Òrgans de govern

Direcció

Raquel Teresa Martínez Chardí

Vicedirecció
Caporalia d'estudis
Secretaria

El Consell Escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern de l'institut. Aquest es renova cada dos anys i es reuneix obligatòriament una vegada al trimestre, encara que es pot reunir excepcionalment sempre que hi ha temes importants que tractar.

Està integrat per la directora, el Cap d'Estudis, 8 professors, 5 alumnes, dos pares, un representant de l'Ajuntament, un representant del personal d'administració i serveis, un representant del AMPA i el secretari del centre.

Tras les eleccions a consells escolars de centres de novembre de 2019, els integrants del Consell Escolar són:

 • Presidenta: Raquel Teresa Martínez Chardí

 • Cap d'Estudis (ESO i Batxillerat): Elena Solá Alberola y Alexis Albelda Tudó.

 • Cap d'Estudis (Cicles Formatius): Eva María Campos Monge.

 • Representants del professorat: Mar Soler Segovia, Carmen Hompanera Torre, Gloria Muñoz González y Enric Grau Domínguez (suplent).

 • Representants dels alumnes: Lara Miquel , Azhara Alfonso (Laia Aguilera Peñarroja substituint a Ainoa Palomares).

 • Representants de les famílies: Vanessa García Sánchez.

 • Representant de l'AMPA: Yolanda Vicente.

 • Representants de l'ajuntament: Regidora De Educación.

 • Representant del personal d'administració i serveis: Eugenia Ferrer.

 • Secretari: Juanjo Baeza.

Algunes de les funcions del Consell Escolar són:

 • Escollir al Director o la Directora del Centre
 • Decidir sobre l'admissió dels alumnes
 • Aprovar els pressupostos
 • Aprovar i avaluar les programacions i les activitats complementàries
 • Analitzar i valorar el funcionament del centre i els resultats acadèmics