Tasques programades

Imatge Categoria Millores

A partir del dia 13/12/2022 es reactivaran les tasques programades en PortalEdu:

-Periòdicament es netejaran definitivament les entrades o pàgines que estiguen en la paperera. S’eliminaran els elements amb antiguitat superior a 30 dies. Des de les seccions d’entrades o pàgines podeu consultar la paperera, fent clic sobre l’enllaç corresponent.

-La data de modificació de les entrades correspon amb la data en què aquestes van ser enviades a la paperera. Les entrades amb antiguitat superior a 30 dies en la paperera, seran eliminades automàticament. Podem ordenar-les cronològicament fent clic sobre el títol de la columna ‘Data’.

-Es podran programar entrades amb data futura (les entrades es publicaran habitualment dins de l’hora posterior a la data/hora que hàgeu establert). Aquesta funcionalitat començarà el dia 19/12/2022.

-Quan creem o editem una entrada, podrem planificar la data de publicació, des de la part de dalt de la barra dreta d’edició.

-Es netejaran periòdicament altres elements, com ara formularis o respostes de formularis que hagen estat eliminats pels usuaris.

Us aconsellem que reviseu les entrades o pàgines que hageu enviat a la paperera, atés que s’esborraran aquelles que hagen estat en la paperera un període superior a 30 dies.

Canvi a la identitat digital (@edu.gva.es)

Imatge Categoria Canvis

Canvia la forma d’accés per als usuaris amb correu @edu.gva.es.
No canvia la forma d’accés per a la resta d’usuaris.

S’ha dut a terme el canvi dels usuaris de PortalEdu a la nova identitat digital (@edu.gva.es). A partir d’’ara l’accés a PortalEdu es realitzarà amb les credencials (email i contrasenya) d’aquesta identitat.

Aquest canvi en PortalEdu afectarà a les i els docents que tenen correu @edu.gva.es

1-El correu vinculat als comptes dels usuaris serà el correu @edu.gva.es

2-Els noms dels usuaris canvien, adaptant-se als de la identitat digital.

3-La contrasenya d’accès a PortalEdu serà la del correu @edu.gva.es

Exemple de la nova forma d’accedir:

Si una usuària/ari té com a identitat digital:

j.cognomsexemple@edu.gva.es

Per a accedir a PortalEdu podrà utilitzar l’adreça de correu electrònic o el nom d’usuari:

j.cognomsexemple@edu.gva.es o també j_cognomsexemple

És a dir, els noms d’usuari passen a ser com la part esquerra de la identitat digital, canviant el punt per un subguió.

La contrasenya, com ja hem dit, serà la contrasenya de la identitat digital.

Tota la informació sobre la identitat digital en la web del CDC

Tancament webs de centre en Mestreacasa (nova fase: webs inactives)

Imatge Categoria Canvis

S’ha establert la redirecció automàtica dels llocs web de Mestreacasa d’aquells centres educatius que no tingueren aquest web en ús.

Les visites a l’antiga web de Mestreacasa es redirigiran al lloc del centre en PortalEdu.

Aquells centres que encara no tinguen el web de PortalEdu en funcionament, poden demanar l’alta mitjançant tiquet al SAI (https://gvasai.edu.gva.es/)

Per a qualsevol incidència amb aquest procés, els centres poden igualment obrir tiquet al SAI.

Informacions relacionades:
https://portal.edu.gva.es/portal/va/incorporacio-dels-webs-de-centre-a-portaledu/
https://portal.edu.gva.es/portal/va/redireccio-de-mestreacasa-a-portaledu/

Canvis integració identitat digital CDC

Imatge Categoria Canvis

Estem treballant en la integració de les noves identitats digitals dels usuaris del CDC, per a abandonar les credencials basades en el correu GVA. En aquesta fase, ha sigut necessari deshabilitar les sincronitzacions d’usuaris en PortalEdu. També està deshabilitada temporalment la creació de nous llocs de centres educatius.

Respecte a les funcionalitats deshabilitades, esperem restablir els serveis la setmana que ve.

Anirem informant de les diferents fases d’aquesta integració amb el CDC, que tenen prevista la seua finalització abans del començament del pròxim curs.

