Per a facilitar-vos la comunicació de les notícies o novetats que es vagen incorporant en la plataforma PortalEdu, obrim aquest espai dins del portal. I així, que pugueu (conforme anem incorporant funcionalitats, tinguem incidències, realitzem parades tècniques o, simplement, modifiquem alguna qüestió tècnica de la plataforma) estar informats en temps real. Esperem us siga d'utilitat.

Imagen Categoría General

Inserció d’iframe, script i altres tags HTML

11 de Juny de 2021

Per motius de seguretat, tot contingut HTML que continga etiquetes com script, iframe, !DOCTYPE html, head, body, form, etc. està bloquejat per defecte per WordPress ja que permetria la injecció de codi maliciós. Podeu consultar els tags d’HTML admesos per WordPress ací: https://wordpress.com/es/support/codigo/#etiquetas-html Etiquetes HTML que no podreu incloure en les vostres entrades, pàgines ni … Read more

Imatge Categoria Millores

Actualització de PortalEdu a WordPress 5

14 d'Abril de 2021

S’ha completat l’actualització de PortalEdu a WordPress 5. Aquesta pujada de versió resulta vital per al funcionament eficaç i segur de la plataforma i ens permetrà explorar les noves característiques que aporta el nou WordPress. De totes elles, la més important és la inclusió d’un editor millorat de tipus visual, que han denominat com Gutenberg. No obstant això, no s’instal·larà en un primer moment, atés que PortalEdu ja té un editor d’aquest tipus, denominat Beaver Builder. Per tant, fins a un altre avís, les webs de centre podran ser maquetades mitjançant l’editor clàssic o mitjançant l’editor visual Beaver Builder, tal com es feia fins ara.   A banda de l’arribada de Gutenberg, existeixen una gran quantitat de millores de la seguretat, de l’accessibilitat i de l’experiència d’usuari, en particular de la part administrativa. De fet, i a partir d’aquesta millora, les adaptacions realitzades per PortalEdu seran més freqüents i es documentaran de manera … Read more

Imatge Categoria Canvis

Comptador de visites reactivat

11 de Març de 2021

S’ha tornat a habilitar el plugin comptador de visites. Per a més informació https://wiki.edu.gva.es/cvtic/tiki-index.php?page=Comptador-Visites