Com millorar l’accessibilitat dels portals web de PortalEdu

Imatge Categoria Formació

Descobrix com millorar l’accessibilitat dels portals web allotjats en PortalEdu per a garantir que tots els usuaris, siguen quals siguen les seues condicions, puguen accedir i utilitzar amb comoditat el contingut d’estos portals sense barreres.

A continuació, se citen alguns dels errors més freqüents de falta d’accessibilitat en les nostres publicacions i quina seria la solució perquè el contingut complisca els estàndards d’accessibilitat.

 1. Utilitza text alternatiu per a descriure les teues imatges

Les imatges han de tindre la propietat ‘Alt’ amb un text que descriga la imatge perquè les persones amb discapacitat visual, tinguen l’oportunitat de comprendre al complet la pàgina web. Esta propietat és utilitzada pels lectors de pantalla, per a verbalitzar el contingut d’una imatge.

Solució: emplena el quadre de text ‘Text alternatiu’ amb el text que descriga la imatge
en la pantalla de ‘Detalls’ que s’accedix en polsar sobre la imatge a la ‘Biblioteca de mitjans’.

Imatge com introduir text alternatiu

2. Utilitza text descriptiu per als enllaços

Els enllaços han de tindre un text descriptiu perquè els lectors de pantalla, utilitzats per les persones amb limitació en la seua capacitat visual, puguen dictar correctament l’enllaç.

Solució: Intenta evitar l’edició HTML directa en PortalEdu i empra l’editor Gutenberg per a implementar correctament l’enllaç tal com es mostra en la següent imatge:

Pestaña que muestra cómo incluir correctamente un hipervínculo en el editor Gutenberg.

3. Etiqueta correctament els encapçalats (H1, H2…)

Els encapçalats han de contindre el text ben etiquetat, és a dir, incloure correctament les etiqueta d’inici i tancament, com per exemple ‘<h1>Títol</h1>’ perquè no aparega sense contingut.

Solució: Intenta evitar l’edició HTML directa en PortalEdu i empra l’editor Gutenberg per a etiquetar correctament l’encapçalat tal com es mostra en la següent imatge:

Pestaña que muestra cómo incluir correctamente un encabezado en el editor Gutenberg.

4. Utilitza un contrast alt en els textos

Els textos han de ressaltar sobre el seu fons, perquè siguen còmodament visibles pels usuaris. Per a això, entre el color de la font i el color del fons ha d’haver-hi un alt contrast, aplicable tant per a entrades, com per a pàgines i botons.

Solució: Utilitza un color adequat en el panell dret ‘Ajustos – apartat Colors – Text‘.

Pestaña que muestra cómo modificar correctamente el color del título en el editor Gutenberg.

Si tens dubte sobre el contrast dels colors que has aplicat, llig el següent apartat, on t’expliquem com comprovar l’accessibilitat de la teua pàgina o post.

Comprova l’accessibilitat del teu portal

Existixen ferramentes automàtiques d’anàlisis d’accessibilitat web per a la detecció de contingut no accessible. Visita la nostra entrada sobre Wave per a conéixer com fer esta anàlisi en el teu portal.

Comprova l’accessibilitat del teu portal

Existixen ferramentes automàtiques d’anàlisis d’accessibilitat web per a la detecció de contingut no accessible en el nostre portal. En este post et parlarem de la ferramenta Wave, que ens permet comprovar les fallades que puga presentar una pàgina o post publicat.

Com utilitzar Wave?

1) Accedix a https://wave.webaim.org/ i introduïx en el camp ‘Web page address’ la url de la pàgina a analitzar, ja que no analitza el lloc web complet:

Página web del editor 'Wave'.

2) Veurem que la ferramenta mostra abundant informació. És important arreglar els errors. També podem revisar els advertiments i valorar la seua correcció. Els errors i advertiments d’accessibilitat apareixen en el panell esquerre. En polsar sobre l’element detectat es posiciona la pàgina sobre este error en el panell dret. Així mateix en el panell inferior es mostra el codi font de l’error detectat. Serà llavors quan comptem amb tota la informació necessària per a rectificar estos errors.

Panel de errores de accesibilidad ofrecido por la herramienta Wave.

A vegades, la ferramenta en línia no pot accedir a pàgines que no són públiques, és a dir, les que estiguen encara en esborrany. Si volem analitzar l’accessibilitat de pàgines que no estiguen publicades, podem instal·lar-nos en el navegador el complement que ens oferix Wave en la seua pàgina web principal:

Página web principal de la herramienta 'Wave' con el apartado destacado para descargar su extensión.

