Inserció d’iframes amb codi de substitució (shortcode)

És possible inserir iframes amb el shortcode corresponent, tant des de l’editor de WordPress com des de l’editor visual. Per exemple:

iframe shortcode mestreacasa

Exemple no permés:

iframe tag no permés

Exemple permés:

iframe shortcode youtube

Per tal d’inserir l’iframe des de l’editor de blocs, podem escriure directament el shortcode, amb la sintaxi que es veu en els exemples anteriors. Alternativament, podem afegir un bloc de “Codi de substitució” o bé un bloc “HTML personalitzat” i escriure-hi dins el codi de l’iframe,

Gutenberg giny codi substitució

Cal tindre en compte que no tots els llocs permeten ser embeguts i que en PortalEdu només funcionaran URLs HTTPS.

En cas que vulgueu mostrar continguts d’altres webs, una altra alternativa és que utilitzeu en el Menú de pàgines de la vostra web un element de tipus Enllaç Personalitzat.

Precaucions quan inserim iframes:

Quan obtenim un codi d’iframe de continguts externs, hem de revisar i editar si cal, alguns paràmetres del codi, si no volem que el contingut incrustat ocupe tota la pàgina o la deixe inutilitzable.

Així, per exemple, aquest es un codi d’inserció obtingut de genially (que no podem inserir directament):

Per tal d’inserir-lo en el nostre post, hauríem de eliminar, o ajustar, alguns parámetres, com aquests:
width=”1600px” height=”901px”
position: absolute; top: 0; left: 0;

A més a més, hem d’utilitzar el shortcode d’iframe. Quedaria així:

O si volem especificar l’alçària en pixels (p.e 500px):

MetaSlider: Creació d’una presentació de diapositives

En aquesta entrada, us mostrarem com crear un pas de diapositives bàsic amb el plugin MetaSlider. En aquesta versió inicial del plugin en PortalEdu, podrem només utilitzar imatges per a les presentacions.

01-En primer lloc, crearem la presentació, des de l’escriptori, secció MetaSlider

02-Una vegada hem accedit a la secció, farem clic sobre “Nou” (Afegir nou pas de diapositives)

03-Creada la nova presentació, començarem a afegir diapositives (imatges):

04-Tal com hem dit, amb aquesta versió podrem treballar només amb imatges. Podrem pujar imatges locals directament a la mèdia o utilitzar les que ja tenim en la biblioteca de mèdia del nostre lloc web:

05-Per cadascuna de les diapositives de la presentació, podrem definir un text que acompanye a la imatge, així com convertir aquesta imatge en un enllaç

06-En la part dreta trobem les opcions de configuració bàsica, que apliquen a tota la presentació, com ara, l’ample, l’alçada, l’efecte de transició, etc. Hem de tindre en compte que el plugin és capaç d’ajustar l’amplada de les imatges al tamany especificat. Tanmateix, l’alçada es retallarà o es mostrarà completa, segons les opcions avançades que configurem.

Per eixe motiu, és convenient que les imatges d’una mateixa presentació tinguen proporcions semblants, de manera que quede més homogènia.

07-En les opcions avançades, podem configurar, per exemple, que l’amplada s’ajuste al contenidor (ample 100%). Això farà que no es tinga en compte l’amplada configurada en les opcions bàsiques. També hi trobarem altres configuracions com el mode carrusel, el retard de la diapositiva, etc.

08-Quan ja tinguem preparada la presentació, podrem maquetar-la en qualsevol entrada o pàgina del nostre lloc. Per a fer-ho, utilitzarem el bloc de MetaSlider.

09-Inserit el bloc, ens ofereix utilitzar alguna de les presentacions que hàgem creat:

10-Seleccionat el pas de diapositives, podem previsualitzar el resultat:

  • Logo PortalEdu

Programació d’entrades (publicació futura)

Ara podem programar les nostres entrades de Portaledu perquè es publiquen en una data futura. Les entrades es publicaran habitualment dins de l’hora posterior a la data/hora que hàgeu establert. Us ho expliquem en aquest post:

Quan creem o editem una entrada, podrem planificar la data de publicació, des de la part de dalt de la barra dreta d’edició.

Farem clic sobre ‘Immediatament’, a la dreta de ‘Publica’. Se’ns obrirà un calendari i altres camps per a especificar la data i hora de la publicació:

Programar entrada futura 1

Una vegada introduïda la data i l’hora, farem clic fora del calendari, en qualsevol zona del cos de la entrada. Veurem que es tanca el calendari i apareixen la data i l’hora consignades en la barra dreta, al costat de ‘Publica’

Aleshores farem clic sobre el botó ‘Planifica…’ Se’ns mostrarà un resum de les dades de publicació perquè confirmem, fent clic novament sobre el botó ‘Planifica’.

