Configuració de podcasts

Alguns llocs en PortalEdu publiquen podcasts de la ràdio escolar.

Aquests podcasts s’allotgen habitualment en el sharepoint DOCUMENTAR del centre i es publiquen en PortalEdu mitjançant un bloc d’Àudio.

Aquest bloc es configura amb l’URL del fitxer d’àudio.

Però això no és suficient si volem que els nostres podcasts siguen llegits correctament per diferents aplicacions de lectura de podcasts a través de feeds de RSS, com per exemple AntennaPod, o altres.

Per tal d’aconseguir el funcionament correcte amb eixes aplicacions, haurem d’afegir al nostre post un camp personalitzat de tipus enclosure, on afegirem les metadades del nostre fitxer de podcast.

Potser t’interesse consultar la informació sobre camps personalitzats:

https://portal.edu.gva.es/portal/va/us-de-camps-personalitzats/

Ho farem així:

1-Mentre editem el post, en la, part de baix, secció de camps personalitzats, busquem en el desplegable si existeix algun amb el nom enclosure. Si existeix, el seleccionem. Si no, farem clic sobre Introdueix un nou i escriurem: enclosure

2-Una vegada hàgem seleccionat el nom enclosure o bé l’hàgem afegit, haurem de completar el valor, de la següent manera, en tres línies diferents:

Línia 1: URL del post (la mateixa URL que hem posat en el bloc d’àudio)

Línia 2: 0 (zero)

Línia 3: audio/ogg (tipus de fitxer perquè ho puguen interpretar les aplicacions de lectura de podcats a través d’RSS)

3-I clicarem el botó “Afegeix un camp personalitzat”

4-Sempre que afegim un camp personalitzat, no hem d’oblidar clicar sobre Actualitza en el camp personalitzat mateix. També hem d’actualitzar el nostre post.

5-Finalment, és convenient invalidar la memòria cau del nostre lloc, si volem que els lectors de feeds RSS agarren els canvis ràpidament. Si no invalidem manualment, els lectors de feeds podran veure els canvis passada mitja hora aproximadament. En l’enllaç següent trobareu informació sobre com invalidar la cau:

https://wiki.edu.gva.es/gvait3du/tiki-index.php?page=Gesti%C3%B3-Cau-PortalEdu

Ús de camps personalitzats

WordPress permet la utilització de camps personalitzats en els posts. Aquests camps personalitzats o, en anglés custom fields, són metadades que s’associen als nostres posts amb diferents finalitats.

Si no hem utilitzat mai aquests camps personalitzats, potser haurem de configurar el nostre editor per tal d’accedir-hi a la configuració.

1-Aneu a la pantalla d’edició de qualsevol entrada o pàgina.

2-Feu clic sobre els tres punts de dalt a la dreta

3-En la part de baix, aneu a preferències:

4-En la secció Tauler –> Addicional –> Camps personalitzats

5-Activeu l’opció de camps personalitzats. Fixeu-vos que ens adverteix que el post ha d’estar guardat abans d’aplicar la configuració, per a no perdre res del que hàgem fet.

6-Cliqueu sobre Activa i recarrega; WordPress eixirà del post actual (per això havia d’estar guardat prèviament) i us obrirà un de nou, on podreu visualitzar els camps personalitzats en la part de davall:

7-D’ara en avant, tindreu a la vista els camps personalitzats sempre que editeu un post.

Trobareu informació addicional en el següent enllaç:

Incorporació del plugin MetaSlider a PortalEdu

Imatge Categoria Millores

S’ha incorporat el plugin MetaSlider a PortalEdu. Amb aquesta versió inicial, els usuaris podran crear presentacions de diapositives i carrusels d’imatges. Sabem que aquesta és una funcionalitat molt demandada i que facilitarà la transició del Beaver Builder a l’editor de blocs estàndard, en aquells llocs on encara està funcionant l’editor visual.

  • Logo PortalEdu

Trobareu més informació sobre com utilitzar aquest plugin ací.

MetaSlider: Creació d’una presentació de diapositives

En aquesta entrada, us mostrarem com crear un pas de diapositives bàsic amb el plugin MetaSlider. En aquesta versió inicial del plugin en PortalEdu, podrem només utilitzar imatges per a les presentacions.

