Programació d’entrades (publicació futura)

Ara podem programar les nostres entrades de Portaledu perquè es publiquen en una data futura. Les entrades es publicaran habitualment dins de l’hora posterior a la data/hora que hàgeu establert. Us ho expliquem en aquest post:

Quan creem o editem una entrada, podrem planificar la data de publicació, des de la part de dalt de la barra dreta d’edició.

Farem clic sobre ‘Immediatament’, a la dreta de ‘Publica’. Se’ns obrirà un calendari i altres camps per a especificar la data i hora de la publicació:

Programar entrada futura 1

Una vegada introduïda la data i l’hora, farem clic fora del calendari, en qualsevol zona del cos de la entrada. Veurem que es tanca el calendari i apareixen la data i l’hora consignades en la barra dreta, al costat de ‘Publica’

Aleshores farem clic sobre el botó ‘Planifica…’ Se’ns mostrarà un resum de les dades de publicació perquè confirmem, fent clic novament sobre el botó ‘Planifica’.

Una vegada planificada la publicació, en el llistat d’entrades, es mostrarà l’entrada com a ‘Prevista’

Com hem dit, l’entrada es publicarà dins de l’hora posterior a la data/hora programada(*). En aquest cas, si hem programat l’entrada per a les 14:00, potser es publicarà a les 14:01, o a les 14:22, etc. Habitualment, serà abans de les 15:00.

No us haureu d’alarmar si veieu que la vostra entrada mostra en la columna de la data, un missatge de ‘Falta data de publicació’ en lloc de mostrar ‘Previst’. Això només vol dir que WordPress ha detectat que ja ha passat l’hora programada i que l’entrada encara no s’ha publicat. Però, com diem, abans d’una hora (*) estarà publicada.

(*)Depenent de la càrrega del servidor, el temps podria ser superior.

Eliminar entrades o pàgines (paperera)

Quan volem eliminar qualsevol entrada o pàgina de PortalEdu, l’enviarem a la paperera. Els elements que enviem a la paperera romandran en aquesta 30 dies; després seran eliminats automàticament.

Si volem enviar una entrada a la paperera, ho podem fer des de la vista general. Si passem el ratolí sobre el nom de l’entrada, ens apareixeran diferents opcions, entre les quals està la de ‘Paperera’. En fer clic, l’entrada passarà a la paperera.

Si volem enviar més d’una entrada a la paperera, podem utilitzar les opcions massives que ens ofereix el menú desplegable. Es tracta de seleccionar les entrades que volem eliminar i després, en el menú desplegable d’accions en massa, triarem l’opció ‘Mou a la paperera’

Clicarem sobre el botó ‘Aplica’ i les entrades passaran a la paperera.

-La data de modificació de les entrades correspon a la data en què aquestes van ser enviades a la paperera. Podem ordenar-les cronològicament fent clic sobre el títol de la columna ‘Data’.

entrades en la paperera

Si volem restaurar algun element de la paperera, ho podrem fer amb l’opció ‘Restaura’, que trobarem en passar el ratolí sobre el títol de l’element.

Els elements romandran 30 dies en la paperera, abans d’esborrar-se definitivament.

Canvi a la identitat digital (@edu.gva.es)

Imatge Categoria Canvis

Canvia la forma d’accés per als usuaris amb correu @edu.gva.es.
No canvia la forma d’accés per a la resta d’usuaris.

S’ha dut a terme el canvi dels usuaris de PortalEdu a la nova identitat digital (@edu.gva.es). A partir d’’ara l’accés a PortalEdu es realitzarà amb les credencials (email i contrasenya) d’aquesta identitat.

Aquest canvi en PortalEdu afectarà a les i els docents que tenen correu @edu.gva.es

1-El correu vinculat als comptes dels usuaris serà el correu @edu.gva.es

2-Els noms dels usuaris canvien, adaptant-se als de la identitat digital.

3-La contrasenya d’accès a PortalEdu serà la del correu @edu.gva.es

Exemple de la nova forma d’accedir:

Si una usuària/ari té com a identitat digital:

j.cognomsexemple@edu.gva.es

Per a accedir a PortalEdu podrà utilitzar l’adreça de correu electrònic o el nom d’usuari:

j.cognomsexemple@edu.gva.es o també j_cognomsexemple

És a dir, els noms d’usuari passen a ser com la part esquerra de la identitat digital, canviant el punt per un subguió.

La contrasenya, com ja hem dit, serà la contrasenya de la identitat digital.