Després, una vegada instal·lada en el nostre navegador habitual, només cal polsar sobre el menú de complements en l’opció ‘Wave Evaluation Tool’:

Actualització de PortalEdu a WordPress 6.3

Imatge Categoria Millores

S’ha actualitzat el core de WordPress a la versió 6.3. També s’han actualitzat la majoria de plugins que conformen la funcionalitat de PortalEdu. Podreu consultar algunes de les millores funcionals de PortalEdu en els següents posts que hem preparat:

Actualització a WordPress 6.3: Descripció general

Actualització a WordPress 6.3: Nous blocs en l’editor

GenerateBlocks: Nous blocs i redundància

Configuració dels blocs de l’editor

Esperem que us siguen útils.

GenerateBlocks: Nous blocs i redundància

Després que PortalEdu haja incorporat el plugin GenerateBlocks, alguns dels nous blocs afegits per este plugin dupliquen funcionalitats dels blocs estàndard de Gutenberg, ja disponibles anteriorment en l’editor de blocs. Si béno és possible eliminar cap dels blocs duplicats, ja que això afectaria les entrades que hagueren fet ús d’ells, cada usuari pot ocultar, en l’editor, aquells blocs que no desitge utilitzar. Els blocs enriquits que aporta GenerateBlocks, es distingixen per aparéixer la seua icona en color blau, en lloc de negre. Veure més informació sobre aquest tema ací.

Els nous blocs afegits i la funcionalitat dels quals estaria replicada són: Imatge, Titular, Botó i Bucle de consulta. Estos blocs esmentats, si bé reproduïxen funcionalitats ja presents anteriorment, permeten més opcions de configuració, sobretot a nivell visual.

GenerateBlocks millora el bloc imatge amb el seu propi bloc anàleg, on existix la possibilitat d’editar la grandària, les vores, l’espaiat i altres opcions visuals sobre esta.

Replicant la funcionalitat del bloc encapçalament, el bloc Titular de GenerateBlocks afig més opcions de disseny com a vores, tipografies i colors.

Igual que per a la resta de blocs, GenerateBlocks afig més opcions de configuració a nivell visual amb el seu element botó.

El bloc Bucle de consulta de GenerateBlocks afig més dissenys per a la visualització de les entrades. Així com augmenta les possibilitats de filtrat de la consulta.

Configuració dels blocs de l’editor

Amb l’actualització a WordPress 6.3. s’ha afegit la possibilitat d’ocultar blocs en l’editor Gutenberg, de manera que un usuari pot decidir simplificar o reduir la quantitat de blocs que se li mostren en editar un post.
L’ocultació funciona per usuari, no per lloc. En cas que un usuari pertanga a més d’un lloc de PortalEdu, les preferències que haja configurat per a l’editor Gutenberg li acompanyaran, independentment del lloc en què treballe a cada moment.

Gutenberg_ocultar_blocs

Els passos necessaris per a accedir al diàleg d’ocultació són:

1.- Des de l’editor Gutenberg, fer clic sobre els «tres punts» de la cantonada superior dreta de la pantalla.

2.- Polsar sobre l’última opció de menú: «Preferències»

3.- En el diàleg que apareix, fer clic sobre l’opció «Blocs»

4.- Una vegada ací, desmarcar aquells blocs que no es vol que mostre l’editor.

Actualització a WordPress 6.3: Nous blocs en l’editor

Recopilació de blocs nous, moguts i suprimits de l’editor de blocs

Generate blocks

Apareixen dos blocs nous:

 • Bucle de consulta
 • Imatge

Text

Apareixen dos blocs nous:

 • Detalls
 • Notes al peu

Disseny

 • Apareixen dos blocs nous:
  • Fila
  • Pila
 • Es mouen al conjunt de blocs del tema els següents blocs:
  • Logo del lloc
  • Descripció del lloc
  • Títol del lloc
  • Títol de l’arxiu
  • Categories de les entrades
  • Etiquetes de l’entrada

Widgets

Desapareix giny tradicional

Tema

A més dels ginys moguts des de disseny, desapareix el giny “Contingut d’una entrada” i apareix el següent conjunt de ginys:

 • Navegació (Permet inserir menús)
 • Avatar
 • Autor de l’entrada
 • Nom de l’autor de l’entrada
 • Data de l’entrada
 • Data de modificació de l’entrada
 • Entrada següent
 • Entrada posterior
 • Llegir més
 • Descripció del terme
 • Títol de l’arxiu
 • Títols dels resultats de la cerca
 • Biografia de l’autor de l’entrada

Actualització a WordPress 6.3: Descripció general

Recentment PortalEdu ha sigut actualitzat a la versió WordPress 6.3, també conegut com “Ellery”. Esta introduïx una sèrie de millores significatives en la plataforma, incloent:

Millores en l’experiència d’edició:

 • Navegació millorada en l’editor de blocs: S’ha redissenyat la navegació de l’editor del lloc perquè siga més intuïtiva i fàcil d’usar.
 • Nou sistema de patrons de blocs: S’ha introduït un nou sistema de patrons de blocs més flexible i potent.
 • Paleta de comandaments: S’ha afegit una nova paleta de comandaments que permet accedir ràpidament a les funcions de l’editor.

Característiques addicionals i millores de l’editor de llocs:

 • Nous blocs: S’han afegit nous blocs, com el bloc de “Navegació”, “Notes al peu” o “Detalls”.
 • Ferramentes de disseny millorades: S’han millorat les ferramentes de disseny de l’editor, com la ferramenta d’alineació i la ferramenta d’espaiat.

Millores en el rendiment i l’accessibilitat:

 • Optimització del lliurament de JavaScript: S’ha optimitzat el lliurament de JavaScript per a millorar el temps de càrrega de la pàgina.
 • Millores en el contrast: S’han realitzat millores en el contrast perquè l’editor del lloc web siga més accessible.
 • Millores per a l’ús de lectors de pantalla: S’han realitzat millores que afecten l’experiència d’usuaris que utilitzen lectors de pantalla amb determinats navegadors.

En la versió 6.3 de WordPress s’han introduït nous blocs, disponibles des de l’editor. En comparació amb la versió 5.8, estos són alguns dels més destacats:

Blocs nous:

 • Notes al peu de pàgina: Permet agregar notes al peu de pàgina a les teues publicacions i pàgines. Pots personalitzar l’estil del text, el color de l’enllaç i el disseny del bloc.
 • Detalls: Et permet mostrar informació detallada sobre un tema específic, com un projecte, una persona o un esdeveniment. Pots agregar imatges, text i altres blocs dins del bloc Detalls.
 • Patrons de blocs: Et permet guardar grups de blocs com a plantilles reutilitzables. Pots usar estos patrons per a crear dissenys de pàgina consistents en tot el teu lloc web.

Millores en blocs existents:

 • Coberta (Fons): S’ha millorat el bloc Portada (Coberta) amb noves opcions de disseny i la possibilitat d’agregar un vídeo de fons.

Altres millores:

 • S’ha afegit un nou filtre de bitó (dos tons) per a les imatges.
 • S’ha millorat l’accessibilitat de l’editor de blocs.
 • S’ha optimitzat el rendiment de l’editor de blocs.
 • S’han corregit diversos errors i bugs.

A més dels blocs nous i les millores en els blocs existents, la versió 6.3 de WordPress també manté i evoluciona pràctiques funcionalitats de l’editor de blocs, com:

 • Un mode de vista prèvia que et permet previsualitzar el teu contingut simulant diferents dispositius.
 • La possibilitat de desfer i refer accions.
 • La possibilitat de copiar i pegar blocs.
 • La possibilitat d’agrupar blocs.
 • La possibilitat d’exportar i importar blocs.

En general, la versió 6.3 de WordPress representa una important actualització de l’editor de blocs, amb noves funcions i millores que el fan més potent i flexible.

Portaledu plugins AddToAny Compartint en xarxes socials

Amb aquest connector es poden incloure les xarxes socials on podeu compartir les pàgines del vostre centre.
 Opcions administrador del centre:

Per a accedir al connector, cal anar a l’apartat de “Configuració > AddToAnny”

Val SNAG 20011308545200

En entrar en la configuració trobareu dues pestanyes per a triar quin tipus d’icones desitgeu que s’hi mostren.

 • “Estàndard” perquè les icones es mostren al costat d’algun element
 • “Flotant” perquè es mostren sempre en el mateix lloc encara que us mogueu per la pàgina.

En la pestanya “Estàndard” trobareu les opcions tradicionals:Estil de la icona:

Val SNAG 20011311024400

Serveix per a definir la grandària en píxels així com el color de fons i el del primer pla. Us deixa triar tant l’original com el transparent. Si trieu el personalitzat, podeu seleccionar-hi el color que desitgeu.


Botons per a compartir:

Val SNAG 20011309292800En aquesta pantalla podeu afegir les xarxes socials on vulgueu que els visitants puguen compartisquen aquesta pàgina. Nota: si trieu una quantitat massa elevada de xarxes, pot ser que el disseny de la pàgina es desquadre, llevat que trieu l’opció “Botó universal”.


Botó universal:

Val SNAG 20011311484900Serveix per a englobar totes les xarxes socials en una única icona. Si hi premeu, s’hi desplegaran totes les xarxes socials configurades.


Resta d’opcions:

Val SNAG 20011308552800

Capçalera de compartició: Títol que figurarà en el quadre de les icones.
Emplaçament: Llocs on es mostrarà.
Opcions del menú: aquesta opció s’utilitza perquè la resta de xarxes socials del “botó universal” es despleguen en passar-hi per damunt o en fer-hi clic.

