2023-1-ES01-KA121-SCH. Aprenentatge per observació (Job Shadowing). Evangelisches Realgymnasium Donaustadt. Viena (Àustria)

Eduardo López, del Departament de Tecnologia, José Luis Villar, del Departament de Biologia, Lucía Candela, cap del Departament d’Inglés i David Aracil, Coordinardor Erasmus del centre, van viatjar fins a la ciutat de Viena a Àustria per a fer un treball per observació (Job Shadowing) en Evangelisches Realgymnasiun Donaustadt del 14 al 20 de gener , un institut de referència d’Àustria. Durant l’estada, van assistir a diferents classes de totes les assignatures, van establir contactes amb el professorat i alumnat per a observar i aprendre pràctiques d’èxit del sistema educatiu austríac, les metodologies emprades en el procés d’ensenyament-aprenentatge, l’organització dels espais, la integració de les TIC… Així mateix, van tindre l’oportunitat de mantindre reunions amb la direcció, direcció d’estudis i orientadores, per a conéixer aspectes de l’organització i funcionament del centre amb l’objectiu d’importar bones pràctiques mediambientals al nostre institut. D’esta mobilitat destaquen la importància dels espais per a aconseguir un bon ambient de treball, la dinamització de les classes aprofitant els diferents entorns, l’ús de portàtils per part de l’alumnat per al desenvolupament de totes les seues classes i el gran respecte que tota la comunitat educativa té cap al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Noelia García i María Ortega, del Departament de Biologia, Elena Garrigós, Cap d’Estudis, i Sandra Valiente, del Departament d’Inglés, van realitzar en el mateix centre la segona part de la mobilitat a Àustria, que va tindre lloc del 29 de gener al 3 de febrer. En ella van poder tindre una visió completa del sistema educatiu austríac i van establir contactes per al pròxim curs amb professorat i alumnat amb la finalitat de realitzar una mobilitat entre centres per a treballar el nostre projecte “Creació d’un centre sostenible”. El que més els va sorprendre va ser com cuiden i prioritzen el benestar de l’alumnat utilitzant els espais disponibles en el centre per a realitzar diferents activitats: cuinar truita de creïlles, treballar en grup, pintar murals, fer esport o llegir a la biblioteca.