Tota la informació sobre la identitat digital en la web del CDC

Integració de calendaris de Microsoft Calendar en PortalEdu

Imatge Categoria Formació

A l’hora d’integrar un calendari de l’aplicatiu de Microsoft, cal tindre en compte que no és el mateix compartir que publicar. Mentre que compartir un calendari ens permet fer aquest accessible als membres de la organització a través de l’eina, publicar-lo ho fa visible a qualsevol persona, permetent la seua publicació a través de PortalEdu.


Per a això, en les opcions de configuració de Microsoft Calendar buscar “Publicar un calendari“.

En el diàleg que apareix i dins de la zona “Publicar un calendari” triarem el calendari a publicar. Cal tindre en compte que Microsoft Calendar permet la creació de múltiples calendaris. Una vegada marcat el calendari a publicar, se selecciona el grau d’informació que es farà públic. Tot seguit farem clic sobre el botó “Publicar“. Amb això apareixeran en pantalla dos enllaços on visualitzar el calendari en diferents formats: html i ics.


L’enllaç així obtingut, pot ser integrat dins d’un iframe en qualsevol element dins de la web de centre en PortalEdu. Pots trobar més informació relativa a iframes en PortalEdu en la següent entrada.

Redirecció de Mestreacasa a PortalEdu

Imatge Categoria Millores

Al gener de 2023 es redirigiran de forma automàtica tots els webs de centre de Mestreacasa als nous webs en PortalEdu. A partir d’aquesta data, la direcció del centre no podrà efectuar les operacions que es detallen a continuació. Teniu en compte que aquesta restricció d’accés afectarà també als continguts i documents allotjats en eixos webs de centre; de manera que si necessiteu fer còpia d’aquests, haureu de fer-ho abans del 31 de desembre.

Informació per a la directora/director del centre

La direcció del centre pot establir la redirecció de l’antic web de Mestreacasa al nou Web en PortalEdu seguint els passos descrits a continuació. Només la directora/director del centre podrà realitzar-ho. 

1-Haureu d’autenticar-vos en Mestreacasa:  

https://mestreacasa.gva.es/web/guest/registro

2- Heu d’accedir a Menú –> Els meus Espais Web –> Pàgines Privades  

3- En alguna de les pàgines privades, comproveu si teniu instal·lada l’aplicació Administració de centre / grup. Si no és així, podeu afegir-la des de Menú –> Afegir aplicació  

4-Aneu a la pestanya Centres/Grups. Apareixerà com a resultat el centre educatiu. Des del desplegable d’Accions, seleccioneu Editar. 

5-En el nom del centre, incloeu la paraula (migrar) darrere del nom d’aquest. Per exemple:  

NOM: INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EDUCA (migrar)  

6-Guardeu els canvis. Des d’aqueix moment, la URL del vostre centre en Mestreacasa redirigirà al web de centre en PortalEdu.  

Si desitgeu cancel·lar la redirecció, n’hi ha prou amb eliminar la paraula (migrar) del nom del centre.  

NOTA:  

És possible que els usuaris no autenticats tarden uns 30 minuts a veure la redirecció en funcionament, a causa del sistema de memòria cau que utilitza Mestreacasa.  

Informació addicional:  

CAMBIA LA INFORMACION DEL CENTRO 

Flux de publicació en PortalEdu

En aquesta entrada us recordem com podeu organitzar la confecció i publicació en el web del centre.

Es tracta d’utilitzar els diferents rols disponibles en el nostre lloc web per tal d’organitzar el treball de confecció i publicació de continguts.

La persona amb rol direcció, com a responsable del lloc web del centre, pot assignar els diferents rols als usuaris membres d’eixe lloc.

Per simplificar, podem utilitzar els rols següents:

Contingut: Assignarem aquest rol a qualsevol usuari que haja de crear contingut i gestionar la mèdia (pujar, veure, esborrar fitxers). Aquest rol no permet la publicació de contingut.

Publicació: Assignarem aquest rol als usuaris que supervisaran i publicaran continguts i pàgines. Per exemple, caps de departament o persones delegades per a la publicació del web.

Existeix també el rol manteniment, el qual té els mateixos permisos que el rol direcció, tret de la gestió d’usuaris (no pot assignar rols).

Més informació:

https://wiki.edu.gva.es/gvait3du/tiki-index.php?page=Curs-PortalEdu-Unitat-2&pagenum=3

Usuaris no docents en PortalEdu

Alumnes

De moment no està prevista la incorporació dels alumnes a PortalEdu. Sí està prevista una funcionalitat que permetrà crear subllocs del lloc principal del centre. En eixos subllocs es permetrà afegir usuaris manualment. Però aquesta funcionalitat no està disponible encara.

