Xarxa Novigi

La Xarxa Novigi és una xarxa col·laborativa entre centres de Formació Professional i entre el professorat que impartix docència en este camp formatiu, per a la dinamització i la consolidació, en el conjunt del sistema públic Formació Professional de la Comunitat Valenciana, de la innovació pedagògica i organitzativa com a element clau de canvi dels models d’aprenentatge de la Formació Professional, evolucionant de models tradicionals d’ensenyament-aprenentatge a metodologies actives en les quals, l’alumnat intervé com a protagonista actiu en el seu procés d’adquisició de competències.

Els centres que s’integren en la Xarxa Novigi duen a terme programes de metodologies actives d’aprenentatge, iniciativa emprenedora i de Formació Professional integrada, per la qual cosa adquirixen el compromís de participar activament en un continu procés de millora que comporta innovar en totes les facetes educatives dels centres.

Dins de la Xarxa Novigi s’integren els següents programes: