Educació Infantil

Decret d'Educació Infantil

Captura de pantalla 2023-03-08 113014

DECRET 100/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum de l’Educació Infantil.

Proposta pedagògica de cicle i programació d’aula

Són documents de diferent nivell de concreció curricular que desenvolupen i adapten el currículum d’acord amb la línia pedagògica del centre. Aquests documents, fruit de la reflexió pedagògica, s’han de considerar instruments flexibles i oberts, en construcció, revisió i millora constants.

D’una banda, en les propostes pedagògiques de cicle s’ha de desenvolupar, completar, adequar i concretar, per a cada àrea i nivell, els elements del currículum i adaptar-los a les característiques de l’alumnat, així com a la realitat socioeducativa.

D’altra banda, la programació d’aula ha de realitzar-se a partir d’una seqüència de situacions d’aprenentatge contextualitzades en entorns reals i significatius.