Personal Administratiu i altres

El personal administratiu que estiga registrat en Itaca amb determinats rols, com ara “AUXILIAR DE GESTIÓ” podrà ser incorporat a PortalEdu com a usuari pertanyent al lloc del centre educatiu corresponent. Les funcions de sincronització d’usuaris pot realitzar-les la persona que tinga rol “DIRECCIÓ” en el lloc corresponent.

Informació General

El director/a del centre té el rol de Direcció, que li permet gestionar el web i els usuaris. Des de la secció d’usuaris, la direcció del centre pot assignar el rol “Manteniment” a qualsevol usuari del centre que haja de ser administrador del web, perquè puga editar i gestionar el web, tret de la gestió d’usuaris, que només pot realitzar-la qui posseïsca el rol “Direcció”.

Trobareu més informació sobre els diferents rols en PortalEdu en el post següent:

Des de la configuració del lloc (settings), és convenient que reviseu i reemplaceu l’adreça de correu electrònic del lloc que ve de la plantilla per l’email oficial del centre educatiu.

Des del tauler o escriptori, veureu el plugin d’informació del centre. Ahí podeu revisar les dades del centre que es mostraran a les pàgines on afegiu el widget d’informació del centre. Des d’aquest plugin podeu també modificar l’URL amigable del lloc. Podreu ficar un URL amigable del tipus nomdelmeucentre, de forma que l’URL seria: https://portal.edu.gva.es/nomdelmeucentre. D’altra banda, el correu electrònic que figure en eixes dades és el que s’utilitzarà per a les respostes de formularis, si en creeu algun.

En la guia de centres consta d’ofici l’URL de PortalEdu del vostre centre educatiu, amb la sintaxi següent: https://portal.edu.gva.es/codicentre. Tot i que hàgeu establert un URL amigable per al vostre web, l’adreça URL amb el codi de centre que consta en la Guía de Centres funcionarà igualment, i redirigirà a l’URL amigable que hàgeu configurat. Per això, no heu de demanar la modificació del vostre URL en l’esmentada guía. Ara bé, per tal d’actualitzar qualsevol altra dada que estiguera incorrecta en la Guia de Centres (https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes) hauríeu d’enviar un correu electrònic on s’indiquen les modificacions a: dgcd@gva.es

Quan es crea un nou espai web per a un centre, es configura en mode de manteniment, la qual cosa implica que només els usuaris autenticats podran veure’l. Això permet a l’administrador poder treballar sobre el lloc sense que els canvis siguen visibles per al públic. Per a llevar el mode de manteniment cal anar a Menú → Lloc Offline → Settings i en el bloc General heu de marcar “desactiva”.

Si busqueu informació d’ús, cal tindre en compte que PortalEdu és una distribució de WordPress adaptada a les necessitats dels centres educatius. És per això que qualsevol tutorial sobre WordPress pot ser d’utilitat. La versió actual de WordPress en PortalEdu es publica habitualment en la secció de novetats.

Ací trobareu informació d’ús de l’editor de WordPress:

https://wordpress.com/es/support/editor-wordpress/

Addicionalment, disposeu d’ajuda sobre els plugins propis de PortalEdu en: https://wiki.edu.gva.es/gvait3du/tiki-index.php?page=portaledu-plugins_val

Podeu consultar les novetats i preguntes freqüents en les seccions corresponents de: https://portal.edu.gva.es/portal/

S’aconsella realitzar qualsevol formació sobre PortalEdu oferida pel CEFIRE en el catàleg d’ambit TIC.

Addicionalment, el CEFIRE ofereix un curs d’autoformació sobre PortalEdu.

Sóc docent, com puc entrar en PortalEdu?

Tots els docents, els centres dels quals tinquen creat el lloc web en PortalEdu i tinguen els usuaris sincronitzats per la direcció del centre, poden accedir a PortalEdu.

En aquest moment, el nom d’usuari que heu d’utilitzar per a accedir a PortalEdu és el nom d’usuari del correu corporatiu (@gva.es). En el primer accés haureu de crear-vos una contrasenya, atés que no s’importa la contrasenya d’ITACA sinó que es genera una altra aleatòriament.

Per a poder fer-ho, en https://portal.edu.gva.es/ feu clic en “Accedir” (cantó superior dret). Una vegada en la pàgina que demana usuari i contrasenya, feu clic sobre “Heu perdut la contrasenya?”. Us aplegarà un correu electrònic al vostre compte de correu corporatiu (GVA)

En cas que no recordeu la contrasenya del correu gva, trobareu informació sobre com recuperar-la en la pàgina següent del SAI