Acredita

El programa Acredita té com a finalitat l’acreditació de competències. Això suposa un procés pel qual la persona candidata adquirix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, prèvia avaluació d’estes.

Este procés permet acreditar unitats de competència que formen part d’un Títol de Formació Professional o d’un Certificat Professional.

En l’IES Serra Perenxisa existixen dos comissions d’acreditació de competències una de la família d’Administració i Gestió i l’altra de la família d’Informàtica i Comunicació.