Una vegada planificada la publicació, en el llistat d’entrades, es mostrarà l’entrada com a ‘Prevista’

Com hem dit, l’entrada es publicarà dins de l’hora posterior a la data/hora programada(*). En aquest cas, si hem programat l’entrada per a les 14:00, potser es publicarà a les 14:01, o a les 14:22, etc. Habitualment, serà abans de les 15:00.

No us haureu d’alarmar si veieu que la vostra entrada mostra en la columna de la data, un missatge de ‘Falta data de publicació’ en lloc de mostrar ‘Previst’. Això només vol dir que WordPress ha detectat que ja ha passat l’hora programada i que l’entrada encara no s’ha publicat. Però, com diem, abans d’una hora (*) estarà publicada.

(*)Depenent de la càrrega del servidor, el temps podria ser superior.

Eliminar entrades o pàgines (paperera)

Quan volem eliminar qualsevol entrada o pàgina de PortalEdu, l’enviarem a la paperera. Els elements que enviem a la paperera romandran en aquesta 30 dies; després seran eliminats automàticament.

Si volem enviar una entrada a la paperera, ho podem fer des de la vista general. Si passem el ratolí sobre el nom de l’entrada, ens apareixeran diferents opcions, entre les quals està la de ‘Paperera’. En fer clic, l’entrada passarà a la paperera.

Si volem enviar més d’una entrada a la paperera, podem utilitzar les opcions massives que ens ofereix el menú desplegable. Es tracta de seleccionar les entrades que volem eliminar i després, en el menú desplegable d’accions en massa, triarem l’opció ‘Mou a la paperera’

Clicarem sobre el botó ‘Aplica’ i les entrades passaran a la paperera.

-La data de modificació de les entrades correspon a la data en què aquestes van ser enviades a la paperera. Podem ordenar-les cronològicament fent clic sobre el títol de la columna ‘Data’.

entrades en la paperera

Si volem restaurar algun element de la paperera, ho podrem fer amb l’opció ‘Restaura’, que trobarem en passar el ratolí sobre el títol de l’element.

Els elements romandran 30 dies en la paperera, abans d’esborrar-se definitivament.

Canvi a la identitat digital (@edu.gva.es)

Imatge Categoria Canvis

Canvia la forma d’accés per als usuaris amb correu @edu.gva.es.
No canvia la forma d’accés per a la resta d’usuaris.

S’ha dut a terme el canvi dels usuaris de PortalEdu a la nova identitat digital (@edu.gva.es). A partir d’’ara l’accés a PortalEdu es realitzarà amb les credencials (email i contrasenya) d’aquesta identitat.

Aquest canvi en PortalEdu afectarà a les i els docents que tenen correu @edu.gva.es

1-El correu vinculat als comptes dels usuaris serà el correu @edu.gva.es

2-Els noms dels usuaris canvien, adaptant-se als de la identitat digital.

3-La contrasenya d’accès a PortalEdu serà la del correu @edu.gva.es

Exemple de la nova forma d’accedir:

Si una usuària/ari té com a identitat digital:

j.cognomsexemple@edu.gva.es

Per a accedir a PortalEdu podrà utilitzar l’adreça de correu electrònic o el nom d’usuari:

j.cognomsexemple@edu.gva.es o també j_cognomsexemple

És a dir, els noms d’usuari passen a ser com la part esquerra de la identitat digital, canviant el punt per un subguió.

La contrasenya, com ja hem dit, serà la contrasenya de la identitat digital.

Tota la informació sobre la identitat digital en la web del CDC

Alimentació RSS generada per PortalEdu

PortalEdu (WordPress) emet RSS feeds que s’actualitzen contínuament, amb cada modificació en els nostres posts. Aquests feeds són fitxers xml compatibles amb els lectors d’RSS.

Cada lloc de PortalEdu té un feed principal, que es pot obtindre afegint /feed/ a l’URL del lloc.

Per exemple:

https://portal.edu.gva.es/nomdelnostrecentre/feed/

O, depenent si els URL es diferencien per l’idioma, podríem tindre, per exemple:

https://portal.edu.gva.es/portal/va/feed/

https://portal.edu.gva.es/portal/es/feed/

Com ja hem dit, els feeds s’actualitzen automàticament però no mostraran les nostres entrades no publicades o les protegides amb contrasenya.

A banda del feed principal del nostre lloc, podem configurar-ne d’altres, com ara feeds de categoria, d’autor… o fins i tot canviar el tipus de feed, depenent del client que vulga llegir-lo.

Trobareu més informació sobre els feeds generats per WordPress ací:

https://wordpress.com/support/feeds/

Integració de calendaris de Microsoft Calendar en PortalEdu

Imatge Categoria Formació

A l’hora d’integrar un calendari de l’aplicatiu de Microsoft, cal tindre en compte queno és el mateix compartir que publicar. Mentre que compartir un calendari ens permet fer aquest accessible als membres de la organització a través de l’eina, publicar-lo ho fa visible a qualsevol persona, permetent la seua publicació a través de PortalEdu.