En la pestanya “Flotant” :

Us trobareu amb dos subapartats: botons en vertical i botons en horitzontal. Tenen les mateixes opcions; bàsicament s’utilitzen per a col·locar i definir (en píxels) el quadre amb les icones.

Val SNAG 20011308555800

Emplaçament: molt important perquè farà que s’active el quadre d’icones i marcarà el lloc on anirà.
Sensibilitat: mostra les opcions per a ocultar aquesta barra quan l’aplicació es mostre en pantalles com tauletes o mòbils o si es produeix un desplaçament de la pàgina en una quantitat determinada de píxels.
La resta d’opcions s’utilitzen per a un ajust més precís.

 • Per a poder modificar més opcions, haureu de consultar l’administrador de la xarxa.

Gestió Cau PortalEdu

Presentació

Perquè tots els sites de PortalEdu tinguen un bon rendiment i es puga abordar la càrrega de visites a aquests, tenim desplegat un servidor de cau per a servir pàgines prèviament ja servides i processades i per tant alleujar la càrrega dels servidors principals.

Però en realitzar cau de les pàgines ens podem trobar efectes no desitjats com que en actualitzar una entrada/pàgina/contingut no aparega immediatament reflectit ja que encara s’està servint la versió registrada i no la nova. Encara que existeixen unes regles d’invalidació automàtica del contingut d’acord amb un temps establit (habitualment 30 minuts), és habitual que vulguem tindre el control d’invalidar la cau actual o directament decidir que un cert contingut no siga registrable pel servidor cau.

Amb aquesta funcionalitat el que es pretén és habilitar eines per a poder controlar la cau de pàgines del nostre site de centre, interaccionant amb els servidors de Cau.

Funcionament

Els rols que tenen capacitat per a controlar els mecanismes de cau són: “Direcció” i “Manteniment”

Si el rol usuari disposa de capacitat per a realitzar accions de Cau, podrà realitzar aquestes accions:

 • Invalidació de la cau general de tot el contingut del centre. Això vol dir que li direm al servidor Cau que retire totes les pàgines registrades del nostre centre, i per tant es tornarien a generar la cau de nou, amb les noves versions de pàgines i continguts.
 • Indicar a Cau que una entrada/contingutno és registrable pel servidor cau. Pot ocórrer que a causa de la naturalesa d’un cert contingut, volem que aqueixa entrada/pàgina/contingut particular mai siga registrable pel servidor cau, i per tant habilitarem l’opció perquè el servidor de Cau obvie aquesta entrada i mai la registre. Això pot ser interessant, per exemple, si tenim una pàgina que continga un formulari amb captcha.

Invalidació de la cau de tot el site

Aquesta acció la podem realitzar si tenim el rol “Direcció” o “Manteniment”. En el menú principal (menú de l’esquerra) de la zona d’administració de WordPress ens apareixerà l’item de menú Control Cau (NGINX).

Plugin Cache 1

En prémer sobre aquesta opció ens apareixerà un botó marró per a desencadenar l’acció d’invalidació:

Plugin Cache 2

Si premem, estem emetent l’ordre al servidor de Cau perquè invalide tota la cau del nostre lloc.

Indicar que l’entrada és “no registrable pel servidor cau”

Està acció es durà a terme quan estiguem editant qualsevol contingut, principalment entrades o pàgines. En aquest cas en donar d’alta un nou contingut o editar-lo tindrem disponible un metabox en la secció “Document”:

Plugin Cache 3

Si marquem aquesta opció (No Registrar), estarem indicant al servidor de Cau que no ha de registrar de cap manera aquest contingut. Guardarem l’entrada per a aplicar els canvis.

A tindre en compte

Per defecte, tot el contingut d’un site és registrat, és el desitjable per a aconseguir una funcionament òptim del nostre lloc.

 • Invalidar tot el contingut del centre de manera general: Habitualment no hauria de ser necessari utilitzar està opció de manera recurrent, ja que la invalidació es produeix de manera automàtica als 30 minuts des que es va registrar inicialment el contingut. L’ús d’aquesta funcionalitat estaria indicat si hem de fer un anunci important en la nostra web i volem veure’l reflectit de manera immediata.
 • Forçar el no registre d’entrades/contingut: Convé recordar que si no registrem mai un contingut repercutirà en el rendiment de càrrega de la pàgina. Habilitar aquesta opció ha d’estar prou justificat; per exemple, tenim formularis de recollida de dades amb captcha, el nostre contingut canviarà molt sovint, etc.

Avís de parada del portal

Imatge Categoria Incidències

Per tasques de manteniment, la plataforma PortalEdu podrà NO estar disponible al llarg del matí (7:30h a 8:30h) del divendres 12 d’abril de 2024. Disculpeu les molèsties.