUMNAT DE PRIMÀRIA. TOTES DUES PORTES ES TROBEN Al CARRER ESCORRATA A TOTS DOS EXTREMS DE L’EDIFICI DEL RECINTE ESCOLAR.

A continuació ES POT VEURE UN PLA ON VAN INDICADES LES ZONES EN LES QUALS, PER A GARANTIR LA SEGURETAT DE L’ALUMNAT, ES TALLARÀ LA CIRCULACIÓ DEL TRÀNSIT EN AQUEIXES ZONES DE 9.30 A 10.30 I DE 13.30 A 14.30 HORES.

Menú novembre

ALTRES VARIETATS DE MENÚ

Menú sense carn de porc

Menú sense caqui/persimon

Menú sense lactosa

Menú sense peix

Menú sense fruita seca

Menú sense fruits rojos

Resolució definitiva ajudes de menjador

Ja estan disponibles els llistats definitius de les ajudes de menjador sol·licitades durant els mesos de juny i juliol i les noves llistes provisionals de les noves beques sol·licitades per nova matrícula en el centre i per al·legacions a les primeres llestes provisionals.

Aquests llistats definitius, ponene fi a la via administrativa, i en contra es podrà presentar potestativament un recurs de reposició davant la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes des de la publicació, tal com indica la Resolució d’1 de juny de 2022 per la qual es convoquen aquestes ajudes.


LLISTATS. FER CLIC EN EL QUAL ES VULGA CONSULTAR.

SOL·LICITUDS ADMESES – LLISTAT DEFINITIU

SOL·LICITUDS REBUTJADES O EXCLOSES – LLISTAT DEFINITIU

NOVES SOL·LICITUDS ADMESES – LLISTAT PROVISIONAL


IMPORT DE LES AJUDES CONCEDIDES SEGONS PUNTUACIÓ  

A continuació, podem veure una taula on s’indica, per a cada puntuació, l’import concedit per la Conselleria i quant és el total que s’ha d’abonar al centre per l’ús del servei de menjador escolar.

Resolució provisional ajudes de menjador 2023/2024

Ja estan disponibles els llistats provisionals de les ajudes de menjador sol·licitades durant els mesos de juny i juliol. Les famílies tenen un termini de 10 dies hàbils a partir del dia 11 de setembre (fins al 22 de setembre), per a revisar-les i realitzar les al·legacions que consideren oportunes si creuen que la puntuació obtingudano és la correcta o si la seua sol·licitud ha sigut exclosa.

Hi ha un model de reclamació que es pot obtindre prement ACÍ. També estarà disponible en Secretaria.

Per a realitzar aquestes al·legacions, hauran de sol·licitar cita en Secretaria. Es pot sol·licitar cita prèvia telefonant al centre: 966904270 o emplenant el següent formulari:

https://portal.edu.gva.es/sagradoscorazones/secretaria/#cita


LLISTATS. FER CLIC EN EL QUAL ES VULGA CONSULTAR.

SOL·LICITUDS ADMESES

SOL·LICITUDS REBUTJADES O EXCLOSES

Si la seua sol·licitud ha sigut rebutjada o exclosa, ha de sol·licitar cita en Secretaria per a comprovar quin és l’error que s’ha detectat i perquè els informen de com esmenar-lo.


Import de les ajudes

A continuació, es pot veure la taula on, segons els punts obtinguts, la Conselleria aporta una quantitat econòmica i, per tant, la resta fins a completar el preu del menú serà el que hagen d’abonar les famílies.