Bloc iframe

Amb el bloc d’iframe podrem inserir iframes de forma senzilla en les pàgines i posts de PortalEdu.

1-Des de l’editor estàndar, busquem el bloc:

2-Introduïm l’URL que volem inserir com a iframe (ha de començar per https://):

3-Quan hàgem completat l’URL, apareixerà la pàgina referida:

4-Ara podem configurar la resta d’opcions, en la columna de configuració, a la dreta:

Podem configurar:

  • Amplada: responsiva en % o absoluta en píxels.
  • Alçada: la configurarem sempre en píxels.
  • Barra de desplaçament: Depenent del contingut, quan estiga activa, es mostrarà la barra de scroll a la dreta per tal de navegar l’iframe de dalt a baix.
  • Permet pantalla completa: Depenent del contingut, permetrà que l’iframe ocupe tota la pantalla.
  • Càrrega diferida: Carrega el contingut de l’iframe després de pintar la resta de contingut de la pàgina on es trobe. Així accelerem la càrrega de la pàgina de PortalEdu.