01-En primer lloc, crearem la presentació, des de l’escriptori, secció MetaSlider

02-Una vegada hem accedit a la secció, farem clic sobre “Nou” (Afegir nou pas de diapositives)

03-Creada la nova presentació, començarem a afegir diapositives (imatges):

04-Tal com hem dit, amb aquesta versió podrem treballar només amb imatges. Podrem pujar imatges locals directament a la mèdia o utilitzar les que ja tenim en la biblioteca de mèdia del nostre lloc web:

05-Per cadascuna de les diapositives de la presentació, podrem definir un text que acompanye a la imatge, així com convertir aquesta imatge en un enllaç

06-En la part dreta trobem les opcions de configuració bàsica, que apliquen a tota la presentació, com ara, l’ample, l’alçada, l’efecte de transició, etc. Hem de tindre en compte que el plugin és capaç d’ajustar l’amplada de les imatges al tamany especificat. Tanmateix, l’alçada es retallarà o es mostrarà completa, segons les opcions avançades que configurem.

Per eixe motiu, és convenient que les imatges d’una mateixa presentació tinguen proporcions semblants, de manera que quede més homogènia.

07-En les opcions avançades, podem configurar, per exemple, que l’amplada s’ajuste al contenidor (ample 100%). Això farà que no es tinga en compte l’amplada configurada en les opcions bàsiques. També hi trobarem altres configuracions com el mode carrusel, el retard de la diapositiva, etc.

08-Quan ja tinguem preparada la presentació, podrem maquetar-la en qualsevol entrada o pàgina del nostre lloc. Per a fer-ho, utilitzarem el bloc de MetaSlider.

09-Inserit el bloc, ens ofereix utilitzar alguna de les presentacions que hàgem creat:

10-Seleccionat el pas de diapositives, podem previsualitzar el resultat:

  • Logo PortalEdu

Acceptació de les condicions d’ús del Portal

Imatge Categoria Canvis

A partir del proper dimarts 21 de març, les usuàries i usuaris de PortalEdu que s’autentiquen, hauran d’acceptar explícitament les condicions d’ús del portal educatiu.

Els usuaris autenticats observaran que, en accedir, són redirigits a la visualització d’aquestes condicions d’ús.

Presentació als usuaris de les condicions d’ús.

Després d’acceptar-les, l’usuari podrà continuar normalment el seu treball en PortalEdu.

Acceptació de les condicions

Sempre que hi haja alguna modificació d’aquestes condicions, es repetirà el procediment.

Tancats els webs de centre en Mestreacasa

Imatge Categoria Canvis

Tal com s’ha informat des de fa dos cursos, el 31 de desembre de 2022, tots els webs de centre de Mestreacasa hauran d’haver passat a PortalEdu.

Al gener de 2023 s’ha tallat l’accés a aquests llocs web. S’ha activat la redirecció dels webs a PortalEdu de forma permanent.

Per a reportar qualsevol incidència al respecte, la direcció del centre haurà de ficar un tiquet al SAI (https://gvasai.edu.gva.es), en la cua de PortalEdu.

Programació d’entrades (publicació futura)

Ara podem programar les nostres entrades de Portaledu perquè es publiquen en una data futura. Les entrades es publicaran habitualment dins de l’hora posterior a la data/hora que hàgeu establert. Us ho expliquem en aquest post:

Quan creem o editem una entrada, podrem planificar la data de publicació, des de la part de dalt de la barra dreta d’edició.

Farem clic sobre ‘Immediatament’, a la dreta de ‘Publica’. Se’ns obrirà un calendari i altres camps per a especificar la data i hora de la publicació:

Programar entrada futura 1

Una vegada introduïda la data i l’hora, farem clic fora del calendari, en qualsevol zona del cos de la entrada. Veurem que es tanca el calendari i apareixen la data i l’hora consignades en la barra dreta, al costat de ‘Publica’

Aleshores farem clic sobre el botó ‘Planifica…’ Se’ns mostrarà un resum de les dades de publicació perquè confirmem, fent clic novament sobre el botó ‘Planifica’.

Una vegada planificada la publicació, en el llistat d’entrades, es mostrarà l’entrada com a ‘Prevista’

Com hem dit, l’entrada es publicarà dins de l’hora posterior a la data/hora programada(*). En aquest cas, si hem programat l’entrada per a les 14:00, potser es publicarà a les 14:01, o a les 14:22, etc. Habitualment, serà abans de les 15:00.

