EL NOSTRE CENTRE PARTICIPA COM A CENTRE AMFITRIÓ EN UNA ACTIVITAT DEL PROGRAMA iMOU-TE

LOGOS_IMOU-TE-fondo_azul-2048x589

En què consisteix el programa iMOU-TE?

iMou-te és un programa de formació del professorat per al desenvolupament professional docent a través d'estades formatives.

El principal objectiu de 'iMou-te' és fomentar la formació docent en competències científiques, didàctiques, comunicatives, digitals, innovació i investigació a través de l'observació i intercanvi d'experiències entre centres.

iMou-te pretén que el professorat que forma part de l'activitat compartisca bones pràctiques metodològiques, projectes, programes i enfocaments didàctics en els processos d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat i, per tant, afavorir la innovació educativa i potenciar la formació permanent del professorat.

IMG_1698

Activitat iMou-t'entre l'IES La Vereda i l'IES Secció de Conselleria de València

Aquest curs 2022-2023 el nostre centre ha participat en el programa iMou-te, amb una activitat d'intercanvi d'experiències docents entre l'IES La Vereda (centre amfitrió) i l'IES Secció de Conselleria de València.

La finalitat de l'activitat formativa és la formació docent des del punt de vista de l'observació entre iguals, reflexió , intercanvi de bones pràctiques i implementació de l'aprés a l'aula o en el centre del professorat participant. Amb aquesta premissa, comencem el projecte.
La modalitat de participació és l'observació específica del projecte EMOCIONS elaborat per Carmen Fernández Ansuátegui (responsable del projecte com a centre amfitrió) per a l'assignatura Laboratori Audiovisual de 1r ESO en el centre IES LA VEREDA.
Com a centre amfitrió, només hi ha un responsable de planificació i desenvolupament de l'estada.

ORGANITZACIÓ

IMG_1702
1. Primer contacte
2. Reunió prèvia per a planificar la visita
3. Desenvolupament de l'estada formativa (acolliment, desenvolupament i sessió d'avaluació de la jornada)
4. Presentació de l'informe final
1.PRIMER CONTACTE.
Presentació i confirmació de la concreció de les dades del projecte i l'interés en l'observació.
Reunió inicial: Com a centre amfitrió vam tindre una primera reunió els dos professors responsables ,Carmen Fernández com a centre amfitrió i Rubén Tormo Pérez com a centre observador a través de contacte telefònic i més tard per mail amb l'objectiu de planificar l'acció formativa.
Es van concretar el calendari, horari i nombre d'assistents, quedant el 10 de Maig de 9:10h a 12:00h a la biblioteca de l'IES el Corriol. A més, es va concretar el professorat que assistiria (Armant Flors Sanchez i Rosa María Gascueña) i es va fer una la descripció de l'activitat a desenvolupar: Exposició del projecte emociones desenvolupat en l'assignatura de Laboratori audiovisual per a primer de l'ESO.
La setmana anterior a la trobada es va acordar fer una reunió prèvia per a organitzar la visita amb Armant Flors, professor del centre observador.
2.REUNIÓ PRÈVIA PER A FACILITAR LA VISITA.
Durant el curs es va establir una col·laboració molt bona entre els dos centres i això va facilitar una reunió prèvia el divendres anterior al 10 de maig, el 5 de Maig. El professor Armant Flors va vindre al centre i acordem realitzar una activitat amb l'alumnat amb exposició de treballs i presentació del projecte en la qual l'alumnat participaria en una tertúlia dialògica, exposant una reflexió crítica a través del diàleg. Les aportacions d'alguns estudiants permetria
així aprofundir en el tema. Finalment ell i la seua companya elaborarien una activitat interactiva a la qual anomenem "Plickers d'emocions”, per a donar a conéixer el seu centre al nostre alumnat.
Després de l'activitat amb alumnat, es durà a terme una reunió per a avaluar i fer intercanvi de reflexions sobre el Projecte i finalment ens acomiadarem amb un esmorzar.