Incorporació dels webs de centre a PortalEdu

Imatge Categoria Previsió

Com sabeu, la plataforma Mestreacasa està en període de tancament. Tots els webs dels centres educatius estan passant progressivament a la plataforma PortalEdu (https://portal.edu.gva.es).
Si encara no teniu el web actiu en PortalEdu, us recomanem que ho feu com més prompte millor, atés que el termini per al tancament dels webs de centre en Mestreacasa és desembre de 2022.
La direcció del centre, pot demanar la creació del lloc web en Portaledu mitjançant petició en gvaSAI (https://gvasai.edu.gva.es/), en la cua de PortalEdu. També podeu demanar la migració dels continguts i documents de Mestreacasa a PortalEdu, tenint en compte les limitacions per la diferència de tecnologies d’ambdues aplicacions.

Informació relacionada amb la migració

Canvi de correu dels centres en PortalEdu

Imatge Categoria Canvis

Recentment els centres educatius de règim públic han adoptat de manera oficial el correu codicentre@edu.gva.es. Des d’aquest moment, tots els centres que es donen d’alta en PortalEdu, incorporen aquest correu en la fitxa de dades del seu centre (Extensió Informació del Centre) i en el correu de l’administrador del lloc.

Per a aquells centres donats d’alta amb anterioritat a aquest canvi i per a facilitar l’actualització de l’adreça de correu d’aqueixos centres en PortalEdu, el proper dia 14 de març, es realitzarà automàticament aquesta actuació.

No obstant l’anterior, els usuaris amb permisos de tipus Direcció, poden actualitzar aquesta dada en Eines > Dades del centre i en Ajustos > Generals.

Canvi en el rol Contingut

Imatge Categoria Canvis

Data prevista per al canvi: 20/12/2021

S’informa del següent canvi en els rols/permisos de Portaledu.

Fins ara, qualsevol docent sincronitzat des d’Itaca en Portaledu tenia assignat per defecte el rol Contingut, que li permetia crear contingut en la web de centre, encara que no publicar-ho.

En la majoria dels casos, aquest rol és innecessari, ja que habitualment són pocs els docents del centre que editen el lloc web.

D’altra banda, aquest rol no tenia accés a la gestió de documents, la qual cosa dificulta la creació de continguts en la major part dels casos.

D’ara en avant, tots els usuaris amb rol Contingut passaran a tindre permís de gestió dels documents del web de centre. Per aquest motiu, prèviament es llevarà aquest rol a qualsevol usuària/ari que ho posseïsca, assignant-li el rol de Subscriptor/a.

Després d’aquest canvi massiu, la direcció del centre (persona amb rol Direcció) haurà d’assignar manualment el rol Contingut als usuaris que desitge, des de la secció d’usuaris de l’escriptori.

L’objecte d’aquesta operació és, d’una banda, dotar de permisos per a la gestió de documents al rol Contingut i d’una altra, que només aquells usuaris promocionats per la direcció del centre, tinguen aquest permís.

Nova fita en PortalEdu

Imatge Categoria General

La plataforma PortalEdu finalitza la seua fase de maduresa tecnològica després d’haver incorporat satisfactòriament les webs de més de 900 centres educatius. Així mateix, volem recordar que PortalEdu és una de les eines que componen el model de Centre Digital Col·laboratiu.

Els centres docents sostinguts amb fons públics podran sol·licitar l’obertura del seu web de centre en PortalEdu a través d’una nova cua en gvaSAI que estarà a la disposició de la direcció del centre.

Encara que deixen de ser necessaris els requisits que s’imposaven als centres per a rebre l’alta, recomanem completar la formació oferida des del Cefire d’Àmbit TIC per a procedir a l’alta. En aquest sentit, volem emfatitzar que aquesta formació es troba publicada en obert en http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=22342.

Actualitzacions en PortalEdu (5.5.5)

Imatge Categoria Millores

S’ha actualitzat el core de WordPress a la versió 5.5.5 i s’han introduït algunes millores funcionals en PortalEdu, entre altres:

-Nou editor de blocs Gutenberg (info ací)

-Nou sistema de cau per a augmentar el rendiment i la capacitat del portal (info ací)

-Millores en el plugin de traducció del SALT (info ací)

 

 

Discontinuació del plugin de reserves

Imatge Categoria Canvis

Des de l’actualització a WordPress 5.5.3, el plugin de reserva d’aules presenta incompatibilitat amb altres plugins de PortalEdu i fallades de funcionament, que impedeixen, entre altres la càrrega del calendari en el moment de la generació de les reserves, la qual cosa complica la selecció de dates.

S’ha decidit la desactivació d’aquest plugin fins que s’hi assegure la compatibilitat.

Lamentem els inconvenients.