Com s’eliminen entrades o pàgines?

Quan volem eliminar qualsevol entrada o pàgina de Portaledu, l’enviarem a la paperera. Els elements que enviem a la paperera romandran en aquesta 30 dies; després seran eliminats automàticament.

Si volem enviar una entrada a la paperera, ho podem fer des de la vista general. Si passem el ratolí sobre el nom de l’entrada, ens apareixeran diferents opcions, entre les quals està la de ‘Paperera’. En fer clic, l’entrada passarà a la paperera.

Si volem enviar més d’una entrada a la paperera, podem utilitzar les opcions massives que ens ofereix el menú desplegable. Es tracta de seleccionar les entrades que volem eliminar i després, en el menú desplegable d’accions en massa, triarem l’opció ‘Mou a la paperera’

Clicarem sobre el botó ‘Aplica’ i les entrades passaran a la paperera.

  • La data de modificació de les entrades correspon a la data en què aquestes van ser enviades a la paperera. Podem ordenar-les cronològicament fent clic sobre el títol de la columna ‘Data’.
entrades en la paperera

Si volem restaurar algun element de la paperera, ho podrem fer amb l’opció ‘Restaura’, que trobarem en passar el ratolí sobre el títol de l’element.

Els elements romandran 30 dies en la paperera, abans d’esborrar-se definitivament.