Inserció d’iframes amb codi de substitució (shortcode)

És possible inserir iframes amb el shortcode corresponent, tant des de l’editor de WordPress com des de l’editor visual. Per exemple:

iframe shortcode mestreacasa

Exemple no permés:

iframe tag no permés

Exemple permés:

iframe shortcode youtube

Per tal d’inserir l’iframe des de l’editor de blocs, podem escriure directament el shortcode, amb la sintaxi que es veu en els exemples anteriors. Alternativament, podem afegir un bloc de “Codi de substitució” o bé un bloc “HTML personalitzat” i escriure-hi dins el codi de l’iframe,

Gutenberg giny codi substitució

Cal tindre en compte que no tots els llocs permeten ser embeguts i que en PortalEdu només funcionaran URLs HTTPS.

En cas que vulgueu mostrar continguts d’altres webs, una altra alternativa és que utilitzeu en el Menú de pàgines de la vostra web un element de tipus Enllaç Personalitzat.

Precaucions quan inserim iframes:

Quan obtenim un codi d’iframe de continguts externs, hem de revisar i editar si cal, alguns paràmetres del codi, si no volem que el contingut incrustat ocupe tota la pàgina o la deixe inutilitzable.

Així, per exemple, aquest es un codi d’inserció obtingut de genially (que no podem inserir directament):

Per tal d’inserir-lo en el nostre post, hauríem de eliminar, o ajustar, alguns parámetres, com aquests:
width=”1600px” height=”901px”
position: absolute; top: 0; left: 0;

A més a més, hem d’utilitzar el shortcode d’iframe. Quedaria així:

O si volem especificar l’alçària en pixels (p.e 500px):

Alimentació RSS generada per PortalEdu

PortalEdu (WordPress) emet RSS feeds que s’actualitzen contínuament, amb cada modificació en els nostres posts. Aquests feeds són fitxers xml compatibles amb els lectors d’RSS.

Cada lloc de PortalEdu té un feed principal, que es pot obtindre afegint /feed/ a l’URL del lloc.

Per exemple:

https://portal.edu.gva.es/nomdelnostrecentre/feed/

O, depenent si els URL es diferencien per l’idioma, podríem tindre, per exemple:

https://portal.edu.gva.es/portal/va/feed/

https://portal.edu.gva.es/portal/es/feed/

Com ja hem dit, els feeds s’actualitzen automàticament però no mostraran les nostres entrades no publicades o les protegides amb contrasenya.

A banda del feed principal del nostre lloc, podem configurar-ne d’altres, com ara feeds de categoria, d’autor… o fins i tot canviar el tipus de feed, depenent del client que vulga llegir-lo.

Trobareu més informació sobre els feeds generats per WordPress ací:

https://wordpress.com/support/feeds/

Inserció d’iframes

iframe exemple inserció

En PortalEdu podem inserir iframes de dues formes diferents:

1.-La forma més senzilla és utilitzant el bloc d’iframe. Tobareu més informació ací.

2.-Una forma més complexa, que permet un major control sobre els paràmetres a un usuari avançat, és la inserció mitjançant codi de substitució. Tobareu més informació ací.

Cal tindre en compte que no tots els llocs permeten ser embeguts i que en PortalEdu només funcionaran URLs HTTPS.

En cas que vulgueu mostrar continguts d’altres webs, una altra alternativa és que utilitzeu en el Menú de pàgines de la vostra web un element de tipus Enllaç Personalitzat.

Inserció de vídeos grans

El límit de pujada de fitxers en Portaledu està establit ara per ara en 30MB. Per a la inserció de vídeos de grandària superior, hauríeu de fer-ho mitjançant un iframe a una altra plataforma.

L’iframe es pot inserir mitjançant el shortcode del plugin d’iframe, per exemple:

iframe shortcode youtube

Inserció d’iframe, script i altres tags HTML

Imagen Categoría General

Per motius de seguretat, tot contingut HTML que continga etiquetes com script, iframe, !DOCTYPE html, head, body, form, etc. està bloquejat per defecte per WordPress ja que permetria la injecció de codi maliciós.

Error HTML tags

Podeu consultar els tags d’HTML admesos per WordPress ací:
https://wordpress.com/es/support/codigo/#etiquetas-html

Etiquetes HTML que no podreu incloure en les vostres entrades, pàgines ni widgets:

 • !DOCTYPE
 • body
 • embed
 • frame
 • head
 • iframe
 • form
 • input
 • object
 • textarea
 • style

En versions anteriors, l’editor visual (Beaver Builder) sí permetia l’utilització d’alguns d’aquests tags, com ara, l’iframe. Després de les darreres actualitzacions de seguretat, ja no està permés.

No obstant això, sí és possible inserir codi HTML, sempre que els tags estiguen permesos. L’editor mateix ens advertirà en cada cas.

Si, amb una versió antiga de l’editor visual, havíeu aconseguit guardar un codi HTML determinat i ara no es permet, quan intenteu editar i guardar aquest contingut, rebreu un avís que no es permet la inserció per al vostre rol d’usuari. Haureu de revisar i eliminar tots els tags d’HTML no permesos.

Enllaços amb paràmetres no permesos
Ara no es permeten enllaços que continguen diversos paràmetres (sìmbol ampersand en l’URL) en elements de Contingut Lliscant (Carrusel de Diapositives) o elements de tipus Acordió.

Exemple d’enllaç no permés:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9605555&usuario=usuari2

Inserció d’iframe

Sí és possible inserir iframes amb el shortcode corresponent, tant des de l’editor de WordPress com des de l’editor visual. Per exemple:
iframe shortcode mestreacasa

Exemple no permés:
iframe tag no permés

Exemple permés:
iframe shortcode youtube

Per tal d’inserir l’iframe des de l’editor de blocs, hem d’afegir un bloc de “Codi de substitució” i escriure dins el codi de l’iframe, com en els exemples anteriors.

Gutenberg giny codi substitució

Cal tindre en compte que no tots els llocs permeten ser embeguts i que en PortalEdu només funcionaran URLs HTTPS.

En cas que vulgueu mostrar continguts d’altres webs, una altra alternativa és que utilitzeu en el Menú de pàgines de la vostra web un element de tipus Enllaç Personalitzat.

Informació relacionada:
https://portal.edu.gva.es/portal/va/formes-dinserir-un-video-de-youtube-en-una-entrada-de-portal-edu/