LLISTATS D’ADMESOS CICLES FORMATIUS

COMUNICAT DEL CONSELL ESCOLAR DE L’IES LA VEREDA

Davant l’aparició en alguns mitjans de comunicació de notícies relacionades amb un pressumpte assetjament escolar i pressumpta inacció en l’IES La Vereda, el Consell Escolar del centre, òrgan que representa als pares, mares, alumnat, professorat i altres membres de la comunitat educativa, és veu obligat a manifestar el següent:
- Que ens sentim indignats per la publicació d’unes informacions plagades de falsedats i amb un marcat caràcter sensacionalista, on s’acusa el centre d’inacció basant-se en informacions sesgades, sense contrastar i que no reflecteixen la realitat dels fets, ni tampoc inclouen la informació aportada des de l’IES La Vereda.
- Que en tot moment el professorat i l’equip directiu ha actuat amb professionalitat i diligència amb els persones implicades, d’acord amb la normativa vigent, i que és venen realitzant des de principi de curs totes les actuacions pertinents i adoptant les mesures oportunes en relació a aquest cas, sempre dins dels protocols que marca la llei, i inclús rebent felicitacions pel tractament dels conflictes que s’han afrontat.
- Que ens sentim indefensos davant aquesta onada d’acusacions, i davant el fet de no poder aportar més informació, ja que estem sotmesos al deure de sigil professional que ens marca la llei.
- Que el compromís d’aquest centre amb la lluita contra l'acosament escolar i el ciberacós és absolut, registrant nombroses actuacions preventives, campanyes, tallers i xarrades, i fomentant la resolució de conflictes basada en els valors de respecte, tolerància i igualtat, sempre dins de la normativa vigent.
- Que cap notícia sensacionalista pot entelar l’enorme esforç que està fent tota la comunitat educativa de l’IES La Vereda, un centre preparat per a 700 alumnes i on enguany hi han matriculats 1300, on no acaben d’arribar els recursos que demanem, i on els institucions ens demanen cada volta més tràmits burocràtics.
- Ens manifestem indignats, però també volem transmetre un missatge de tranquil.litat i confiança a totes les famílies i a tota la comunitat educativa, ja que els professionals, personal docent i no docent, continuarem fent el nostre treball amb responsabilitat i ètica professional, i apostant per un ensenyament públic de qualitat, inclusiu i transversal.

Murals en memòria de Miguel Ángel Adell

El mes d’abril passat vam rebre en el nostre centre la trista notícia que el nostre company de Tecnologia, Miguel Ángel Adell, havia mort. Per a honrar la seua memòria, l’alumnat ha creat murals en el seu record. Cada mural és una mostra de l’amor i l’afecte que sentien per ell. És difícil acceptar que ja no estarà amb nosaltres, però aquests murals ens ajuden a mantindre el seu record viu. Descansa en pau, Miguel Ángel. Sempre estaràs en els nostres cors.

INFORMACIÓ RESPECTE A LA CAPTACIÓ D’IMATGES EN LA GRADUACIÓ

El centre educatiu informa les mares, pares i familiars que, conforme a les recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, es poden prendre fotografies i vídeos de les activitats desenvolupades en el centre, sempre tenint en compte els següents principis:

• LES IMATGES ES REALITZARAN EXCLUSIVAMENT PER A l’ÚS PERSONAL I DOMÈSTIC DE LA PERSONA QUE LES VA GRAVAR.
• QUEDA PROHIBIDA LA DIFUSIÓ DE LES IMATGES FORA DE L’ÀMBIT PRIVAT, COM A BLOGS O XARXES SOCIALS (FACEBOOK, INSTAGRAM, etc.).
• EL CENTRE NO ES FA RESPONSABLE DE LA CAPTACIÓ I ÚS DE LES IMATGES AMB FINALITATS PERSONALS I DOMÈSTICS, SENT LES PERSONES QUE LES GRAVEN LES ÚNIQUES RESPONSABLES.


Gràcies per la seua atenció.