Jornades de benvinguda

Entre les activitats de preparació del nostre centre per a l’inici del curs, el passat dia 6 de setembre, dins del programa d’acollida i benvinguda al professorat, es va desenvolupar una jornada amb la participació de tot el claustre, consistent en una dinàmica de grup. Tot i que vam disposar de poc temps (eixos dies tots els departaments estan immersos en tasques administratives, contacte amb editorials, preparació d’aules…), la dinàmica, dirigida a la detecció de problemes del dia a dia i plantejament de possibles solucions, va esdevenir del tot productiva alhora que també va servir per a que els companys nouvinguts (i no només nouvinguts) conegueren els que hi seran els seus nous companys.

La sensació general dels companys va ser positiva i molt possiblement l’activitat es repetirà en cursos vinents.

D’altra banda, dins de les mateixes jornades, el divendres 8 es va realitzar un taller pràctic de primers auxilis amb la finalitat de, si escau, poder aplicar els coneixements i saber desenvolupar les primeres accions immediates necessàries per limitar les conseqüències d’un accident o malaltia sobtada i, en els casos que cal, evitar que l’estat de l’afectat o afectada (alumne, company, familiar…) empitjore mentre s’espera els serveis d’emergència.

La participació va ser àmplia i molt ben rebuda per part de tots els companys i companyes.