PREMIS D’FP

El dilluns dia 17 de juny, el nostre centre va ser convidat al lliurament de premis d’FP realitzada a Alacant per dos motius. D’una banda la nostra alumna de Sistemes Microinformàtics i xarxes Leidy Johana Ruiz va rebre el premi extraordinari en la família Informàtica i Comunicacions.

D’altra banda el Serra Perenxisa va ser condecorat amb el distintiu de Centre d’OR en reconeixement als assoliments aconseguits en els programes de la xarxa Novigi.

Hackaton 2024

El dijous 2 de maig vam tindre el plaer de celebrar amb gran il·lusió la 2a versió de la nostra “Hackathon IES Serra Perenxisa” 🎉 A través d’equips de treball compostos per estudiants de diferents centres i famílies professionals, utilitzant la metodologia “Design Thinking”, aconseguim superar diversos reptes plantejats per empreses com a Idea’t, Infonegoci Solucions Informàtiques i Albar Circular. 🎯

Gràcies als instituts “Clara Campoamor”, “Faustí Barberà” d’Alaquàs i “Ramón Muntaner” de Xirivella, així com al nostre alumnat de 1r de DAM i 1r d’ASID. Tant alumnes com professors han fet d’esta una experiència exitosa i memorable. 🙌

I, per descomptat, un agraïment especial al personal del “IES Serra Perenxisa”. Gràcies per la seua col·laboració i dedicació apassionada, demostrant que el treball en equip crea meravelles. 💪 Serra Team al poder! 🎉

Admissió de l’alumnat per al curs 2024-2025

En esta pàgina, que estarà en contínua actualització, se centralitzarà tota la informació sobre el procés d'admissió i matrícula de l'alumnat per al curs 2024-2025.

La petició de plaça es realitza en el procés d'admissió. Si s'ha obtingut plaça, es podrà procedir a la matriculació de l'alumne/a.

Admissió i matrícula per a ESO i Batxillerat

Calendari d'admissió

En el següent quadre es mostren totes les dates relacionades amb el procediment d'admissió per a ESO i Batxillerat.

  • L'admissió tant per a l'ESO com per a Batxillerat serà del 4 al 10 de juny.
  • L'alumnat que desitge continuar els seus estudis de l'ESO en l'IES Serra Perenxisa i provinguen d'un centre adscrit, hauran de confirmar la seua plaça del 6 al 9 de maig (esta confirmació impedirà participar en l'admissió a altres centres).

Criteris per a la valoració de les sol·licituds

La valoració de la sol·licitud d'admissió per a ESO i batxillerat es guiarà pel següent barem:

Nota: En l'IES Serra Perenxisa,  s'ha determinat que el criteri número 13 (circumstància específica) siga la sol·licitud d'admissió conjunta i simultània de germans. En cas de complir este criteri, es valorarà amb un punt.

Assistent telemàtic per a l'admissió d'ESO i Batxillerat

Polsa ací per a accedir a admissió d'ESO a admiNOVA.

Polsa ací per a accedir a admissió de Batxillerat a admiNOVA.

Valoració de les sol·licituds d'admissió

Polsa ací per a anar al final de la pàgina i consultar la puntuació de cadascun dels apartats de la sol·licitud d'admissió.

Informació completa sobre l'admissió d'ESO i Batxillerat

Polsa ací per a veure la informació completa en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Admissió i matrícula per a FP (Grau Bàsic, Grau Mitjà, Grau Superior i Cursos d'especialització)

Calendari d'admissió

En el següent quadre es mostren totes les dates relacionades amb el procediment d'admissió per a fP.

L'admissió tant per a Grau Bàsic, Mitjà i Superior com per als Cursos d'Especialització serà del 24 de maig al 3 de juny.

Assistent telemàtic per a l'admissió d'FP

Polsa ací per a accedir a admissió a admiNOVA.

Valoració de les sol·licituds d'admissió

Polsa ací per a anar al final de la pàgina i consultar la puntuació de cadascun dels apartats de la sol·licitud d'admissió.

Informació completa sobre l'admissió d'FP

Polsa ací per a veure la informació completa en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Projecte educatiu i normes d'organització i funcionament del centre

Tota la documentació del projecte i organització del centre es pot consultar ací.

Proves homologades per a l’obtenció del Certificat de Nivell Basic de les llengües: anglès i francès.

Es poden inscriure:

  • Alumnat matriculat en el centre.
  • Tindre més de 16 anys o complir-los en 2024.
  • La instància s’arreplegarà en Consergeria i es presentarà a Secretaria.

Què s’obtè:

  • Certificat de Nivell Bàsic en la llengua de la que t’examines.
  • Possibilitat d’accès a l’Escola Oficial d’Idiomes.

Estructura de la prova:

  • S’avaluaran 4 habilitats: Comprensió escrita, Comprensió Oral, Expressió Escrita i Expressió Oral.
  • Currículum: Es basarà en el Decret 242/2019, de 25 d’octubre, pel qual s’estableixen els ensenyaments i el currículum d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.
  • La normativa la podeu trobar a l’ORDRE 34/2022 de 14 de juny de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (o preguntant a Caporalia).

Per a superar la prova:

La qualificació final global de la prova s’expressarà en termes d’«apte» o «no apte». Per a obtindre la qualificació final d’«apte» cal superar totes les activitats de llengua de la prova amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50 % i haver obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 65 %.

Calendari:

InscripcióDel 19 al 25 d’abril
Llistat d’alumnat admés30 d’abril
Esmena de sol.licitudsFins el dia abans de la prova
Celebració de la prova8 de maig a les 11h(Anglès)
9 de maig a les 11h (Francès)
Llistat d’aprovats provisionalFins 30 de maig
ReclamacionsDel 31 de maig al 3 de juny
Llistat d’aprovats definitiu12 de juny

Més informació:

Mes informació sobre la realització de les proves (guia per als candidats, criteris avaluació…):

http://www.ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades