INNOVATEC – METODOLOGÍES ACTIVES

El nostre centre pertany a la Xarxa Novigi, una xarxa col·laborativa entre centres de Formació Professional i entre el professorat que impartix docència en este nivell educatiu. El programa Innovatec, és un dels programes dins d’esta xarxa al costat dels programes Emprén, Acredita i Qualitas.


L’IES Serra Perenxisa creu fidelment en estos programes, ja que ens motiva eixe vessant d’innovar i millorar contínuament en les nostres metodologies, per a poder oferir una educació de qualitat al nostre alumnat.

Amb este programa es fomenta la innovació pedagògica i organitzativa com a element clau dels models d’aprenentatge de la Formació Professional, deixant arrere models tradicionals. Es basa en metodologies actives, en les quals l’alumnat intervé com a protagonista actiu en el seu procés d’adquisició de competències.

I us preguntareu… I com innova o participa activament l’alumnat dels cicles de l’IES Serra Perenxisa? Perquè utilitzem metodologies actives com l’ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) i ABR (Aprenentatge basat en Reptes), tant de manera individual en cadascun dels mòduls, on cada docent gestiona les seues activitats ABP/ABR; com de manera col·laborativa, entre diferents mòduls d’un cicle, i fins i tot diferents mòduls de diferents cicles de diferents famílies professionals.

Esta manera de treballar aporta gran riquesa a l’alumnat, que a més d’enfrontar-se a problemes pròxims a la realitat empresarial, té una visió més global sobre el cicle que està cursant. Es tracta que l’alumnat treballe dins de l’aula com el faria en l’entorn empresarial.


L’alumnat ha de treballar de manera col·laborativa en equip, coordinar-se amb els integrants, buscar solucions, prototiparlas i finalment implementar les millors solucions.

Enguany estem preparant amb gran il·lusió la segona versió d’un gran esdeveniment que va tindre molt d’èxit el curs passat, nostra “Hackathon IES Serra Perenxisa”. Consistix en la resolució de diversos esdeveniments plantejats per diverses empreses per equips de treball heterogenis formats per alumnat de diferents famílies professionals i de diferents centres, utilitzant la metodologia “Design Thinking”.

Quins beneficis aporta un Hackathon?

  • Treball col·laboratiu.
  • Desenvolupament de competències i habilitats dels participants.
  • Foment de la creativitat i la innovació.
  • Motivació i iniciativa empresarial.
  • Trobar diferents solucions a un problema.


Finalment, destacar que esta manera de treballar potència tant les hard skills com les soft skills, tan necessàries per a poder dotar al nostre alumnat de ferramentes que l’ajuden a desembolicar-se en l’entorn professional de manera fluida i a aconseguir l’èxit en la seua carrera empresarial.


Vols treballar activament amb nosaltres, on tu sigues el principal agent del teu coneixement? No ho dubtes, matricula’t en cicles de Formació Professional en l’IES Serra Perenxisa!


T’esperem, per a complir els teus somnis.