Renovació del Consell Escolar

El  dijous 23 de novembre es van celebrar eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar.

Les persones triades han sigut:

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT

 • ENCARNACIÓN MORENO RUIZ
 • EFREN GOMEZ CASTELLA
 • LOLA AHUIR CARDELLS
 • MªCARMEN ANDRADE LOPEZ

REPRESENTANTS DE LES FAMÍLIES

 • RICARDO OLANDA RODRIGUEZ
 • EVA MARIA SUAY ARADILLO

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT

 • DANIELA RAMOS MARTÍ
 • HUGO PUERTA SUAY

En este procés electoral es realitzarà la renovació de la primera meitat del consell escolar que constarà dels següents membres:

 • Representants del professorat: 4 membres
 • Representants de les famílies: 2 membres
 • Representants de l'alumnat: 2 membres
 • Representants de l'AMPA: 1 membre

MÉS INFORMACIÓ

MONSTRES I ESPANTACRIATURES VALENCIANS

Des del Departament de Valencià s'ha preparat un cartell terrorífic, de l'empresa local Estudi Grafema, per a reivindicar els monstres i espantacriaturas valencianes.
A través d'estos cartells terrorífics  recordem la nostra tradició i els nostres costums de POR arrelats a la nostra cultura.

Durant el dilluns i martes treballarem no sols les rondalles més misterioses d'Enric Valor sinó també les llegendes més fantasmagòriques recopilades por una antiga professora del nostre Centre, Carmen Cardona i la seua obra "Arrels de llegenda".

Enguany en Halloweeen

Porta el DILLUNS I DIMARTS LES TEUES MANUALITATS AL CENTRE, les exposarem el dimarts a les 11:00h a la BIBLIOTECA I donarem els premis a les més atrevides i creatives.

AMPA – Assemblea General

Benvolguts pares i mares,
La Junta de l’associació de mares i pares de l’IES La Vereda, us convoca a assemblea general per al proper dijous 26 d’octubre a les 18 h en primera convocatòria i a les 18.30 h en segona, en la sala Multiusos de l’Institut.
En l’Assemblea es procedirà a l’elecció de nous membres de la Junta, si alguna persona sòcia desitja presentar candidatura haurà d’enviar-la al mail o al wasap de l’AMPA fins
al 11 d’octubre.
Ordre del dia:

 • Lectura i aprovació de l’acta anterior.
 • Balanç i aprovació de comptes curs 2022-2023.
 • Elecció i renovació nous membres de la Junta de l’associació.
 • Candidatures i elecció, si escau, per al Consell escolar del centre.
 • Propostes i aprovació d’activitats per al curs 2023-2024.
 • Precs i preguntes.

Renovació del Consell Escolar

S’inicia la renovació del Consell Escolar.

Les eleccions per a la renovació de la meitat del Consell Escolar del centre seran el pròxim 23 de novembre de 2023 (dijous) i, com a pas previ, s’ha de constituir la Junta Electoral del centre, segons l’article 7 del Decret 93/2016 de 22 de juliol del Consell, por el que es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars.

Aquesta Junta Electoral estarà composta per la Directora del centre, que ostentarà la Presidència, una persona representant del professorat, que actuarà amb funcions de Secretaria, una representant de les famílies, una del personal d’administració i serveis i una de l’alumnat. Totes les persones titulars de la junta electoral, a excepció de la Presidència, seran triades per sorteig entre sortints del Consell Escolar, i en cas de no ser possible, es triaran per sorteig entre les inscrites en el cens.

El sorteig es realitzarà el pròxim dilluns 16 d’octubre de 2023, a las 11:00 h en la SALA D’ USOS MÚLTIPLES

MÉS INFORMACIÓ