Preinscripció universitat

El termini és únic, és a dir, ha de realitzar la preinscripció tant l’alumnat que ha fet selectivitat en fase ordinària, com aquells que ho facen en fase extraordinària.

La convocatòria és del 17 de juny al 5 de juliol (fins a les 14h).

Es realitza telemàticament, mitjançant el formulari que es troba en la pàgina web de la Conselleria d’Educació. 

De moment no està disponible, però es realitzarà a través del següent enllaç: 

http://www.preinscripcion.gva.es/

WEB-INSTRUCCIONES-PREINSCRIPCION-2023-4