Renovació del Consell Escolar

El  dijous 23 de novembre es van celebrar eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar.

Les persones triades han sigut:

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT

 • ENCARNACIÓN MORENO RUIZ
 • EFREN GOMEZ CASTELLA
 • LOLA AHUIR CARDELLS
 • MªCARMEN ANDRADE LOPEZ

REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES

 • RICARDO OLANDA RODRIGUEZ
 • EVA MARIA SUAY ARADILLO

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT

 • DANIELA RAMOS MARTÍ
 • HUGO PUERTA SUAY

En este procés electoral es realitzarà la renovació de la primera meitat del consell escolar que constarà dels següents membres:

 • Representants del professorat: 4 membres
 • Representants de les famílies: 2 membres
 • Representants de l'alumnat: 2 membres
 • Representants de l'AMPA: 1 membre

MÉS INFORMACIÓ