Fanzine Jorge Juan Terrorífic

Els departaments de Castellano i Valencià han organitzat la publicació d’un fanzine de terror amb textos literaris i obres artístiques. La data màxima per a enviar les obres és el 30 d’octubre a l’adreça de correu electrònic jorgejuanfanzine@gmail.com. Consulta la informació en el següent cartell i anima’t a participar amb les teues creacions.