 

3. DESENVOLUPAMENT DE L'ESTADA FORMATIVA.
El dimecres 10 de maig de 2023, es va realitzar la jornada d'intercanvi d'experiències IMOUTE en l'IES La Vereda. La proposta va tindre com a objectiu donar a conéixer el Projecte Emocions desenvolupat en l'assignatura Laboratori Audiovisual de 1ESO durant el present curse 2022-23.
L'activitat es va organitzar en dues sessions: la primera de 9.10 a 10.05. Classe pràctica amb alumnat , en la qual Carmen Fernández , exposa el projecte i l'equip observador participa també amb una proposta.
En la segona sessió, la següent hora, es realitza un intercanvi d'impressions entre els dos centres i una posada en comú. La jornada finalitza amb un esmorzar del professorat en el centre .
1.Primera activitat jornada imou-et
Els professors del centre observador, Armant i Rosa, van ser citats a la Biblioteca , sala que compta amb una disposició oberta i multifacètica, en la qual es podien observar dues exposicions: Una de diaporamas o escenografies per a stop Motion i una altra dels dibuixos realitzats pels alumnes durant aquest curs.
Després d'un breu recorregut per les dues exposicions, es va procedir a la presentació interactiva, que va resumir el motiu principal del projecte EMOCIONS: Ajudar l'alumnat a gestionar millor les emocions amb les quals conviuen diàriament i que en el període adolescent a vegades els resulta tan complicat entendre.
El contingut de l'assignatura de Laboratori audiovisual ha sigut programat per a interrelacionar els sabers bàsics amb el desenvolupament d'un aprenentatge emocional. Així es parteix d'un índex amb la següent temàtica:
1.Saber expressar: Llum i ombra
2.Diccionari de les emocions.
3.Viure l'ombra
4.Ajuda monstruosa.
5.Desenvolupament de la creativitat
6.El còmic, guió literari.
7.Dos finals diferents
8. Versions digitals
9.Càmera i acció.
10.Escenaris somiats
11.Maleta de recursos
12.Agraïment.
Les unitats didàctiques del curs s'han estructurat entorn de tres blocs desenvolupats per trimestres. En el primer trimestre es va treballar la imatge i la llum. En el segon el còmic ,com a pas previ a l'animació, tema central del tercer trimestre. A partir d'aquests tres temes, i basat en els sabers bàsics i criteris d'avaluació , es crea el fil conductor per a aprendre sobre les emocions de manera gradual.
En el primer trimestre els alumnes van aprendre a expressar les emocions bàsiques a través de les ombres. Per a això van rebre informació a través de presentacions digitals sobre el diccionari de les emocions i amb aquesta informació van desenvolupar l'activitat Viure l'ombra, en la qual ells van representar emocions concretes amb la seua imatge, posant en marxa el mecanisme de l'empatia.

 

IMG_1699
Els següents treballs i activitats es van desenvolupar amb la intenció d'anar creant una sèrie d'activitats per a la preproducció d'una animació audiovisual. En ells es fa especial incapié en el desenvolupament de la creativitat.
De quina manera es torna a entrellaçar amb el tema de les emocions? a través de la cerca d'estratègies emocionals per a buscar el pensament positiu. En aquestes dinàmiques es van desenvolupar la creació d'un monstre de les emocions i una caixa regale amb diferents fotogrames per a la creació de moviment aplicat a CUT OUT, un tipus d'animació.
El desenvolupament de l'empatia ocupa a partir d'aquest moment l'eix central de l'aprenentatge emocional, ajudant a acostar punts de vista sobre la tristesa, la decepció i altres emocions dels nostres semblants.
La segona avaluació va tindre com a tema central el còmic, com a recurs que
desenvolupa un llenguatge narratiu- visual , i que al seu torn necessita de l'aplicació dels diferents coneixements sobre els tipus de plans, angulació, color... per a desenvolupar unes escenes descriptives i expressives. Per a dur a terme el projecte del còmic es va treballar per parelles buscant finals diferents per a unes mateixa història. La intenció era crear davant un conflicte dues possibilitats que permeteren desenvolupar en els nostres adolescents la capacitat de trobar solució a les dificultats emocionals que desenvolupaven els personatges en aquestes històries. El còmic es dibuixe analògicament i també en digital.

 

IMG_1703

Finalment l'últim trimestre, cerca el desenvolupament de la producció i postproducció en una animació tridimensional. Tots els alumnes desenvolupen un argument a partir de la idea " Canvia la teua atenció i canviaran les teues emocions" , l'elaboració del projecte en grup portarà diferents fases i necessitarà d'uns acords per al funcionament de l'equip. Es realitzen personatges en plastilina i un escenari a partir del qual s'efectuaran la realització i edició del curt animat.

Després de la presentació i la tertúlia amb l'alumnat, en el qual van participar activament i van gaudir mostrant els seus treballs i explicant als nostres convidats els
processos, l'IES Conselleria va realitzar una activitat amb codis QR.
4.DIFUSIÓ
Difusió : es publica un article en la web del centre per a la comunitat educativa.
IMG_1704