Per a això, en les opcions de configuració de Microsoft Calendar buscar “Publicar un calendari“.

En el diàleg que apareix i dins de la zona “Publicar un calendari” triarem el calendari a publicar. Cal tindre en compte que Microsoft Calendar permet la creació de múltiples calendaris. Una vegada marcat el calendari a publicar, se selecciona el grau d’informació que es farà públic. Tot seguit farem clic sobre el botó “Publicar“. Amb això apareixeran en pantalla dos enllaços on visualitzar el calendari en diferents formats: html i ics.


L’enllaç així obtingut, pot ser integrat dins d’un iframe en qualsevol element dins de la web de centre en PortalEdu. Pots trobar més informació relativa a iframes en PortalEdu en la següent entrada.

Redirecció de Mestreacasa a PortalEdu

Imatge Categoria Millores

Al gener de 2023 es redirigiran de forma automàtica tots els webs de centre de Mestreacasa als nous webs en PortalEdu. A partir d’aquesta data, la direcció del centre no podrà efectuar les operacions que es detallen a continuació. Teniu en compte que aquesta restricció d’accés afectarà també als continguts i documents allotjats en eixos webs de centre; de manera que si necessiteu fer còpia d’aquests, haureu de fer-ho abans del 31 de desembre.

Informació per a la directora/director del centre

La direcció del centre pot establir la redirecció de l’antic web de Mestreacasa al nou Web en PortalEdu seguint els passos descrits a continuació. Només la directora/director del centre podrà realitzar-ho. 

1-Haureu d’autenticar-vos en Mestreacasa:  

https://mestreacasa.gva.es/web/guest/registro

2- Heu d’accedir a Menú –> Els meus Espais Web –> Pàgines Privades  

3- En alguna de les pàgines privades, comproveu si teniu instal·lada l’aplicació Administració de centre / grup. Sino és així, podeu afegir-la des de Menú –> Afegir aplicació  

4-Aneu a la pestanya Centres/Grups. Apareixerà com a resultat el centre educatiu. Des del desplegable d’Accions, seleccioneu Editar. 

5-En el nom del centre, incloeu la paraula (migrar) darrere del nom d’aquest. Per exemple:  

NOM: INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EDUCA (migrar)  

6-Guardeu els canvis. Des d’aqueix moment, la URL del vostre centre en Mestreacasa redirigirà al web de centre en PortalEdu.  

Si desitgeu cancel·lar la redirecció, n’hi ha prou amb eliminar la paraula (migrar) del nom del centre.  

NOTA:  

És possible que els usuaris no autenticats tarden uns 30 minuts a veure la redirecció en funcionament, a causa del sistema de memòria cau que utilitza Mestreacasa.  

Informació addicional:  

CAMBIA LA INFORMACION DEL CENTRO 

Flux de publicació en PortalEdu

En aquesta entrada us recordem com podeu organitzar la confecció i publicació en el web del centre.

Es tracta d’utilitzar els diferents rols disponibles en el nostre lloc web per tal d’organitzar el treball de confecció i publicació de continguts.

La persona amb rol direcció, com a responsable del lloc web del centre, pot assignar els diferents rols als usuaris membres d’eixe lloc.

Per simplificar, podem utilitzar els rols següents:

Contingut: Assignarem aquest rol a qualsevol usuari que haja de crear contingut i gestionar la mèdia (pujar, veure, esborrar fitxers). Aquest rol no permet la publicació de contingut.

Publicació: Assignarem aquest rol als usuaris que supervisaran i publicaran continguts i pàgines. Per exemple, caps de departament o persones delegades per a la publicació del web.

Existeix també el rol manteniment, el qual té els mateixos permisos que el rol direcció, tret de la gestió d’usuaris (no pot assignar rols).

Més informació:

https://wiki.edu.gva.es/gvait3du/tiki-index.php?page=Curs-PortalEdu-Unitat-2&pagenum=3

Inserció d’iframes

iframe exemple inserció

En PortalEdu podem inserir iframes de dues formes diferents:

1.-La forma més senzilla és utilitzant el bloc d’iframe. Tobareu més informació ací.

2.-Una forma més complexa, que permet un major control sobre els paràmetres a un usuari avançat, és la inserció mitjançant codi de substitució. Tobareu més informació ací.

Cal tindre en compte que no tots els llocs permeten ser embeguts i que en PortalEdu només funcionaran URLs HTTPS.

En cas que vulgueu mostrar continguts d’altres webs, una altra alternativa és que utilitzeu en el Menú de pàgines de la vostra web un element de tipus Enllaç Personalitzat.