No us haureu d’alarmar si veieu que la vostra entrada mostra en la columna de la data, un missatge de ‘Falta data de publicació’ en lloc de mostrar ‘Previst’. Això només vol dir que WordPress ha detectat que ja ha passat l’hora programada i que l’entrada encara no s’ha publicat. Però, com diem, abans d’una hora (*) estarà publicada.

(*)Depenent de la càrrega del servidor, el temps podria ser superior.

Tancament webs de centre en Mestreacasa

Imatge Categoria Canvis

Tal com s’ha informat des de fa dos cursos, el 31 de desembre de 2022, tots els webs de centre de Mestreacasa hauran d’haver passat a PortalEdu. Aquest tancament no afecta, ara per ara, als blogs del professorat.

Al gener de 2023 es tallarà l’accés a aquests llocs web. S’activarà la redirecció dels webs a PortalEdu de forma permanent (no es podrà desfer). Teniu en compte que aquesta restricció d’accés afectarà també als continguts i documents allotjats en eixos webs de centre; de manera que si necessiteu fer còpia d’aquests, haureu de fer-ho abans del 31 de desembre.

Recordeu que la direcció del centre pot demanar l’alta en PortalEdu a través del SAI (https://gvasai.edu.gva.es), en cas de no haver-se creat aquesta d’ofici.

Igualment podeu sol·licitar la migració de continguts des de Mestreacasa a PortalEdu a través de:
https://gvasai.edu.gva.es

En cas de tindre el web actiu en PortalEdu, heu de restringir l’accés a l’antic web de Mestreacasa al més prompte possible. Podeu sol·licitar ajuda al SAI o bé seguir les instruccions que es detallen en el següent enllaç:
https://portal.edu.gva.es/portal/va/redireccio-de-mestreacasa-a-portaledu/

A partir de gener, les direccions dels centres no podran desfer aquesta redirecció.

Tasques programades

Imatge Categoria Millores

A partir del dia 13/12/2022 es reactivaran les tasques programades en PortalEdu:

-Periòdicament es netejaran definitivament les entrades o pàgines que estiguen en la paperera. S’eliminaran els elements amb antiguitat superior a 30 dies. Des de les seccions d’entrades o pàgines podeu consultar la paperera, fent clic sobre l’enllaç corresponent.

-La data de modificació de les entrades correspon amb la data en què aquestes van ser enviades a la paperera. Les entrades amb antiguitat superior a 30 dies en la paperera, seran eliminades automàticament. Podem ordenar-les cronològicament fent clic sobre el títol de la columna ‘Data’.

-Es podran programar entrades amb data futura (les entrades es publicaran habitualment dins de l’hora posterior a la data/hora que hàgeu establert). Aquesta funcionalitat començarà el dia 19/12/2022.

-Quan creem o editem una entrada, podrem planificar la data de publicació, des de la part de dalt de la barra dreta d’edició.

-Es netejaran periòdicament altres elements, com ara formularis o respostes de formularis que hagen estat eliminats pels usuaris.

Us aconsellem que reviseu les entrades o pàgines que hageu enviat a la paperera, atés que s’esborraran aquelles que hagen estat en la paperera un període superior a 30 dies.

Canvi a la identitat digital (@edu.gva.es)

Imatge Categoria Canvis

Canvia la forma d’accés per als usuaris amb correu @edu.gva.es.
No canvia la forma d’accés per a la resta d’usuaris.

S’ha dut a terme el canvi dels usuaris de PortalEdu a la nova identitat digital (@edu.gva.es). A partir d’’ara l’accés a PortalEdu es realitzarà amb les credencials (email i contrasenya) d’aquesta identitat.

Aquest canvi en PortalEdu afectarà a les i els docents que tenen correu @edu.gva.es

1-El correu vinculat als comptes dels usuaris serà el correu @edu.gva.es

2-Els noms dels usuaris canvien, adaptant-se als de la identitat digital.

3-La contrasenya d’accès a PortalEdu serà la del correu @edu.gva.es

Exemple de la nova forma d’accedir:

Si una usuària/ari té com a identitat digital:

j.cognomsexemple@edu.gva.es

Per a accedir a PortalEdu podrà utilitzar l’adreça de correu electrònic o el nom d’usuari:

j.cognomsexemple@edu.gva.es o també j_cognomsexemple

És a dir, els noms d’usuari passen a ser com la part esquerra de la identitat digital, canviant el punt per un subguió.

La contrasenya, com ja hem dit, serà la contrasenya de la identitat digital.

Tota la informació sobre la identitat digital en la web del CDC